Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 December at 16:25 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «orkiestry»:


Total: 8 results - 0.022 seconds

Biuletyn 6 maj 2016 A5 100%

rocznicy założenia orkiestry dętej oraz 40 -lecia pełnienia funkcji Kapelmistrza przez pana Aleksandra Słoninę doszły jeszcze 50.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/biuletyn-6-maj-2016-a5/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Biuletyn-5-kwiecień-2016-A5-PDF 98%

rocznicy założenia Orkiestry Dętej OSP Kamiennik.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/28/biuletyn-5-kwiecie-2016-a5-pdf/

28/04/2016 www.pdf-archive.com

Kalendarium imprez w Kołobrzegu - czerwiec 77%

19.00 - Koncert Orkiestry Hamar Veterankorps z Norwegii, RCK, wstęp wolny 05.06.2017, g.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/kalendarium-imprez-w-ko-obrzegu-czerwiec/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 66%

Każdą działalność na rzecz Orkiestry najpierw uzgodnię z Orkiestrą.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

VII MT Puchar Słonecznej Tłoczni w Starym Sączu 63%

Przy akompaniamencie orkiestry i w asyœcie flag odgrywane s¹ hymny narodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/03/vii-mt-puchar-s-onecznej-t-oczni-w-starym-s-czu/

03/01/2017 www.pdf-archive.com

DLA AKTYWNYCH 52%

Zwiedzimy najważniejsze miejsca i poczujemy ducha bałkaoskiej zabawy w kultowym, chod skrywanym od turystów lokalu „Kino Bosna”, gdzie przy akompaniamencie tradycyjnej orkiestry, mieszkaocy potrafią śpiewad i taoczyd do wczesnych godzin porannych.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/dla-aktywnych/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

Hymn narodowy - młodzieżowy przebój 46%

Nagranie nr 16 to instrumentalny popis Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/hymn-narodowy-m-odzie-owy-przeb-j/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Lacrimosa. Orkiestry symfoniczne i gitary elektryczne 28%

Orkiestry symfoniczne i gitary elektryczne Niemcy + Finlandia = Szwajcaria Lacrimosa, niemiecko-fiński duet muzyczny działający w Szwajcarii, jest jednym z najbardziej cenionych przedstawicieli subkultury gotyckiej (gothic, goth).

https://www.pdf-archive.com/2018/08/13/lacrimosa-orkiestry-symfoniczne-i-gitary-elektryczne-1/

13/08/2018 www.pdf-archive.com