Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «orzeczenie»:


Total: 11 results - 0.007 seconds

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 100%

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 99%

Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 93%

orzeczenie, orzeczenie o pozostawiając kosztach Sądowi postępowania zażaleniowego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 70%

Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej?

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 69%

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 64%

Orzeczenie to wiąże w ten sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

Wyroki TK ustawa z FUS 61%

1118 Orzeczenie TK Adres publikacyjny Dz.U.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/wyroki-tk-ustawa-z-fus/

08/02/2014 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 46%

Złożone przez strony ekspertyzy i opinie prawne Sąd ocenił jako dokumenty prywatne, będące wyrazem stanowisk procesowych stron Złożone przez strony orzeczenie wydane zostały w odrębnych stanach faktycznych i w żaden sposób nie wiążą Sądu orzekającego w niniejszej sprawie.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 43%

Zdaniem strony apelującej z uwagi na powyższe uchybienia orzeczenie Sądu I instancji nie poddaje się kontroli.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 33%

Na marginesie należy również zauważyć, że orzeczenie Sadu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

AvPD. Podtyp schizoidii czy głęboka fobia społeczna 33%

Zaczęłam się nawet starać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/17/avpd-podtyp-schizoidii-czy-gboka-fobia-spoeczna/

17/04/2020 www.pdf-archive.com