Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «osamosvojile»:


Total: 1 results - 0.004 seconds

Vabilo 2.6.2016 100%

Najprej so se slovenske osamosvojiteljske elite osamosvojile od jugoslovanskih elit, nato pa so se naglo osamosvojile še od državljanov Republike Slovenije."

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/vabilo-2-6-2016/

06/07/2016 www.pdf-archive.com