Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «oshop»:


Total: 13 results - 0.005 seconds

JoshResume 100%

Devel opmentEnvi r onment&Bui l dTool s Wi ndowsorMac npm,bower Adobe:Phot oshop,I l l ust r at or gul pJs CommandLi neorTer mi nal Sass( scss ) Subl i meText WAMP,MAMP,orXAMPP Educat i on PTEC Col l ege:Cl ear wat er ,FL.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/20/joshresume/

20/06/2016 www.pdf-archive.com

CV 82%

Al soexper i enced Exper i enced wi t h Phot oshop.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/18/cv/

18/03/2016 www.pdf-archive.com

anacarol cv 78%

Sof t war eSk i l l s Phot oshop-I l l ust r at or-Cor esDr awDr eamWeaver-I nDesi gn-i Movi eFi nalCut-Gar ageBand-Pr emi er e Ever not e-Af t erEf f ect s-Kont akt-HTML Cont at o:

https://www.pdf-archive.com/2011/10/27/anacarol-cv/

27/10/2011 www.pdf-archive.com

cv rafaelkurosawa 78%

QUALI FI CAÇÕESPROFI SSI ONAI S Phot oshop-Avançado I l l ust r at or-Avançado Fl ash-Avançado I nDesi gn-I nt er medi ár i o car gocol l ect i ve.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/17/cv-rafaelkurosawa/

17/01/2015 www.pdf-archive.com

Hagmann Resume 2015 5 74%

• Phot oshop • Maya • ZBr ush • AdobeI nDesi gn • AdobeI l l ust r at or

https://www.pdf-archive.com/2015/07/25/hagmann-resume-2015-5/

25/07/2015 www.pdf-archive.com

MyResume 72%

ec t ) Meal box(GroupProj P) Res umeEx pr es s(WI AdobePhot oshop RubyOnRai l s,SQL J avascr i pt ( ES6) ,React ,Fi r ebase AdobeI l l ust r at or Asoci alnet wor ki ngcum ecommer cesi t e t hatal l owsuser st ocr eat e,shar eand checknut r i t i onalval uesoft hei rr eci pes.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/myresume/

13/12/2016 www.pdf-archive.com

CV 71%

com Di pl ômes&Cer t i f i cat i ons Obt ent i ond’ unMast erMar ket i ng&Communi cat i on-( Pôl ePar i sAl t er nance–Par i s) 2013 Passageetobt ent i onduTOSAavecunscor ede990/ 990 2012 Passageetobt ent i onduPCI Esurl ’ ensembl edesmodul es 2010 Obt ent i ond’ uneLi cenceMar ket i ng&Communi cat i on-( Pôl ePar i sAl t er nance–Par i s) 2011 Obt ent i ond’ unBTSMUC( ManagementdesUni t ésCommer ci al es)-RI SE 2010 Par cour spr of essi onnel Char gédeCommuni cat i on/ Mar ket i ng/ Logi st i que 2013-2016 FEELEUROPEFor mat i on,75013-CDI Assi st antMar ket i ng/ Communi cat i on 2012-2013 FEELEUROPEFor mat i on,94300-Al t er nance Assi st antCommuni cat i onetQual i t é 2012-2013 FEELEUROPEGr oupe,94300-Al t er nance Compét ences Phot oshop Ht ml Cr éat i vi t é I l ust r at or Sensdur édact i onnel

https://www.pdf-archive.com/2016/09/06/cv/

06/09/2016 www.pdf-archive.com

Carlayoung copy 71%

.Copywr i t i ng,Resear ch,Or gani sat i on,Desi gn,Phot ogr aphy .AdobeCr eat i veSui t e,( i nc.Phot oshop&Af t erFX) Spr outSoci al ,Schedugr am CURRENT :Phot ogr aphy&Vi deo@ Soci alNet wor kSol ut i ons .Cr eat i ngcont enti nhousef orf ashi onbr ands&SNS.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/carlayoung-copy/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

Hagmann Resume 2015 70%

Sof t war e:Phot oshop,Maya, Zbr ush,AdobeI ndesi gn,Adobe I l l ust r at or Ot herSof t war e:AdobePr emi er e, Af t erEf f ect s,Dr eamweaver ,Fl ash, MSOf f i ceSui t e,I nt ui tQui ckbooks E DU C A T I O N • Est abl i shedt heover al lvi sualst yl ef ort hepr oj ect .

https://www.pdf-archive.com/2015/04/18/hagmann-resume-2015/

18/04/2015 www.pdf-archive.com

Hagmann Resume 2015 70%

Sof t war e:Phot oshop,Maya, Zbr ush,AdobeI ndesi gn,Adobe I l l ust r at or Ot herSof t war e:AdobePr emi er e, Af t erEf f ect s,Dr eamweaver ,Fl ash, MSOf f i ceSui t e,I nt ui tQui ckbooks E DU C A T I O N • Est abl i shedt heover al lvi sualst yl ef ort hepr oj ect .

https://www.pdf-archive.com/2015/05/06/hagmann-resume-2015/

06/05/2015 www.pdf-archive.com

cv 69%

ski lls Speci al t i es Comput er Websi t eManagement LogoDesi gn AdobePhot oshop Mi cr osof tOf f i ce Knowl edge Hobbi es CMS SEO Cont entCr eat i on Cust omerSuppor t Basi cCodi ng AmazonSel l i ng Sour ci ng Br andi ng Mar ket i ng Busi ness Ar t i cl eWr i t i ng Tabl eTenni s Lear ni ng For ums Ar t s&Cr af t s Fi shi ng Ext r emeSpor t s Exer ci se&Fi t ness

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/cv/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Resume Alex Cuciuc 67%

Gr aphi c Desi gner .Ihav et he abi l i t yt o cr eat e and mai nt ai n bot h pr i nt and di gi t alpr oj ect s i ndependent l yorcor r espondi ngwi t ht eam member s.Iam pr ofici enti nAdobePhot oshop,I l l ust r at or , ZBr ush,3dsMaxandAf t erE ect s.Despi t ehow ser i ousIt akemycar eerasadesi gner ,Igeni unel yl ov e andenj oydoi ngi t .Thesequal i t i esmakemeani dealSr .Gr aphi cDesi gner .

https://www.pdf-archive.com/2019/11/21/resume-alex-cuciuc/

21/11/2019 www.pdf-archive.com

Matthew Greiner Resume Stage Manager 66%

Sof t war e:Abl et onLi ve,Avi dPr oTool s,AdobePr emi er e,Phot oshop,I l l ust r at or , Tr akt orPr o,Mi cr osof tOf f i ce/ Out l ook365,Asper aFi l eTr ansf er ,andFi l emakerPr o.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/11/matthew-greiner-resume-stage-manager/

11/10/2017 www.pdf-archive.com