Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «osnovu»:


Total: 17 results - 0.039 seconds

komentar risale ASLU DIN 100%

„Osnovu (temelj) dini islama i njegov stub sačinjava dvoje:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/komentar-risale-aslu-din/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

BoMill prezentacija - ProSeed Tech DOO Novi Sad 83%

•Sastavljanje i slanje •Planiranje montaže •Odobrenje i usklađenost sa CE / EMC Bo Löfqvist i Jesper Pram Nielsen izumitelji TriQ tehnologije BoMill vizija BoMill će biti vodeći svetski snabdevač i partner za rešenja za sortiranje žitarica po kvalitetu, na osnovu sastava i strukture svakog pojedinačnog zrna.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/04/bomill-prezentacija-proseed-tech-doo-novi-sad/

04/11/2015 www.pdf-archive.com

11.09.2008 82%

INTERVJU Dejvid [vendiman, {ef Odjela za ratne zlo~ine Birat }emo slu~ajeve i na osnovu nacionalnosti Mi smo pro{li od Br~kog preko Banje Luke do Mostara i Sarajeva, i sva odgovorna udru`enja su skoro jednoglasno podr`ala na{ projekt Razgovarao:

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Binder22 77%

r' v PUTNIRACUN Na osnovu preddeg naloga izvrsio sam sluzbeno putovanje i podnosim sledeCi ill o ill c 0 Dan povratka E, 09 .

https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/binder22/

19/05/2014 www.pdf-archive.com

26.07.2006 67%

^EKI] SANSKI MOST - Na osnovu DNA metode identifikovana su dva od 11 tijela koja su ekshumirana krajem marta iz prirodne jame Zve~arka u blizini Lu{ci Palanke, op}ina Sanski Most, i radi se o osobama bo{nja~ke nacionalnosti, izjavio je na~elnik Federalne komisije za tra`enje nestalih osoba Jasmin Odoba{i}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

NEURONSKE MREZE 65%

VEŠTAČKE NEURONSKE MREŽE Neke mogudnosti NM • prepoznavanje oblika u realnom vremenu • upravljanje sistemima u brojnim složenim i nelinearnim ograničenjima • pronalazi izgubljene ulaze iz izvora na osnovu poznavanja dela ulaza asocijacija • prepoznaje objekte i kada su izobličeni • “pamti” predmete u vezi i kada veza nije očigledna ili unapred poznata • učenje u realnom vremenu • “glatko” smanjuje performanse kod otkaza delova mreže Supervizorsko , preslikavanje izlaza na ulaz i namestanje parametara dokle god je greska koja se racuna u vidu razlike vrednosti dobijenog izlaza i zeljenog manja od dozvoljene greske Inkrementalno uz pomoc povratne sprege se za svaki ulaz po malo izmene parametri , i tako se vrti u krug dok se ne postigne zeljena preciznost (ili ako se predje max broj epoha) , kada se za sve ulaze po jednom izmene parametri, to se naziva 1 epoha sa propagacijom signala u napred - feed-forward – jednoslojne – višeslojne • sa povratnim spregama feedback - rekurentne mreže – jednoslojne i višeslojne – sa diskretnim i kontinualnim signalim 1 SIGNAL= 1 NEURON Posto su FeedForward Neuronske mreze vrlo efikasne, a BackPropagation vrlo korisne, moguce je zakasniti ulaze i izlaze u FF neuronskoj mrezi kako bi se imitirala BP mreza Kasnjenjem signala se pravi memorija i FF moze da modeluje i simulira i dinamicki sistem od kom ima zavisnost od izlaza .

https://www.pdf-archive.com/2012/01/31/neuronske-mreze/

31/01/2012 www.pdf-archive.com

Poziv za učešće 2016 63%

Plasman za XX Kup “ZASTAVA ORUŽJE” i II Kolo Kupa Srbije se formira na osnovu jednog gađanja.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/poziv-za-u-e-e-2016/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Predlog-za-sporazumni-razvod-braka 62%

Na osnovu svega navedenog, predlagači predlažu da sud po sprovedenom postupku donese sledeću PRESUDU Predlog se usvaja u celosti.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/predlog-za-sporazumni-razvod-braka/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

RADIOTEHNIKA Rije ieni zadaci 60%

Na osnovu teorije o oscilatornim kolima znamo da je A(ω 0 ) = 1 1 A(ω ) =  ω ω0   1 + Q  −  ω0 ω  2 2 Ako je ω=n ω0 imamo A(nω 0 ) = 1  nω ω 1 + Q 2  0 − 0 nω 0  ω0    2 ≈ n Q (n 2 − 1) jer je Q>>1 i n>1.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/13/radiotehnika-rije-ieni-zadaci/

13/11/2015 www.pdf-archive.com

Resursna Ekonomija 47%

Odabir rešenja navedenih u ovoj knjizi je napravljen na osnovu najnaprednijih znanja i tehnologija koje čovek u ovom trenutku ima na svom raspolaganju.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/01/resursna-ekonomija/

01/06/2011 www.pdf-archive.com

oop.uvod 47%

• String getIme() • String getPrezime() • String getGodinaRodjenja() • int getGodine(), izračunati na osnovu trenutne godine Obezbediti implementaciju funkcije String toString() koja autora ispisuje kao:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/18/oop-uvod/

18/03/2017 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 40%

Na osnovu odredbi Op{teg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 8.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

zensen 38%

Na osnovu kliničkih i nekliničkih istraživanja utvrđeno je da eleutero poboljšava iskorišćenost kiseonika u mišićima koji se naprežu.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/24/zensen/

24/02/2020 www.pdf-archive.com

Inteligentna upotreba prirodnih resursa 38%

[1] Nekoliko rešenja koja navodimo u ovom radu su napravljena na osnovu najnaprednijih znanja i tehnologija koje čovek u ovom trenutku ima na svom raspolaganju.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/inteligentna-upotreba-prirodnih-resursa/

17/05/2011 www.pdf-archive.com

3523nap05 37%

Predstavnici ove organizacije konstatuju da se ministrima daje diskreciono pravo da ocene {ta je kom gradu potrebno, na osnovu podnetih projekata.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 27%

To mišljenje, koje stjeèemo “na vlastitoj koži” kroz staž i iskustva na partijima, izuzetno je važno jer na osnovu njega gradimo sliku scene, kako za sebe tako i za one kojima je predstavljamo.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Alternativno poljodjelstvo 27%

Osnovni princip tržišne ekonomije je vrlo jednostavan i zasnovan je na principu ponude i potražnje i na osnovu toga stalnom rastu proizvodnje.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/01/alternativno-poljodjelstvo/

01/10/2012 www.pdf-archive.com