Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «osoba»:


Total: 200 results - 0.038 seconds

Zasady egzystencji 28.10.2014 100%

ZASADY EGZYSTENCJI W GRUPIE PRZYJMOWANIA DO GRUPY  Każda osoba przyjęta do grupy, musi wyrazić chęć uczestnictwa w życiu Pogotowia Flankowego.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-egzystencji-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna CZ. 7 96%

Osoba: chuda Osoba: Zła Osoba: ... Osoba: blada Osoba:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-7/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012 96%

Na wyjazd może pojechad każda osoba po wcześniejszym zapisaniu się i opłaceniu kosztu wyjazdu.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/14/regulamin-wyjazd-w-w-sezonie-2012/

14/05/2012 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 94%

Mówi ona, że przez pojęcie przemocy domowej należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (Członek rodziny – osoba najbliższa a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Chorwacja 2015 93%

877 zł +50 zł ubezpieczenie +50 zł klimatyczna =977 zł /osoba dorosłazakwaterowanie w pokoju z łazienką przy opcji studia z łazienką i aneksem kuchennym cena wynosi :997 zł +50 zł ubezpieczenie +50 zł klimatyczna =1077 zł /osoba dorosła można również zarezwować apartamenty 2 +2 ,2+3 -wspólna łazienka i wspólny aneks kuchenny :

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/chorwacja-2015/

19/03/2015 www.pdf-archive.com

miłość narzeczeńska 93%

Jeśli osoba nie pracuje nad sobą już teraz, to nie należy słuchać obietnic, że zrobi to jutro.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/03/mi-o-narzecze-ska/

03/04/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 92%

Art.​​ 11.​​ §​​ 1.​ ​​Osoba​​ograniczona​​w​​zdolności​​do​​czynności​​prawnych​​może​​bez​​zgody przedstawiciela​​ustawowego​​rozporządzać​​swoim​​zarobkiem.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 90%

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

Ochrana osobných údajov 89%

7.8 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ochrana-osobn-ch-dajov/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 89%

Rok Typ gospodarstwa domowego 2008 2015 2016 % osób w gospodarstwach domowych Ogółem 30,5 23,4 21,9 Samotna osoba dorosła 41,6 Samotna osoba dorosła z dziećmi na 51,9 utrzymaniu Dwie osoby dorosłe z jednym dzieckiem na 22,4 utrzymaniu Dwie osoby dorosłe z 2 dzieci na utrzymaniu 25,3 Dwie osoby dorosłe z 3 lub większą liczbą 45,4 dzieci na utrzymaniu Dwie osoby dorosłe bez dzieci na utrzymaniu 27,9 Źródło:

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com

regulamin loteria 89%

Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/25/regulamin-loteria/

25/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 88%

„Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie i spełniająca warunki wzięcia w nim udziału określone w niniejszym Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

statut Kamene babe 86%

Udruga „Kamene babe“ je neprofitna pravna osoba.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

STATUT 84%

Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna, która:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 83%

Reprezentacja w kontroli podatkowej • pełnomocnik w trakcie kontroli podatkowej • osoba reprezentująca w trybie art.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 82%

Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polski, która posiada:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin-konkursu/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

Factor 80%

Mentor musi zadecydować, która osoba poradziła sobie lepiej z piosenką i przechodzi dalej.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/13/factor/

13/04/2014 www.pdf-archive.com

faktura fv 03 2015 80%

Osoba upoważniona do wystawienia Efaktury.org .......................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/30/faktura-fv-03-2015/

30/06/2016 www.pdf-archive.com

przedplata 80%

Osoba upoważniona do wystawienia Efaktury.org .......................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/30/przedplata/

30/06/2016 www.pdf-archive.com

Raport 80%

NIP Data sprawdzania Rezultat sprawdzania Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 9521872983 2017-07-04 11:15:17 Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/05/raport/

05/07/2017 www.pdf-archive.com

karta zgloszenia 2017 czestochowa 80%

Uczestnictwa w spotkaniu 240,00 PLN brutto/1 osoba x ...................

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/karta-zgloszenia-2017-czestochowa/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 80%

„Niania” a ubezpieczenie oraz „osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem”.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 80%

Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Izvještaj 5 koalicija o primjeni UN Konvencije u BiH 79%

Izvještaj pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz Bosne i Hercegovine za drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda Izdavač:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/15/izvje-taj-5-koalicija-o-primjeni-un-konvencije-u-bih/

15/05/2014 www.pdf-archive.com