Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «osobowych»:


Total: 170 results - 0.023 seconds

GKS Tychy-2 100%

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 99%

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

cv 97%

+48500894454 E-mail zajacjanusz@yahoo.com WYKSZTAŁCENIE 2000 - 2003 2003 - 2006 Gimnazjum Nr.1 w Malbork Technikum Żywienia Człowieka w Nowym Stawie PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ 2007 - 2009 Stocznia REMONTOWA w Gdańsku INTEGRATOR Sp z.o.o -remont statków -budowa nowych sekcji -szlifowanie -spawanie -kontrola dostępu -okablowanie statków do 1KW -okablowanie statków kablami sygnałowymi i LAN -montaż kamer i alarmów 2009 -2010 Holandia -praca na produkcji -lutowanie -tworzenie bazy danych -testowanie , konfiguracja i naprawa urządzeń elektronicznych -modyfikowanie oprogramowania Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/08/cv/

08/05/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 95%

Dane osobowe • Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 95%

§8 [Obowiązek informacyjny] Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec uczestników konkursu w zakresie przetwarzana danych osobowych w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 95%

§8 [Obowiązek informacyjny] Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec uczestników konkursu w zakresie przetwarzana danych osobowych w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

Jakub Żołnierek CV2 PL 94%

Runes of Magic, RaiderZ, Eligium) Przygotowywanie, organizacja i nadzór nad realizowanymi eventami Zbieranie opinii klientów w formie profesjonalnych raportów na potrzeby wydawcy, jak również twórców wydawanych produktów Przygotowywanie i publikowanie informacji dla społeczności Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;

https://www.pdf-archive.com/2013/12/20/jakub-o-nierek-cv2-pl/

20/12/2013 www.pdf-archive.com

regulamin 93%

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma prawa wymagać od Organizatora umożliwienia mu spotkania osobistego z Konsultantką oraz przekazania jej danych 2 osobowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/08/regulamin/

08/11/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 90%

Zamawiający wyraża zgodę na publikowanie na fanpagu „Wirtualny Prawnik Zawiercie” w serwisie społecznościowym Facebook treści złożonego zapytania oraz udzielonej odpowiedzi, ale w stanie uniemożliwiającym identyfikację danych osobowych zamawiającego, w szczególności w tym celu wykonawca dokonuje zmiany okoliczności faktycznych, nazw, danych osobowych i innych elementów publikowanego zapytania.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 90%

 Ochrona danych osobowychOchrona danych osobowych objeta jest zasadami zawartymi w OW Strony Internetowej, dane przetwarzane sa zgodnie z przepisami okreslonymi w 122/2013 Z.z.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 90%

 Ochrona danych osobowychOchrona danych osobowych objęta jest zasadami zawartymi w OW Strony Internetowej, dane przetwarzane są zgodnie z przepisami określonymi w 122/2013 Z.z.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 89%

e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 89%

KaŜdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia zeskanowanej, podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 89%

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 89%

roku życia, c) e-mail, d) telefon, e) podczas odbioru nagrody Laureat będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o treści „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 89%

Po wyborze Zwycięzców, Komisja skontaktuje się z nimi za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź komentarzy i prześle prośbę o wysłanie danych osobowych umożliwiających kontakt.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 88%

Integralną częścią propozycji jest załącznik – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu).

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 88%

Integralną częścią propozycji jest załącznik – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu).

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 88%

Integralną częścią propozycji jest załącznik – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym (karta produktu).

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin 88%

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/19/regulamin/

19/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 88%

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/20/regulamin/

20/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 88%

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin/

16/02/2015 www.pdf-archive.com