Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 November at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «osoby»:


Total: 400 results - 0.02 seconds

klasa-cw-2 100%

• utworzy klasę Osoby zawierającą prywatne pola typu string :

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/klasa-cw-2/

13/12/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 95%

___________________________________________________________________ Dział​​ I Osoby​​fizyczne Rozdział​​I Zdolność​​prawna​​i​​zdolność​​do​​czynności​​prawnych Art.​​ 5.​​ Każdy​​człowiek​​od​​chwili​​urodzenia​​ma​​zdolność​​prawną.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 95%

* Do gry przystąpić mogą osoby:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 94%

Byłe lotnisko w Broczynie jest miejscem wypoczynku, rekreacji i sportu, osoby przebywające na terenie byłego lotniska w Broczynie są zobowiązane do zachowania spokoju i porządku.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Turniej Fifa 17 hotshots 93%

Mecze będą rozgrywane na trzech konsolach, limit uczestników to 24 osoby.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/20/regulamin-turniej-fifa-17-hotshots/

20/10/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 93%

Wszystkie osoby uczestniczące w Zombie Walk-u mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

miłość narzeczeńska 92%

ma ona przygotować dwie osoby do małżeństwa.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/03/mi-o-narzecze-ska/

03/04/2016 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 90%

Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

trolle 89%

Trolle poglądowe mocne- mają podobne założenia co słabe, jednak potrafią realizować je tygodniami, miesiącami, a nawet latami, tak że nawet najbystrzejsi ludzie nie zrozumieją trollingu, gdyż jak wiemy istnieją zwykle osoby o podobnie absurdalnych poglądach do ty, które przybierają trolle.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/25/trolle/

25/08/2014 www.pdf-archive.com

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 89%

Najwyższe odsetki osób doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego odnotowywano wśród osób żyjących w rodzinach niepełnych, składających się z samotnej osoby dorosłej z dziećmi na utrzymaniu2 (ok.

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 87%

osoby sprawujące nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce • kierownicy jednostek, księgowe, • członkowie komisji przetargowych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i pow.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012 86%

Osoby niepełnoletnie mogą jechad tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców dostarczoną organizatorowi wyjazdu nie później jak w chwili wejścia do autobusu.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/14/regulamin-wyjazd-w-w-sezonie-2012/

14/05/2012 www.pdf-archive.com

zus zwua.PDF 86%

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZEŃ 03.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/10/zus-zwua-1/

10/02/2011 www.pdf-archive.com

Konkurs wersja ostatnia 86%

W skład jury wchodzą dwie adminki, dwie osoby spoza grupy oraz sponsorzy (będą mogli ocenić zdjęcia jeżeli sami wezmą udział w konkursie) • Dodając zdjęcie konkursowe oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem Co będziemy oceniać!

https://www.pdf-archive.com/2018/09/27/konkurswersjaostatnia/

27/09/2018 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 85%

W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 85%

Mówi ona, że przez pojęcie przemocy domowej należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (Członek rodziny – osoba najbliższa a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 85%

„Fan” – osoba, która dołączyła do grona osób lubiących stronę „https://www.facebook.com/semahead w serwisie Facebook, poprzez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tej strony, „Strona” – profil (podstrona) agencji SEM Organizatora „https://www.facebook.com/semahead” w Serwisie Facebook, „Serwis”- serwis społecznościowy Facebook, „Post” – wpis z zadaniem konkursowym opublikowany na Stronie dnia 10.07.2015 o godzinie 10.00, „Profil” – konto założone przez uczestnika w serwisie Facebook, „Znajomi” – osoby posiadające status ”znajomych” uczestnika w serwisie Facebook.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu Wawel - Dzień Tańca 84%

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/regulamin-konkursu-wawel-dzie-ta-ca/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 84%

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 84%

Uczestnikiem Konkursu mogą̨ być́ wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Cenik doplnek 84%

Více informací je uvedeno v aktuálně platném Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/17/cenik-doplnek/

17/05/2016 www.pdf-archive.com

smierc 82%

Sennik śmierć Znaczenie snów ze śmiercią osób Jeśli widzisz śmierć bliskiej Ci osoby, jest to oznaką przejścia w inny, lepszy etap w życiu.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/smierc/

08/04/2014 www.pdf-archive.com