PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 October at 16:30 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «osoby»:


Total: 200 results - 0.042 seconds

klasa-cw-2 100%

• utworzy klasę Osoby zawierającą prywatne pola typu string :

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/klasa-cw-2/

13/12/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 93%

Byłe lotnisko w Broczynie jest miejscem wypoczynku, rekreacji i sportu, osoby przebywające na terenie byłego lotniska w Broczynie są zobowiązane do zachowania spokoju i porządku.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 91%

Wszystkie osoby uczestniczące w Zombie Walk-u mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 89%

* Do gry przystąpić mogą osoby:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

smierc 85%

smierc Sennik śmierć Znaczenie snów ze śmiercią osób Jeśli widzisz śmierć bliskiej Ci osoby, jest to oznaką przejścia w inny, lepszy etap w życiu.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/smierc/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

trolle 85%

Trolle poglądowe mocne- mają podobne założenia co słabe, jednak potrafią realizować je tygodniami, miesiącami, a nawet latami, tak że nawet najbystrzejsi ludzie nie zrozumieją trollingu, gdyż jak wiemy istnieją zwykle osoby o podobnie absurdalnych poglądach do ty, które przybierają trolle.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/25/trolle/

25/08/2014 www.pdf-archive.com

pokoj 85%

- w 2 pozostałych pokojach mieszkają spokojne osoby studiujące - preferowane osoby także spokojne, dbające o porządek, niepalące i ceniące sobie swoja prywatność - przyjazna zielona okolica, bezkonfiktowi sąsiedzi - bardzo dobre połączenie na AWF i PK wydział mechaniczny ( ok.12 minut);

https://www.pdf-archive.com/2017/08/02/pokoj/

02/08/2017 www.pdf-archive.com

OGŁOSZENIE - TYDZIEŃ MISYJNY ŚDM 83%

OSOBY CHĘTNE DO POMOCY SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

https://www.pdf-archive.com/2016/07/19/og-oszenie-tydzie-misyjny-dm/

19/07/2016 www.pdf-archive.com

miłość narzeczeńska 83%

ma ona przygotować dwie osoby do małżeństwa.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/03/mi-o-narzecze-ska/

03/04/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012 81%

Osoby niepełnoletnie mogą jechad tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców dostarczoną organizatorowi wyjazdu nie później jak w chwili wejścia do autobusu.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/14/regulamin-wyjazd-w-w-sezonie-2012/

14/05/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin Turniej Fifa 17 hotshots 81%

Mecze będą rozgrywane na trzech konsolach, limit uczestników to 24 osoby.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/20/regulamin-turniej-fifa-17-hotshots/

20/10/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Kamera Odpowiedzialności.docx 80%

Zgłoszenia do Konkursu mogą wysyłać osoby indywidualne.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-konkursu-kamera-odpowiedzialno-ci-docx/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 80%

Dla uproszczenia w treści regulaminu osoby korzystające z klubu nazwane są „Członkami Klubu”, Regulamin kierowany jest jednak do każdej osoby, która korzysta z Klubu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

upaszka 1 78%

Były wśród nich osoby przeżywające wołyńską, wywózkę wielopokoleniowy największe na dorobek, narodowe Syberię, nie i osobiste wysiedlenie.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/29/upaszka-1/

29/08/2015 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 78%

___________________________________________________________________ Dział​​ I Osoby​​fizyczne Rozdział​​I Zdolność​​prawna​​i​​zdolność​​do​​czynności​​prawnych Art.​​ 5.​​ Każdy​​człowiek​​od​​chwili​​urodzenia​​ma​​zdolność​​prawną.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

zgoda od rodzica grindhouse 78%

Organizator informuje jednocześnie, że za zachowanie osoby niepełnoletniej, odpowiedzialnymi są jej opiekunowie prawni, osoby zobowiązane do nadzoru, a przede wszystkim jej rodzice.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/zgoda-od-rodzica-grindhouse/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

Groupon-53B79224E6 77%

 0010103J3A    Voucher Dream World 74,99 zł za skok z dachu wrocławskiego stadionu dla 1 osoby Wartość grouponu:

https://www.pdf-archive.com/2014/07/31/groupon-53b79224e6/

31/07/2014 www.pdf-archive.com

PZP 31.03.2015 r. 77%

osoby sprawujące nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce • kierownicy jednostek, księgowe, • członkowie komisji przetargowych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i pow.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 77%

W KONKURSIE nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu KONKURSU oraz członkowie najbliższej rodziny w/w osób, a ponadto:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

sciaga angol do pdf 77%

Piggybacking - użycie kogoś ID lub użycie jego prywatnych plików przed wylogowaniem się tej osoby;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/18/sciaga-angol-do-pdf/

18/12/2014 www.pdf-archive.com

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 77%

szydłowiecki), 15-17 czerwca 2018 roku Wykaz zgłaszanych uczestników (osoby dorosłe + dzieci) I.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/karta-zg-oszenia-uczestnictwa/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

regulamin 75%

Z zastrzeżeniem postanowieo poniższych, Uczestnikami Konkursu mogą byd pełnoletnie osoby fizyczne (warunek weryfikowany na podstawie daty urodzenia Uczestnika podanej podczas rejestracji w Portalu), posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych i miejsce zamieszkania w na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a) są zarejestrowane jako użytkownicy Portalu (posiadają prywatny profil) b) zostały fanami Profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, (dalej zweryfikowany profil w Portalu), a podane przez te osoby podczas rejestracji w serwisie Portalu dane osobowe:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

ChmuraGoogle 75%

Następnie w nowo otwartym okienku Ustawienia udostępniania, w polu Dodaj osoby, wpisz adres grupy lub osoby (jeżeli zamierzasz dodać więcej niż jedną grupę lub osobę, to adresy e-mail oddziel średnikiem), którym chcesz udostępnić swój dokument.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/29/chmuragoogle-1/

29/12/2012 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgodaRodzica 75%

OŚWIADCZENIEzgodaRodzica OŚWIADCZENIE wyrażające zgodę na start osoby niepełnoletniej w wyścigu rowerowym dla dzieci w Lubaniu, 21.05.2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgodarodzica/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 75%

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com