Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «osudio»:


Total: 3 results - 0.007 seconds

26.07.2005 100%

Sa tog skupa, od nadle`nih organa u BiH zatra`eno je da se naredbodavci i po~inioci tog zlo~ina {to prije procesuiraju, jer su njihova imena, kako je istaknuto, svima dobro poznata.Biskup Komarica je, obra}aju}i se prisutnima, istakao da Nakon skrnavljenja pravoslavne crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu Sve{tenik Mladen Majki} osudio kamenovanje vjerskog objekta D.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

SDUNewsletter 62%

Zajedno protiv doktrine zaglupljivanja i siromaštva [VIDEO sa protesta] Bili smo uz vojnike i policajce zbog njihove nepodnošljive finansijske situacije uzrokovane politikom štednje Vučićeve vlade Politika “štednje“ uništava policiju i vojsku Usprotivili smo se inicijativi Ministarstva prosvete da ugasi Doma kulture Studentski grad Ukidanje Doma kulture Studentski grad je još jedan napad vlasti na obrazovanje Zrenjaninski odbor Socijaldemokratske unije, na čelu sa Zdravkom Deurićem, osudio je direktorsku samovolju i bezobzirni udar na umetničke slobode i prava kulturnih radnika u Narodnom pozorištu "Toša Jovanović"

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/sdunewsletter/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

26.07.2011 55%

Istakla je da je Dodik prilikom svoje posjete osudio ovaj zlo~in i rekao da zlo~inci treba da odgovaraju.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com