Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ottaa»:


Total: 13 results - 0.031 seconds

QSG HEROPlusLCD FIN-WEB (1) 100%

Ottaa yksittäisiä kuvia. ... Ottaa valokuvia valitsemallasi intervallilla.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/16/qsg-heropluslcd-fin-web-1/

16/01/2017 www.pdf-archive.com

MetsoDNA - fbCAD - Automaatiokieli 79%

3 G2047_FI_03 ii Automaatiokieli Metso Automation Oy varaa oikeuden tehdä muutoksia tämän julkaisun sisältämiin määrittelyihin ja muihin tietoihin ilman etukäteisilmoitusta, ja lukijan tulee kaikissa tapauksissa ottaa yhteyttä Metso Automation Oy:öön selvittääkseen, onko sellaisia muutoksia tehty.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/14/metsodna-fbcad-automaatiokieli/

14/12/2015 www.pdf-archive.com

hamsterin hankinta 79%

Ota selvää lajin hoidosta Ennen hankintaa, tulee ottaa selvää lajin hoidosta ja sen ominaisuuksista.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/23/hamsterin-hankinta/

23/01/2017 www.pdf-archive.com

PTVL2 79%

Vaaran laella vaihtelevasti suota, täysikasvuista metsää, taimikoita, ym.Tuonne kannattaa melkein ottaa vesilintulupa kaveriksi ja käydä samalla kiertämässä lampia luotipyssyn kanssa hanhien varalta.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/14/ptvl2/

14/08/2017 www.pdf-archive.com

Finnisch Top 88 Vokabel 76%

All Rights Reserved www.pinhok.com 1 - 25 ich minä du sinä er hän sie (Einzahl) hän es se wir me ihr te sie (Mehrzahl) he was mitä wer kuka wo missä warum miksi wie miten welches joka wann milloin dann sitten wenn jos wirklich todella aber mutta weil koska nicht ei dieses tämä das että alle kaikki oder tai www.pinhok.com 26 - 50 und ja wissen tietää denken ajatella kommen tulla legen laittaa nehmen ottaa finden löytää zuhören kuunnella arbeiten työskennellä sprechen puhua geben antaa mögen tykätä helfen auttaa lieben rakastaa telefonieren soittaa warten odottaa 0 nolla 1 yksi 2 kaksi 3 kolme 4 neljä 5 viisi 6 kuusi 7 seitsemän 8 kahdeksan www.pinhok.com 51 - 75 9 yhdeksän 10 kymmenen 11 yksitoista 12 kaksitoista 13 kolmetoista 14 neljätoista 15 viisitoista 16 kuusitoista 17 seitsemäntoista 18 kahdeksantoista 19 yhdeksäntoista 20 kaksikymmentä neu uusi alt (nicht neu) vanha wenige harvat viele monet falsch väärä richtig oikea schlecht huono gut hyvä glücklich onnellinen kurz lyhyt lang pitkä klein (allgemein) pieni groß (allgemein) iso www.pinhok.com

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/finnisch-top-88-vokabel/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Finnish Top 88 Vocabularies 74%

All Rights Reserved www.pinhok.com 1 - 25 I minä you (singular) sinä he hän she hän it se we me you (plural) te they he what mitä who kuka where missä why miksi how miten which joka when milloin then sitten if jos really todella but mutta because koska not ei this tämä that että all kaikki or tai www.pinhok.com 26 - 50 and ja to know tietää to think ajatella to come tulla to put laittaa to take ottaa to find löytää to listen kuunnella to work työskennellä to talk puhua to give (somebody something) antaa to like tykätä to help auttaa to love rakastaa to call soittaa to wait odottaa 0 nolla 1 yksi 2 kaksi 3 kolme 4 neljä 5 viisi 6 kuusi 7 seitsemän 8 kahdeksan www.pinhok.com 51 - 75 9 yhdeksän 10 kymmenen 11 yksitoista 12 kaksitoista 13 kolmetoista 14 neljätoista 15 viisitoista 16 kuusitoista 17 seitsemäntoista 18 kahdeksantoista 19 yhdeksäntoista 20 kaksikymmentä new uusi old (not new) vanha few harvat many monet wrong väärä correct oikea bad huono good hyvä happy onnellinen short (length) lyhyt long pitkä small pieni big iso www.pinhok.com

https://www.pdf-archive.com/2017/08/06/finnish-top-88-vocabularies/

06/08/2017 www.pdf-archive.com

BeerpongMOSSE 73%

   Palloa  EI  saa  ottaa  kiinni.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/17/beerpongmosse/

17/09/2013 www.pdf-archive.com

gradu05188 67%

Tutkimusmenetelmän kannalta on olennaista ja kiinnostavaa ottaa rajaukseen mukaan myös vaalien jälkeinen viikko.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/21/gradu05188/

21/03/2017 www.pdf-archive.com

Inferno 2012 6 herranen-3 64%

Neljä sävyä Mikko Herrasen saavutukset ja aktiivisuus tuntuvat entistä kunnioitettavimmilta, kun ottaa huomioon, että hän on vaikeasti näkövammainen.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/24/inferno-2012-6-herranen-3-1/

24/09/2012 www.pdf-archive.com

Säännöt 63%

Juomat tulee nauttia ripeästi tai ne tulee ottaa mukaansa ja nauttia rauhassa pelin jälkeen ennen seuraavaa peliä.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/s-nnot/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

028SE1814L 55%

Nainen ottaa tarkastusmaksun nöyrästi vastaan.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/19/028se1814l/

19/12/2014 www.pdf-archive.com

Urjalan pedo 55%

Myllymäelle tulee siten määrätä nyt syyksiluetusta teosta ehdollinen vankeusrangaistus ja rangaistusta määrättäessä tulee ottaa huomioon Myllymäelle 18.9.2012 määrätty rangaistusseuraamus.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/09/urjalan-pedo/

09/09/2013 www.pdf-archive.com

inttivinkit-v.2 49%

- Ensimmäisinä päivinä pidetään lääkärintarkastukset (jossain paikoissa ja ensimmäisenä) jos jokin paikka on rikki tai tuntuu että pää hajoaa, kannattaa se ottaa heti tässä vaiheessa esiin.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/01/inttivinkit-v-2/

01/07/2016 www.pdf-archive.com