PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 February at 20:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «overeenkomst»:


Total: 8 results - 0.021 seconds

Algemene Voorwaarden Manus 100%

de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/algemene-voorwaarden-manus/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

verkoopsvoorwaarden 91%

Behoudens andersluidende overeenkomst gelden onze bestekken en prijsoffertes slechts voor een termijn van een maand en de overeenkomst wordt in ieder geval pas definitief na uitdrukkelijke aanvaarding door ons.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/verkoopsvoorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

DekkenDerPaints Algemene voorwaarden 83%

64869210 1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt 1.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DekkenDerPaints in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DekkenDerPaints vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/dekkenderpaints-algemene-voorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden epidemie 2014 68%

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Epidemie B.V.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/algemene-voorwaarden-epidemie-2014/

07/03/2014 www.pdf-archive.com

Geluidscontouren Oostende Jaar 2016 v5 64%

6 2.6 OVEREENKOMST HINDER-GELUIDSBELASTING ...............................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/08/23/geluidscontouren-oostende-jaar-2016-v5/

23/08/2017 www.pdf-archive.com

AlgemeneVoorwaardenMD juli 2012 47%

Verlenging van de huurperiode De huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door MD is toegestaan.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/01/algemenevoorwaardenmd-juli-2012/

01/08/2012 www.pdf-archive.com

Stagetekst 45%

 uiteraard  dient  bij   aanvang   een   stage-­‐overeenkomst   te   worden   ondertekend   (die   wordt   bezorgd   door   de   student)   en   aan  het  einde  van  de  stage  is  er  natuurlijk  ook  een  moment  waarbij  de  school  de  stage-­‐instelling   (meestal  telefonisch)  contacteert  om  kort  te  bespreken  hoe  de  samenwerking  verlopen  is.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/05/stagetekst/

05/10/2016 www.pdf-archive.com

Conditions générales modifié 45%

est nommée Bij overeenkomst werd benoemd als VERKOPER :

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/conditions-generales-modifie/

31/07/2017 www.pdf-archive.com