Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «oziroma»:


Total: 9 results - 0.016 seconds

Pravila javne dražbe (1) 100%

- Kupec, ki kupi blago, ki nima statusa blaga Evropske skupnosti, mora hkrati s prevzemom premičnin urediti njihov status oziroma zagotoviti, da bo njihov carinski status urejen takoj po prevzemu (vložitev carinske deklaracije na CU Celje).

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/pravila-javne-dra-be-1/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

Zgibanka igrala - 25. 9. 2013 91%

ravnateljicam vrtcev in šol oziroma pomočnikom ravnateljev, vodjem enot, podružnic in tehničnim vodjem oz.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/04/zgibanka-igrala-25-9-2013/

04/09/2013 www.pdf-archive.com

plakat ZZS 2016 74%

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/20/plakat-zzs-2016/

20/12/2016 www.pdf-archive.com

ARM 156 volanskiobroc 72%

slika 8 4 6.) Predno volanski obroč odstranite z droga se prepričajte da je poravnan oziroma si natančno zapomnite pozicijo krakov.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/16/arm-156-volanskiobroc/

16/04/2017 www.pdf-archive.com

splosniPogojiWakeUP2015 64%

Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreč i osebi vstop oziroma izstop z varovanega območ ja, č e ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, č e nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali č e so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oz.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/24/splosnipogojiwakeup2015/

24/10/2015 www.pdf-archive.com

VAZEKTOMIJA V NEMCIJI 57%

Pripravite tudi led oziroma zamrznjeno zelenjavo za hladiti jajca po operaciji.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/21/vazektomija-v-nemciji/

21/12/2017 www.pdf-archive.com

Adriatic Balkan Fintech Hackathon-PR1-napovednik (1) 54%

Sodobna podjetja, tako imenovana mlada zagonska podjetja oziroma »startup podjetja« najboljše opišemo z besedami vizija, ustvarjalno mišljenje in drzna strategija.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/25/adriatic-balkan-fintech-hackathon-pr1-napovednik-1/

25/09/2016 www.pdf-archive.com

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 51%

Vsak član nadzornega sveta oziroma revizijske komisije ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/pristojnosti-nadzornega-sveta-in-skup-ine/

04/06/2014 www.pdf-archive.com