Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pacjenta»:


Total: 11 results - 0.016 seconds

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 100%

Powyższe żądania zostały mi przekazane przez panią …………………………………………… Na podstawie obowiązujących przepisów lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną ma obowiązek odnotować w dokumentacji medycznej fakt poinformowania rodzica o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych, i na dopełnieniu tego obowiązku wyczerpują się kompetencje lekarza i placówki medycznej w stosunku do pacjenta i opiekunów prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

wybielanie zebow voucher 89%

łagodna, normalna lub intensywna dla perfekcyjnego efektu wybielania dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz opcja wybielania “Single” dla precyzyjnego rezultatu zabiegu przy pojedynczych zębach.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/17/wybielanie-zebow-voucher/

17/03/2014 www.pdf-archive.com

onko 81%

- Analiza wpływu stanu ekonomiczno-społecznego na świadomość pacjenta onkologicznego.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/26/onko/

26/04/2018 www.pdf-archive.com

ER1083 64%

Wykład firmowy BMS Sprycel® w terapii przewlekłej białaczki Olga Grzybowska szpikowej —opis przypadku pacjenta 9.30 11.30 - 11.30 - 12.30 Wymiana doświadczeń pomiędzy Ośrodkami na temat terapii pacjentów PBSz część 2 Dyskusja, podsumowanie warsztatów prowadzenie - dr hab.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/13/er1083/

13/08/2018 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 55%

EKUZ WARTA TRAVEL Wyłącznie placówki służby zdrowia, mające umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ Wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i prywatne Za świadczenia płaci się w taki sam sposób, jaki obowiązuje obywateli danego kraju UE – obowiązuje zasada częściowego pokrywania kosztów związanych z leczeniem przez pacjenta – NFZ tego nie zrefunduje!

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

info2 54%

Arkadiusz Nowak – Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym, Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com

Anankastia i anankaści. Czym jest osobowość anankastyczna 31%

„irracjonalne sądzenie, że inni dokładnie podporządkują swe działania sposobom działania pacjenta lub nieracjonalna niechęć do przyzwalania innym na działanie” 8.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/anankastia-i-anankaci-czym-jest-osobowo-anankastyczna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com

AvPD. Podtyp schizoidii czy głęboka fobia społeczna 30%

O ile perturbacje osobowościowe są trwałymi „skrzywieniami” ludzkiego charakteru (niemal „przezroczystymi” dla samego zainteresowanego!), o tyle zaburzenia lękowe/nerwicowe dają się poznać jako obce, dokuczliwe i nieakceptowane przez pacjenta dolegliwości.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/17/avpd-podtyp-schizoidii-czy-gboka-fobia-spoeczna/

17/04/2020 www.pdf-archive.com

Zanieczyszczenia szczepionek 29%

Leków i Żyw- nigdy nie poznają prawdy i w rezultacie widząc zakatarzoneności eksperymentalna szczepionka przeciwko wirusowemu go pacjenta i mówiąc mu, że te szczepionki „są dla pańszapaleniu wątroby typu B.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/zanieczyszczenia-szczepionek/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 23%

12)  ekspozycję zawodową na materiał zakaźny – nara­ żenie się przez ubezpieczonego na zakażenie wirusowe podczas wykonywania pracy zawodowej o charakterze medycznym w następstwie bezpośredniego kontaktu z potencjalnie zainfekowaną krwią lub IPIM, w wyniku zakłucia, zachlapania, zadraśnięcia, rozcięcia, zadrapania, pogryzienia przez pacjenta;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com