Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «parametry»:


Total: 100 results - 0.017 seconds

Prezentacja - zajęcia 2 100%

Parametry materiałowe Charakterystyka betonu Tabl.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/16/prezentacja-zaj-cia-2/

16/03/2017 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 92%

 Information gain (ID3) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach  Gain Ratio (C4.5) - preferuje niezrównoważone podziały, gdzie jeden z podzbiorów jest znacznie mniejszy niż drugi  Gini Index (CART) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach, problemy dla zbiorów danych o dużej liczbie klas Entropia - oczekiwana ilośd informacji wymagana do sklasyfikowania obiektu ze zbioru U gdzie pi - prawdopodobieostwo, że dowolny obiekt ze zbioru U należy do klasy Ci Grupowanie danych Algorytm hierarchiczny scalający  Parametry wejściowe:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

formazione classi 92%

Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/11/formazione-classi/

11/02/2011 www.pdf-archive.com

111936-312892777 92%

Parametry a charakteristiky reproduktorů ..................................................................... ... Thiele-Small parametry .......................................................................................... ... Elektromechanické parametry ...............................................................................

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 91%

Parametry obliczeniowe .............................................................................................7 5.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

MTI welding translation 89%

Interfejs operatora Parametry cyklu spawania, menu podręczne Zakończ na Kiedy zaznaczony jest element menu podręcznego Zakończ na, wyświetla się podmenu, które pozwala operatorowi zmienić skalę czasu tak, aby zakończyć na jednym z etapów cyklu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/18/mti-welding-translation/

18/02/2017 www.pdf-archive.com

SS Ogr WZORY 88%

P(a  X  b)  F(b)  F(a ) P(a  X  b)  F(b)  F(a )  P(X  b) P(X  b)  F(b) P(X  b)  F(b)  P(X  b) P ( X  b)  1  P ( X  b) P ( X  b)  1  P ( X  b ) Parametry dowolnego rozkładu skokowego 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-wzory/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Polecane modele 81%

Oprócz tego ma bardzo dobre parametry techniczne – duży czytelny wyświetlacz, mimo dużej pojemności baterii telefon jest smukły oraz robi ładne zdjęcia, ponieważ zamontowano w nim aparat o rozdzielczości 13 Mpix.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/polecane-modele/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

407 mod 81%

18.04.2012 (10:42) 800 200 P-koła [BHP] P-straty [BHP] P-norm [BHP] Mnorm [Nm] 0 0 200 50 400 100 600 150 18.04.2012 8:34 0 1000 2000 3000 Parametry pomiaru mocy Moc według normy Moc na silniku Moc na kołach Straty mocy Maksymalna moc przy 1) Pnorm PMot Pkoła Pstraty 239,2 236,1 183,1 53,0 4390 5000 n [rpm] Parametry otoczenia BHP BHP BHP BHP rpm / 176,0 kW / 173,7 kW / 134,7 kW / 39,0 kW / 193,9 km/h Temperatura otoczenia Temp.powietrza zasysanego Wilgotność powietrza Cisnienie atmosferyczne Cisnienie pary TOtoczenie 14,3 TPowietrze zasysane18,5 HPowietrze 36,6 pPowietrze 988,9 pPara 6,0 / Temperatura oleju Temperatura paliwa TOlej TPaliwo Moment obrotowy 1) Mnorm Maks.moment obrotowy przy 515,0 Nm 2085 rpm Maks.osiągnięta pr.obrotowa 4465 rpm / 197,3 km/h 1) 4000 92,0 km/h °C °C % hPa hPa ----,- °C ----,- °C Korekcja według DIN 70020 Współczynniki korekcji:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/01/407-mod/

01/09/2017 www.pdf-archive.com

SIR - pytania na egzamin 81%

A-napiecie fazowe sieci B- napiecie międzyprzewodowe sieci C-napiecie składowej zerowej D-prady fazowe lini E-prady składowej zerowe linii 8.Podaj prad rozruchowy (nastawienia)dla zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego-zwłocznego przeciazeniowego liniiSN i określ wystepujace parametry.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/19/sir-pytania-na-egzamin/

19/06/2012 www.pdf-archive.com

TABELA MINERAŁÓW 81%

Czasami, przechowuje program ale, parametry programu są ograniczone do harmonicznych częstotliwości barwy mineralu.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/26/tabela-minera-w/

26/09/2013 www.pdf-archive.com

Komunikat o zmianie parametrów na satelicie PDF 81%

Dodatkowo zmianie ulegają także niektóre parametry pozostałych kanałów, które prezentuje poniższa tabela:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/komunikat-o-zmianie-parametr-w-na-satelicie-pdf/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

Referat 80%

Rodzaje i parametry. ... Parametry pamięci operacyjnej 7.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/07/referat/

07/10/2017 www.pdf-archive.com

raport3 v1 79%

Parametry dokowania przedstawiono na obrazku obok → Analiza dokowania pierwszego Ligand został zadokowany w poprawny sposób, co oznacza, że parametry domyślne są dla nas wystarczająco dobre.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/21/raport3-v1/

21/02/2016 www.pdf-archive.com

Predavanje-14 78%

www.fzpkotor.com, fzp.moodle.ac.me Prof.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-14/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Instrukcja próbna3 76%

odbiornik 1-kanałowy typ RSU-KO1 i dwa 1-klawiszowe piloty typ PUK 151 PARAMETRY TECHNICZNE ODBIORNIKA Zasięg zestawu wynosi do 150 metrów.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/31/instrukcja-pr-bna3/

31/05/2016 www.pdf-archive.com

ciąga 68%

przeglad literatury , eksperyment, obserwacja, badanie dokumentów, wywiad, ankieta metody ilosciowe - metody badawcze, w których okresla sie parametry liczbowe (w odpowiednich jednostkach), charakteryzujacych badane zjawisko lub obiekt badan;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

OPRACOWANIE ELEKTRONIKA1 67%

Wymień rodzaje rezystorów, ich parametry i charakterystyki Rodzaje:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/opracowanie-elektronika1/

19/06/2011 www.pdf-archive.com