Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pavla»:


Total: 21 results - 0.019 seconds

CHANGER program za fejs 100%

21:00 – 22:15 @ Mala loža (Trg Ivana Pavla II.) “Futurecity Talks”:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/03/changer-program-za-fejs/

03/07/2017 www.pdf-archive.com

opravená brožúrka august 2016 94%

Dokument Nostra aetate a apostatické gesto Jána Pavla II.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/opraven-bro-rka-august-2016/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Infografik Stella 89%

sa adresom Pavla Simića 6, će biti nevažeće.

https://www.pdf-archive.com/2019/07/22/infografikstella/

22/07/2019 www.pdf-archive.com

26.07.2005 82%

Sa tog skupa, od nadle`nih organa u BiH zatra`eno je da se naredbodavci i po~inioci tog zlo~ina {to prije procesuiraju, jer su njihova imena, kako je istaknuto, svima dobro poznata.Biskup Komarica je, obra}aju}i se prisutnima, istakao da Nakon skrnavljenja pravoslavne crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu Sve{tenik Mladen Majki} osudio kamenovanje vjerskog objekta D.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 7 76%

Povelja Za vrijeme vladanja crkvom Pape Ivana Pavla Il i za vrijeme predsjednika slobodne, neovisne drZave Hrvatske dr.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-7/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Znanstveni skup - Dubrovnik - program 69%

listopada 2016., Dubrovnik, Dvorana Ivana Pavla II.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/17/znanstveni-skup-dubrovnik-program/

17/10/2016 www.pdf-archive.com

Petice 69%

Pavla Rusinová, Jedlová 1927/3, Ostrava-Poruba Bc.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/petice/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

Sveucilisno prvenstvo zagreba atletika 2017 60%

1 2 3 4 5 6 7 8 Ime i prezime Valentina Kramarić Paula Marenčić Renee Širac Paula Batur Terezija Brlić Rebeka Milas Pavla Jurović Sarah Kolarec Fakultet LIB KIF MEF MEF EFZG EFZG EFZG EFZG Rezultat Bodovi 13.02 14.59 16.54 16.56 16.60 17.24 17.31 18.53 Ime i prezime Emma Štampar Ema Hošnjak Viktoria Mišić Ivana Kovačić Jelena Jurić Vana Vukelić Veronika Belošević Kristina Jurin Fakultet PBF PMF EFZG EFZG EFZG EFZG PMF Rezultat Bodovi 13.55 13.59 15.53 15.82 15.89 16.60 17.68 DNS Ime i prezime Margareta Risek Valentina Kramarić Mirna Larva Lara Santini Emma Štampar Karla Šegota Marija Mrđen Emma Hošnjak Fakultet KIF LIB PBF KIF PBF KIF BAK PMF Rezultat Bodovi 12.27 12 12.84 11 12.85 10 13.16 9 13.22 8 13.40 7 15.33 6 DNS 5 Fakultet LIB KIF BAK BAK PBF MEF PBF EFZG MEF KIF EFZG TTF MEF Rezultat Bodovi 1:02.2 12 1:04.6 11 1:06.6 10 1:12.3 9 1:13.4 8 1:15.9 7 1:16.2 6 1:19.1 5 1:23.7 4 1:24.4 3 1:29.6 2 1:34.8 1 1:45.9 3 7.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/26/sveucilisno-prvenstvo-zagreba-atletika-2017/

26/05/2017 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-cs 52%

exkurze@radegast.cz www.pivovar.radegast.cz Pavla Mášková Manažer návštěvnických a komerčních služeb

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-cs/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 51%

Soud prvého stupně dále vyslechl svědky zejména Marka Stoniše, Pavla Poslušného, Pavla Šafra a Jaroslava Nováka.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

26.07.2006 51%

Oni su ju~e okupljeni u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, koja je u ratu bila u potpunosti spaljena, a obnovljena 2002.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-pl 50%

exkurze@radegast.cz www.pivovar.radegast.cz Pavla Mášková menadżer ds.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-pl/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-de 49%

exkurze@radegast.cz www.pivovar.radegast.cz Pavla Mášková Visitor &

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-de/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

komšić 49%

godi{njicu zlo~ina, u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Bri{evu slu`ena i spomen misa.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-en 47%

exkurze.radegast@pilsner.sabmiller.com www.pivovar.radegast.cz Pavla Mášková Visitor &

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-en/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

Ergebnisliste 2012 46%

342 306 350 AK I - weiblich, 30 km Birnböck Silvia Schorná Matyásová Pavla Lindorfer Manuela 1.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/06/ergebnisliste-2012/

06/02/2012 www.pdf-archive.com

26.06.2009 46%

KOVA^EVI] PRIJEDOR - Povodom obnove i posve}enja katoli~ke crkve svetih apostola Petra i Pavla u selu Bri{evo kod Prijedora ju~e je odr`ana sve~ana misa koju je uz lokalno sve{tenstvo slu`io banjalu~ki biskup Franjo Komarica.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2011 46%

Misu u crkvi svetog Petra i Pavla, na kojoj je bilo nekoliko stotina Vijence polo`ila Dunja Jevak, generalni konzul Hrvatske u Banjaluci biv{ih mje{tana Bri{eva i ~lanova rodbine ubijenih, predvodio je biskup banjalu~ki Franjo Komarica sa sve{tenstvom lokalne `upe.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

100 cinjenica o suboti 44%

Ni u jednoj optužnici podignutoj protiv apostola Pavla, nije mu se pripisivalo da zanemaruje subotnji dan.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/03/100-cinjenica-o-suboti/

03/10/2012 www.pdf-archive.com

KRIZMANICI PITANJA I ODGOVORI 40%

Bio je učenik i pratilac svetog Pavla.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/krizmanici-pitanja-i-odgovori/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

ČLANAK 39%

Crkva Svetog Petra i Pavla u Bri{evu, na podru~ju Republike Srpske, je filijalna crkva @upe Stara Rijeka, ~ija se mjesna Crkva Svetog Ante nalazi u Federaciji BiH.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com