Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pedagogicznej»:


Total: 5 results - 0.009 seconds

Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) 100%

2018 9:00-13:00 13:00 – 16:45 Nazwa przedmiotu Prowadzący Trudności dydaktyczno-wychowawcze wieku szkolnego (5) Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej(5) Seminarium dyplomowe (5) Instytucjonalne wymiar terapii pedagogicznej (5) Metodyka zajęć dla dzieci z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi (5) Elementy muzykoterapii i arteterapii (5) Zaburzenia społeczno-emocjonalne(5) (5) dr Ewa Korzeniewska Metodyka zajęć dla dzieci dyslektycznych(5) Elementy muzykoterapii i arteterapii (5) Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy (5) Konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów dla osób z zaburzeniami złożonymi (5) Warsztat kinezjologii edukacyjnej P.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/03/harmonogram-terapia-krotoszyn-1/

03/02/2018 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 77%

zm.) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 maja 2013 roku, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 67%

Czy dziecko posiada orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej?

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 64%

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 46%

Promocja i wsparcie NGO SZKOŁA Przedszkolne kąciki przyrody w perspektywie pedagogicznej która ulega ciągłym zmianom zgodnie z nadchodzącymi porami roku.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com