Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pelajar»:


Total: 26 results - 0.019 seconds

Problem Definition Template - 1000 Startup 100%

PROBLEM DEFINITION TEMPLATE Catatan Sekolah Masalah Finansial yang Dialami oleh Pelajar Indonesia Sebagai platform antar pelajar dimana seorang pelajar indonesia yang sedang duduk di bangku sekolah/kuliah/profesi untuk dapat menjual catatan sekolahannya yang sudah tidak terpakai/sedang dipakai kepada pelajar indonesia lainnya yang sedang membutuhkan/sedang menjalani studi yang bersangkutan.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/05/problem-definition-template-1000-startup/

05/05/2017 www.pdf-archive.com

covoasisjurnalp1pdf 98%

JEPUN SINGAPURA HK-CHINA OASIS 2017 Porgram Kembara Ilmu Ke Luar Negara (Mobiliti Pelajar KUO) Kolej Ungku Omar UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Kandungan 1) Lawatan ke Jepun Delegasi:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/27/covoasisjurnalp1pdf/

27/11/2017 www.pdf-archive.com

KEM 97%

12 MAC 2016 BORANG KEM MOTIVASI MINDA PROGRAM “KEM MOTIVASI MINDA DAN PEMANTAPAN SAHSIAH DIRI” yang dianjurkan merupakan program menbina semangat dan keyakinan diri pelajar dalam mengharungi cabaran-cabaran dalam pembelajaran dan kehidupan masa kini.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/29/kem/

29/02/2016 www.pdf-archive.com

Majalah Varia-C Edisi I 96%

Syed Hasan Shahabudin Naib Canselor UKM               Setitik Tinta Misi Visi Falsafah Moto Matlamat Sejarah Kolej Struktur Pentadbiran Kemudahan Aktiviti Pelajar Mentor Mentee Pelan Strategik Kolej Coretan Penghargaan Pengerusi Prof.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/12/majalah-varia-c-edisi-i/

12/07/2017 www.pdf-archive.com

DASAR KOKO 2013 92%

d) Menyediakan penasihat, jurulatih dan mencari pakar dalam pelbagai bidang yang diceburi oleh pelajar.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/22/dasar-koko-2013/

22/04/2016 www.pdf-archive.com

Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari wiki 90%

Pada 2009, Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari memiliki 448 pelajar lelaki dan 445 pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 893 orang.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/30/sekolah-menengah-kebangsaan-khir-johari-wiki/

30/05/2011 www.pdf-archive.com

04 03 Oct12 Edit Bu Nur 90%

Pelajar asing dari negara-negara Asia yang memilih kursus yang sama dengan rakan senegara tidak menunjukkan kematangan dalam pemilihan kerjaya dan seterusnya memberikan kesan negatif terhadap pilihan mereka.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/25/04-03-oct12-edit-bu-nur/

25/09/2016 www.pdf-archive.com

Majalah Varia-C Edisi IV 89%

MISI KOLEJ “Melahirkan pelajar berilmu dan menguasai kemahiran insaniah agar berdaya saing selaras dengan falsafah dan wawasan universiti” VISI KOLEJ “Bertekad menjadi kolej akademik yang terkehadapan membangunkankan sifat dan semangat kekolejan dalam kalangan pelajar dengan menggabungkan ilmu dan kompetensi generik bagi menghasilkan pelajar yang berdaya saing dalam masyarakat” FALSAFAH KOLEJ “Paduan jati diri kebangsaan, kompeten dari segi pengetahuan, kemahiran insaniah dan berdaya saing adalah dasar utama pembentukan pelajar yang holistik dan seimbang” MOTO KOLEJ “Berpadu Bertambah Mutu” MAJALAH VARIA-C KANDUNGAN 10 EDISI KEEMPAT PENTADBIRAN Warga pentadbiran yang berkaliber, ramah dan mesra 34 KELAB Keluarga kecil KUO 45 ARTIKEL Ceritera warga KUO 15/16 MESEJ Titipan kasih dan amanat daripada pentadbiran tertinggi UKM dan ayahanda pengetua 17 SEKRETARIAT Nadi penggerak aktiviti kolej 41 LAPORAN KHAS Catatan aktiviti sesi 15/16 72

https://www.pdf-archive.com/2017/07/12/majalah-varia-c-edisi-iv/

12/07/2017 www.pdf-archive.com

bpn07 11 87%

2.1.1 “Lepasan IPMa” ialah pelajar Institusi Pendidikan MARA (IPMa) yang telah menamatkan pengajian.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/29/bpn07-11/

29/06/2011 www.pdf-archive.com

Majalah Varia-C Edisi II 85%

Datin Noor Aziah Mohd Awal Timbalan Naib Canselor (HalEhwal Pelajar dan Alumni) x SETITIK TINTA x MISI Penasihat I x VISI Encik Nik Hairi Omar x FALSAFAH x MOTO x MATLAMAT x SEJARAH KOLEJ x STRUKTUR PENTADBIRAN x KEMUDAHAN x AKTIVITI PELAJAR x KEJAYAAN PELAJAR x PELAN STRATEGIK KOLEJ x CORETAN x PENGHARGAAN Pengetua KUO Penasihat II En Jamalul Lail Abdul Wahab Timbalan Pengetua KUO Felo Penasihat Lim Seng Joe Ketua Editor Nor Diyana Aziz Timbalan Ketua Editor Siti Aishah binti Rahmad Unit Jurufoto Muhammad Hazmin Firdaus bin Chik Saifuddin bin Abdul Aziz Unit Rencana Siti Rohayu binti Saroji Nur Nadiah binti Razali Nur Farahim binti Ab.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/12/majalah-varia-c-edisi-ii/

12/07/2017 www.pdf-archive.com

ASTRI AYU ok 73%

Penurunan jumlah mahasiswa Indonesia ke Universitas Universitas di Malaysia menjadi suatu isu yang perlu diberikan perhatian.Suatu konsep gap antara harapan dan kepuasan pelajar Indonesia dijalankan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan mahasiswa Indonesia atas pelayanan yang diberikan oleh dua Universiti terpilih di Malaysia yaitu Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Malaya (UM).Penelitian dijalankan dengan menggunakan metode analisis gapdan analisis IPA (analisis kepentingan-prestasi).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/08/astri-ayu-ok/

08/11/2016 www.pdf-archive.com

57-Samsul Islam, K.A. Puspitasari 64%

Singkatnya, pelajar yang mampu belajar mandiri diartikan sebagai individu yang mempunyai tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri (Hiemstra, 1994).

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/57-samsul-islam-k-a-puspitasari/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

HudzaifahHafizResume-2016 63%

Sr. Software Engineer       ​ Projects with eNCoral   AGC (Knowledge base search engine) ‐ 20 member  Duration  :  August 2014 until November 2014  Technical Environment  :  Linux, Java, PHP, MySQL, Oracle, AD, Sharepoint.  Technology  :  Lucidworks  Role  :  Technical Lead   Project description  :  Build a knowledge base search platform using Lucidwork Fusion on top of Apache  Solr. The purpose is to build a database of physical files/ data / Images by crawling  into the servers. The platform capable to search words in the physical files & images  by using OCR and Apache tikaTransformer plugin.    eJKM (e Jabatan Kebajikan Masyarakat‐ [Undergraduate]) KPWKM ‐ 30 member  Duration  :  March 2012 until November 2014  Technical Environment  :  JSP, Java, JavaScript, Oracle 10g  Technology  :  OC4J, AJAX, Liferay  Role  :  Team Lead  Project description  :  Revamp UI/UX and deliver new module for eJKM  iGIMS (e Jabatan Kebajikan Masyarakat‐ [Undergraduate]) KPWKM ‐ 30 member  Duration  :  March 2012 until Present  Technical Environment  :  JSP, Java, JavaScript, Oracle 10g  Technology  :  OC4J, AJAX, Liferay  Role  :  Team Lead & Project Manager  Project description  :  revamp UI/UX and deliver new module for IGIMS    SMP (Sistem Maklumat Pelajar‐ [Undergraduate]) UPM ‐ 50 member  Duration  :  March 2009 until Present  Technical Environment  :  JSP, Java, JavaScript, Oracle 10g, CSS   Technology  :  Struts, AJAX.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/hudzaifahhafizresume-2016/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Daftar PTBC RENDAH 2011 61%

T.Tangan Pelajar / Ibubapa : : Tarikh :

https://www.pdf-archive.com/2011/02/09/daftar-ptbc-rendah-2011/

09/02/2011 www.pdf-archive.com

Daftar PTBC MENENGAH 2011 61%

ING SCIENCE Tingkatan 5 MATE T.Tangan Pelajar / Ibubapa :

https://www.pdf-archive.com/2011/02/09/daftar-ptbc-menengah-2011/

09/02/2011 www.pdf-archive.com

Kasus Luka 61%

Pelajar Jenis kelamin : Laki-laki Alamat :

https://www.pdf-archive.com/2012/03/19/kasus-luka/

19/03/2012 www.pdf-archive.com

BORANG ZAKAT SARA DIRI 61%

Akaun Bank Pemohon Nama Penaja Status Bantuan Jumlah Bantuan Per Bantuan Lain Semester Nama Bank No Akaun (Bank Muamalat sahaja) Bil Nama Maklumat Tanggungan Umur Jawatan / Pelajar Nama Institusi Sebab memohon Pengakuan Pemohon Dengan nama Allah S.W.T sesungguhnya saya ________________________________ mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar dan Unit Pengurusan Zakat Pusat Islam UTHM berhak menolak permohonan saya sekiranya maklumat yang diberikan adalah tidak benar.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/borang-zakat-sara-diri/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

61-Nurul Huda 59%

Hal ini sesuai dengan pendapat Klausmeier dan Goodwin (1975), yang menyatakan bahwa dalam sistem belajar tatap muka, ada tujuh faktor yang mempengaruhi efisiensi belajar yaitu karakteristik pengajar, karakteristik pelajar, interaksi antara pelajar dan pengajar, materi belajar, kelompok belajar, dan fasilitas belajar.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/61-nurul-huda/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

Template Jurnal KEMBARA 54%

Pustaka pelajar. Brown, Penelope &

https://www.pdf-archive.com/2016/05/03/template-jurnal-kembara/

03/05/2016 www.pdf-archive.com

Ombak Cup 2012 49%

Program Golf Amal ini bertujuan untuk menghulurkan bantuan kepada golongan pelajar pintar yang memerlukan dan menghadapi kesulitan kewangan dalam usaha untuk meringankan kesusahan di kalangan masyarakat, individu dan keluarga mereka untuk membina masa depan yang berkualiti dan meningkatkan taraf sosial masyarakat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/09/ombak-cup-2012/

09/03/2012 www.pdf-archive.com

jasa pengamanan siskamling 47%

Pemuda, pelajar dan karang taruna 3.Pemberi ...

https://www.pdf-archive.com/2016/10/01/jasa-pengamanan-siskamling/

01/10/2016 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 6 42%

kerana aku adalah seorang pelajar dan kamu semua adalah guru-guruku.” “Sejak bilakah kamu telah menunggu kami?” soal mereka kepadaku.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/28/tinta-badar-6/

28/02/2011 www.pdf-archive.com

28-Merita Diana 38%

sikap ingin tahu (curiosity), sikap kreatif (creativity), sikap sebagai pelajar aktif (active learner), dan sikap sebagai seorang pengambil keputusan (decision maker).

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/28-merita-diana/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

teguh 250jt 34%

PRUlink assurance account Nama Tertanggung Utama (sesuai Kartu ID) Usia Tahun Berikutnya (tanggal lahir) Pekerjaan Nama Orangtua 1 (sesuai Kartu ID) HALAMAN ILUSTRASI INI MERUPAKAN BAGIAN DARI KONTRAK ASURANSI Anak 7 (18-Mar-2010) Pelajar atau Mahasiswa Teguh Frekuensi Pembayaran Tahunan Rencana Masa Pembayaran Premi yang dikehendaki Nasabah* 10 tahun Masa Pembebanan Biaya Asuransi &

https://www.pdf-archive.com/2016/04/05/teguh-250jt/

05/04/2016 www.pdf-archive.com

Tinta BADAR header 34%

Setelah hampir dua bulan berpisah,kepimpinan BADAR pada sesi 2010/11 kali ini ingin mengucapkan selamat kembali ke alam kampus untuk menyambung perjuangan dan kembara seorang pelajar.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/06/tinta-badar-header/

06/01/2011 www.pdf-archive.com