Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pelaksana»:


Total: 14 results - 0.014 seconds

peta jabatan 2014 100%

17 FUNGSIONAL Non RIHP * Analis Kepegawaian Ahli Pratama * Analis Kepegawaian Pelaksana * Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli JML 1 1 1 Jml :

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/peta-jabatan-2014/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Paparan Kemenaker 83%

BPS diolah Barenbangnaker TK Ahli Tersertifikasi kebutuhan supply tenaga kerja terampil per tahun dari 2016-2030 1.59 juta/tahun 3,7 juta/tahun TK Teknisi / Analis Tersertifikasi (9,12%) Profesi (31,55%) Ahli ranking 7 TK Operator / Pelaksana Tersertifikasi 113 juta 1.85 juta/tahun 1.975.828 745.812 Teknisi / Analis (11,90%) Operator / Pelaksana (47,43%) 0.46 juta/tahun kebutuhan 2030 571.150 Spesialis 2.970.499 tenaga kerja terampil Sumber :

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/paparan-kemenaker/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

laporan Komisi C Peb11 73%

Pelaksana CV. ... Pelaksana CV. Sabar.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/15/laporan-komisi-c-peb11/

15/03/2011 www.pdf-archive.com

PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 65%

PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29    Kumpulan:Pelaksana Kem/Jab:Jabatan Perkhidmatan Awam/ Kementerian Pertahanan Jadual Gaji:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/penolong-pegawai-tadbir-n29/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

71-Ernik Yuliana dan Adi Winata 65%

Organisasi dan kelembagaan Satker mengacu kepada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/DJ-P2SDKP/IV/2009 tanggal 6 April 2009 tentang penetapan Pengawas Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja, dan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/71-ernik-yuliana-dan-adi-winata/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

KAK Pengawasan Peningkatan Breakwater 64%

Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya mengiterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil pengawasan yang sesuai.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/09/kak-pengawasan-peningkatan-breakwater/

09/04/2012 www.pdf-archive.com

TOR Semnas Final 2012 100512 57%

Galaila Karen Agustiawan 6 12.00-13.00 7 13.00-14.00 8 14.00-15.00 9 15.00-15.15 10 15.15-16.15 11 16.15-17.00 *) dalam konfirmasi Ishoma Sesi Paralel I Sesi Paralel II Rehat Sesi Paralel III Penutupan dan Penyerahan Sertifikat Pelaksana dan Penanggung Jawab Pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional Tahunan Matematika, Sains, dan Teknologi Tahun 2012 di bawah koordinasi dan tanggung jawab Dekan FMIPA-UT.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/11/tor-semnas-final-2012-100512/

11/05/2012 www.pdf-archive.com

KP275Tahun2015 57%

SKEP/138/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksana (Staff Instruction) (SI) 21-02 tentang Sertifikat Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara dan Persetujuan Yang Berkaitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/08/kp275tahun2015/

08/04/2017 www.pdf-archive.com

e book pembiayaan perniagaan MARA 55%

MANUAL PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA EDISI 3 AYAAN SKIM PEMBI ) SPRES (SPiKE K E K A R T N O K ang 1.1 Latar Belak an 1.2 Pelaksana biayaan 1.2.2 Had Pem ng ya n ta 1.2.3 Jaba n/Pemberi ka ar Menaw Kerja ja 1.2.4 Jenis Ker an Serahak at Ik 1.2.5 Surat euntungan 1.2.6 Kadar K / Jaminan 1.2.7 Cagaran aran Wang 1.2.8 Pengelu Pembiayaan 1 1 2 3 INDEKS MANUAL PEMBIAYAAN PERNIAGAAN MARA 3 4 4 4 5 SKIM PEMBIAYAAN USAHAWAN MARA (SJUM) 36 1.1 Latar Belakang 36 m Ski ah 1.2 Skop Di Baw RA MA an haw Jaminan Usa 37 i 1.3 Syarat-syarat Asas Bag UM SJ Permohonan 38 1.4 Jaminan/ Kafalah 38 n ina 1.5 Tempoh Jam 39 san ulu Kel ut 1.6 Tempoh Lup 39 ng 1.7 Kegunaan Wa Pembiayaan 40 1.8 Jenis Kemudahan g Yan n Pembiayaa Ditawarkan Oleh Bank Panel 40 i 1.9 Jaminan Tanggung Rug 40 hon 1.10 Cara memo n Pembiayaa 41 1.11 Langkah Memproses UM SJ an Permohon 41 1.12 Tujuan Pembiayaan 42 atif alit 1.13 Analisa Ku 44 if itat ant 1.14 Analisa Ku 45 n yaa bia Pem 1.15 Keperluan n yaa bia Pem ur dan Strukt EDISI 3 SKIM PEMB IAYAAN MUDAH JAY A (SPiM) 1.0 Latar Be lakang 2.0 Kaedah 6 Pembiayaan Islam 7 3.0 Skop Pe mbiayaan D i Bawah 9 SPiM 4.0 Syarat-s 2 yarat Asas B agi Permohona 1 0 n Pembiaya an 5.0 Syarat-s yarat Asas Kelulusan 18 6.0 Keguna an wang Pembiayaan 19 7.0 Permoh onan daripa da Kumpulan P 20 rofesional 8.0 Skim Pe mbiayaan Perniagaan 20 Mudah Jaya 9.0 Permoh onan daripa da Syarikat Se 32 ndirian Berh 10.0 Cara M ad emohon Pembiayaan 34 asa 48 1.16 Keputusan Jawatanku s lulu Me Menimbang dan 49 at 1.17 Pengeluaran Sur ter Let Jaminan/Kafalah 49 1.18 Tuntutan 50 an pir 1.19 Dokumen Lam 52 a 1.20 Jaminan Lembag am Sah ng ega Pengarah/Pem E K i P S S SKPRE RAK E N KONT AYAA EMBI SKIM P Latar Belakang SPiKE merupakan penambahbaikan kemudahan pembiayaan kontrak MARA sedia ada dengan menamakan semula kepada Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/e-book-pembiayaan-perniagaan-mara/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Proposal Kegiatan MAKRAB 2015 FIX 54%

*waktu dan tempat dapat berubah ORGANISASI PELAKSANA Pelindung :

https://www.pdf-archive.com/2015/12/16/proposal-kegiatan-makrab-2015-fix/

16/12/2015 www.pdf-archive.com

lapkomb 50%

- Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dengan pendampingan para penyuluh pertanian merupakan sasaran kelembagaan tani pelaksana PUAP.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/03/lapkomb/

03/02/2011 www.pdf-archive.com

Agung 1 Asep Rohiman Lesmana 50%

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi unit pelaksana layananan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, dosen, dan konselor di perguruan tinggi untuk mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/25/agung-1-asep-rohiman-lesmana/

25/09/2016 www.pdf-archive.com

4-Fatia Fatimah 43%

Sayangnya, pelaksana kurikulum dewasa ini terlihat sekedar menjalankan kewajiban sehingga secara umum matematika yang dirasakan oleh siswa/mahasiswa adalah beban bukan sebagai kebutuhan.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/4-fatia-fatimah/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

74-Ismed Sawir 40%

Pelaksanaan program pemerintah tersebut kadang masih bersifat sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang terpadu diantara pelaksana program tersebut.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/74-ismed-sawir/

05/12/2011 www.pdf-archive.com