Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pengetua»:


Total: 6 results - 0.004 seconds

Majalah Varia-C Edisi I 100%

Karim Timbalan Naib Canselor (Hal-Ehwal Pelajar dan Alumni) Penasihat I Mejar Dr Azahan Awang Pengetua KUO Penasihat II En Nik Hairi Omar Timbalan Pengetua KUO Ketua Editor Lim Seng Joe Timbalan Ketua Editor Nur Zalikha Shaharudin Unit Grafik Nurul Amalina Ab Rahman Mohd Shah Rizal Othman Unit Jurufoto Zul Fadli Mohd Kamal Mohamad Arif Abd Aziz Amaniah Aman Unit Rencana Mohd Syariefudin Muhamad Zubir Mohd Tarmizi Prasna A/P Shanmugam Lee See Ni Unit Pemasaran Nor Azizah Abdullah Nur Farah Dilla Janal Zaidi Yusof Muhammad Helmi Othman Unit Teknikal Muhammad Zainuddin Wahid Muhammad Azrol Md Azhar Unit Wartawan Mohamad Harris Nasir Siti Farhannie Mohd Adnan Umah A/P Subramaniam Komate Ramaya Unit Penyelidikan Mashrom Muda Chong Yee May Najwa Hanis Azmi SETITIK TINTA “...bagi pihak Universiti Kebangsaan Malaysia, saya mengucapkan tahniah dan syabas di atas kejayaan para pelajar melanjutkan pengajian di universiti ini.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/12/majalah-varia-c-edisi-i/

12/07/2017 www.pdf-archive.com

Majalah Varia-C Edisi II 100%

Datin Noor Aziah Mohd Awal Timbalan Naib Canselor (HalEhwal Pelajar dan Alumni) x SETITIK TINTA x MISI Penasihat I x VISI Encik Nik Hairi Omar x FALSAFAH x MOTO x MATLAMAT x SEJARAH KOLEJ x STRUKTUR PENTADBIRAN x KEMUDAHAN x AKTIVITI PELAJAR x KEJAYAAN PELAJAR x PELAN STRATEGIK KOLEJ x CORETAN x PENGHARGAAN Pengetua KUO Penasihat II En Jamalul Lail Abdul Wahab Timbalan Pengetua KUO Felo Penasihat Lim Seng Joe Ketua Editor Nor Diyana Aziz Timbalan Ketua Editor Siti Aishah binti Rahmad Unit Jurufoto Muhammad Hazmin Firdaus bin Chik Saifuddin bin Abdul Aziz Unit Rencana Siti Rohayu binti Saroji Nur Nadiah binti Razali Nur Farahim binti Ab.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/12/majalah-varia-c-edisi-ii/

12/07/2017 www.pdf-archive.com

Majalah Varia-C Edisi IV 78%

MISI KOLEJ “Melahirkan pelajar berilmu dan menguasai kemahiran insaniah agar berdaya saing selaras dengan falsafah dan wawasan universiti” VISI KOLEJ “Bertekad menjadi kolej akademik yang terkehadapan membangunkankan sifat dan semangat kekolejan dalam kalangan pelajar dengan menggabungkan ilmu dan kompetensi generik bagi menghasilkan pelajar yang berdaya saing dalam masyarakat” FALSAFAH KOLEJ “Paduan jati diri kebangsaan, kompeten dari segi pengetahuan, kemahiran insaniah dan berdaya saing adalah dasar utama pembentukan pelajar yang holistik dan seimbang” MOTO KOLEJ “Berpadu Bertambah Mutu” MAJALAH VARIA-C KANDUNGAN 10 EDISI KEEMPAT PENTADBIRAN Warga pentadbiran yang berkaliber, ramah dan mesra 34 KELAB Keluarga kecil KUO 45 ARTIKEL Ceritera warga KUO 15/16 MESEJ Titipan kasih dan amanat daripada pentadbiran tertinggi UKM dan ayahanda pengetua 17 SEKRETARIAT Nadi penggerak aktiviti kolej 41 LAPORAN KHAS Catatan aktiviti sesi 15/16 72

https://www.pdf-archive.com/2017/07/12/majalah-varia-c-edisi-iv/

12/07/2017 www.pdf-archive.com

Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari wiki 61%

Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari, Selangor 1 Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari, Selangor Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari SMK Khir Johari Moto 'SEDIA SELALU' 'SEMAHIR MARA SEMAHIR JUARA' Ditubuhkan 1965 Dirasmikan 12 Ogos 1991 Jenis Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah kerajaan Pengetua Puan Hajah Norliah bt.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/30/sekolah-menengah-kebangsaan-khir-johari-wiki/

30/05/2011 www.pdf-archive.com

covoasisjurnalp1pdf 55%

Lawatan ini disambut baik oleh barisan pentadbiran yang diketuai pengetua sekolah tersebut, Encik Oyama.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/27/covoasisjurnalp1pdf/

27/11/2017 www.pdf-archive.com