Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pewnych»:


Total: 31 results - 0.022 seconds

dom 100%

Kiedy śni się Tobie remontowanie, mówi to o planowaniu pewnych rzeczy, które powinny potoczyć się tak, jak tego chcesz.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/dom/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

Learning how to learn – Moduł 1 84%

bogate, stymulujące środowisko poprawia zdolność do uczenia się nowych rzeczy - również ćwiczenia fizyczne poprawiają zdolność tworzenia się nowych komórek w hipokampie - kreatywne środowisko, przebywanie z innymi ludźmi, uczenie innych, tłumaczenie pewnych rzeczy wzmaga proces kreatywności - nie trzeba być mądrym, żeby osiągnąć „sukces”, zdecydowanie ważniejsze są pasja i upór w tym co się robi Moduł 2 - Chunking Łączenie pewnych mniejszych elementów w większą, powiązaną całość Chunking – to umiejętność kompresji informacji w bardziej treściwy i zrozumiały sposób 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/12/learning-how-to-learn-modu-1/

12/08/2015 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 80%

Prace teoretyczne to takie, w których autor opierając się na faktach już znanych, a więc wynikach swoich lub (częściej) cudzych prac badawczych, w szerokim sensie doświadczal-nych, zmierza do ustalenia natury pewnych zjawisk, do logicznego uporządkowania twier-dzeń, rozumowań i wniosków.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

las 78%

Gęsty las jest symbolem zawahania w podjęciu pewnych decyzji.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/las/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

matka 78%

Sennik matka Znaczenie snów z własną matką (mamą) Kiedy spotykasz się z nią we śnie, symbolizuje to koniec pewnych kłopotów.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/matka/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

ojciec 78%

Jeżeli spotykasz się ze zmarłym ojcem, symbolizuje to, że ktoś, być może właśnie ojciec, doda Ci otuchy, uspokoi Cię, pomoże Ci w rozwiązaniu pewnych spraw.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/ojciec/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

zeby 78%

Jeżeli jednak zęby te są wypadające, wróży to problemy, utratę kogoś lub pewnych wartości w rodzinie.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zeby/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 78%

4 Prace teoretyczne to takie, w których autor opierając się na faktach już znanych, a więc wynikach swoich lub (częściej) cudzych prac badawczych, w szerokim sensie doświadczalnych, zmierza do ustalenia natury pewnych zjawisk, do logicznego uporządkowania twierdzeń, rozumowań i wniosków.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Herosi w liczbie czterdziestu 74%

Opowiadam się również za podkreślaniem wagi pewnych postaw i wartości.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/herosi-w-liczbie-czterdziestu/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

klasa-cw-2 73%

Polega ono na ukrywaniu pewnych danych składowych lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one (i ich modyfikacja) dostępne tylko metodom wewnętrznym danej klasy.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/klasa-cw-2/

13/12/2016 www.pdf-archive.com

prezentacja 70%

History Brush Tool - możliwość przywrócenia pewnych fragmentom ilustracji ich pierwotnej wersji (np.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/07/prezentacja/

07/07/2014 www.pdf-archive.com

zycie i smierc calosc II wyd 69%

Na oderwaniu kobiety od ¿ycia rodzinnego, natomiast na daniu jej pewnych praw, a nawet przywilejów, dziêki którym bêdzie ona mog³a zaj¹æ ka¿de samodzielne stanowisko w ¿yciu spo³ecznym.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

13/03/2011 www.pdf-archive.com

5dynamika 68%

Układ Galileusza, układ bezwładnościowy (inercyjny) W ZAGADNIENIACH TECHNICZNYCH UKŁADEM ODNIESIENIA JEST ZIEMIA (w pewnych przypadkach – SŁOŃCE).

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

Maszyny Górnicze - Wykłady 66%

Wynikiem działania narzędzia na skałę jest w róŜnym zakresie miaŜdŜenie skały, rozkruszanie pewnych objętości, odłupywanie elementów róŜnej wielkości oraz odłamywanie występów skalnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/maszyny-g-rnicze-wyk-ady/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Spraw1 2015 65%

Udowodnij, że jeżeli dla pewnych zbiorów A i B zachodzi A \ B = B \ A, to A = B.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/spraw1-2015/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 61%

5 Ochrona na wypadek aktów terrorystycznych Pewnych zdarzeń nie można przewidzieć, a co ważniejsze – nie da się na nie przygotować.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Rock gotycki od strony językoznawczej 57%

Uczciwie zaznacza, że „terminy ‘gotycki’ i ‘okołogotycki’, używane w rozprawie, mają charakter umowny i odnoszą się do pewnych gatunków muzycznych, które można określić jako mroczne”.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/30/rock-gotycki-od-strony-j-zykoznawczej/

30/10/2017 www.pdf-archive.com

Zapożyczenia językowe 57%

Zapożyczenia językowe Zapożyczenia językowe Zapożyczenia językowe inaczej pożyczki, wyrazy obce – zjawisko przechodzenia pewnych cech jednego języka do innego.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zapo-yczenia-j-zykowe/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

Foot-Locker-VIP-30-OFF-Code31-VIPDEAL31 55%

Ważny w sklepach Foot Locker, Kids Foot Locker, The Locker Room i House of Hoops w Europie z wyjątkiem sklepów w Grecji, Danii oraz outletow - Jeden kupon jest ważny dla jednej transakcji (transakcja może zawierać wiele produktów) - Kupon nie ma wartości pieniężnej - Zniżka nie dotyczy oferty “2 za ...” i nie może być łączona z żadną inna akcją lub zniżką - Zniżka nie dotyczy pewnych produktów oznaczonych specjalnymi metkami - Zniżka nie może być wykorzystana na zakupy płacone kartą upominkową lub bonem * Termes et Conditions - Ce bon de réduction permet à son détenteur d’obtenir une réduction de 30% sur ses achats, n’excédant pas un maximum de 500 € / 400 £ / ₺1200 / 139,000 Ft / 2000 zł / 4500 kr.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/20/foot-locker-vip-30-off-code31-vipdeal31/

20/11/2014 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 52%

 decyzje wydawane przez ZUS w sprawach emerytalno-rentowych - decyzje wydawane są przez sądy powszechne,  Prezes UOKiK , wydaje decyzje w sprawach praktyk monopolistycznych, może pewnych praktyk zakazywać – decyzje administracyjne.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 51%

Są to więc zdania typowe dla nauk formalnych służące do opisu pewnych ogólnych i teoretycznych charakterystyk rzeczywistości.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(17) Grudzień 49%

O ile potrafię akcje, warunkować dostęp do pewnych rzeczy, a nie być kolejną statystyką do nabijana.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-17-grudzie/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

jezykozaw 49%

na pojęcia)i jej efekty(jak ludzka Semantyczność- znaki odsyłają do pewnych wspólnych dla ludzi pojęć, dzięki czemu ludzie interpretacja zostaje zaklęta w języku).Gł poj dla teorii:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/04/jezykozaw/

04/02/2014 www.pdf-archive.com

dywizjon 303 46%

Wyszedł — niezaleŜnie od humorów pewnych kół w sztabie PSZ w Londynie i wbrew ich kapryśnej woli.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/dywizjon-303/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 46%

Na ich podstawie możliwe było poczynienie ustaleń dotyczących pewnych ogólnych procedur, zasad działalności pozwanego, w tym sposobu postępowania w przypadku kredytów indeksowanych do CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com