Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «phong»:


Total: 29 results - 0.018 seconds

2013.01.20 --- Le Hong Phong Profile 100%

S c h o o l P r o fi le 2 0 13 - 2 0 14 LE HONG PHONG HIGH SCHOOL FOR THE GIFTED SCHOOL LEADERSHIP Mr.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/10/2013-01-20-le-hong-phong-profile/

10/12/2013 www.pdf-archive.com

THÔNG TIN CĂN HỘ.PDF 84%

KHANG NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG NAM KHANG NAM REAL ESTATE INVESTMENT J.S.C 4 Hoà bôi treân khoâng (Ñang nhaän ñaët choã) VEÀ DÖÏ AÙN Giao nhaø Thaùng 6/2012 Terra Rosa – Luxury Condominiums toïa laïc trong khu phöùc hôïp cao taàng 13E Phong Phuù – maët tieàn ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh, thuoäc khu ñoâ thò Nam Saøi Goøn soâi ñoäng vaø ñang phaùt trieån maïnh meõ.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/th-ng-tin-c-n-h/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

JCP Visit. Aug 29, Factory Introduction. Regent & STF . pptx 84%

Star Fashion Locations CMVN CAVL 35 km to Hai Phong 65 km to Hanoi STF REGENT Ha Noi Hai Duong 103km~120 mins 32km~40 mins CSVL Hai Phong 2 Org Chart of Regent, CSVL &

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/jcp-visit-aug-29-factory-introduction-regent-stf-pptx/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

PhungLeTruongAn CV 81%

Vietnamese (Mother tongue), English EDUCATIONAL PROFILE 2010 - Current Korean Advanced Institute of Science and Technology Department of Computer Science Daejeon, South Korea 2009 - 2010 Chandler-Gilbert Community College Department of Computer Science Arizona, United State of America 2006 - 2009 Le Hong Phong High School for the Gifted Department of Computer Science Ho Chi Minh City, Vietnam 2002 - 2006 Hong Bang - High quality Middle School Department of Mathematics Ho Chi Minh City, Vietnam 2001 - 2002 Nguyen Duc Canh Elementary School Ho Chi Minh City, Vietnam 1997 - 2001 Tuy Ly Vuong Elementary School Ho Chi Minh City, Vietnam TECHNICAL EXPERIENCE AND SKILLS PROGRAMMING LANGUAGES C/C++, Java, PHP, Scalar, Scheme, Python, SQL, JavaScript, Assembly, Pascal, Visual Basic WORKING EXPERIENCE Waiter at Slow Food Restaurant for 6 months at Arizona, USA Part time job for school office for 2 months, Korea OS PLATFORMS Windows, Linux CONCEPT Web development PROJECT LC-3 Simulator Parallel matrix multiplication Online Judge for programming practice (like ACM) Robot for Entropy Game Simulate TOP command in Linux Interact with Linux system via Web shell TerrorisMap (Map of terrorist’s attack location) PRIZES  2nd Prize in Singapore International Mathematics Challenge, NUS High School of Mathematics and Science, 2008  Distinction, Australian National Chemistry Quiz, The royal Australian Chemical Institute Incorporated, 2008  Gold Medal in Informatics, National Olympic for the South of Vietnam, 2008  Gold Medal in Informatics, National Olympic for the South of Vietnam, 2007  2nd Prize in National Competition for the Gifted, Vietnam, 2008  1st Prize in Competition for the Gifted of The city, Ho Chi Minh City, 2009  1st Prize in Competition for the Gifted of The city, Ho Chi Minh City, 2008  2nd Prize in Competition for the Gifted of The city, Ho Chi Minh City, 2006  3rd Prize in Youth Programming Contest, Vietnam, 2009  Encouragement Prize in Youth Programming Contest, Vietnam, 2006  Lawrence Sting Scholarship, Vietnam, 2007-2009  Annual Excellent student  Outstanding Youth Leader, 2009 ACTIVITIES  Youth Leader of the Informatics Gifted Class for 2008-2009  Participate in many volunteer activities such as traffic controlling, environmental conservation, helping the poor and the homeless, repairing senior citizens’ houses, etc.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/25/phungletruongan-cv/

25/04/2013 www.pdf-archive.com

20110330. Chuyen nguoi dan ong me tre 80%

Press Club Thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2011 PINCTADALI VIỆT NAM Thanh Phong CHUYEÄN NGÖÔØI ÑAØN OÂNG MEÂ TRE Buổi nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ với người đàn ông mê tre ấy dường như vẫn chưa đủ để anh chia sẻ hết niềm đam mê của mình.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/20110330-chuyen-nguoi-dan-ong-me-tre/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

20120106. Thanh cong trong thoi khung hoang 77%

Đặng Đình Trạm Sáng lập viên Pinctadali Việt Nam Được mệnh danh là “tiên phong” cung cấp ván những năm trước là nền móng của Pinctadali sàn tre tại thị trường trong nước, từ khi người Việt Nam như các tàu du lịch trên Vịnh Hạ tiêu dùng còn cảm thấy xa lạ với một dòng sản Long (Jasmine, Bài Thơ, White Dolphin), những phẩm mà tưởng chừng như không thể tin được, chung cư cao cấp như Pacific Place, The Manor, đến nay Sàn tre Ali đã là thương hiệu sàn tre Sailing Tower, Sailing Club Resort;

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/20120106-thanh-cong-trong-thoi-khung-hoang/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

Khang-sinh-co-ban 75%

7 Nhóm kháng sinh điều trị lao, phong và một số kháng sinh chưa xếp vào nhóm a.

https://www.pdf-archive.com/2019/05/14/khang-sinh-co-ban/

14/05/2019 www.pdf-archive.com

GameReport-Slaze 75%

Phong Lighting Phong lighting was the form of lighting I implemented with the additions mentioned above.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/gamereport-slaze/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

VPL Luxury NT VN vinhomesgroup81@gmail.com 74%

VINPEARL LUXURY Nha Trang Thiên đường miền nhiệt đới Tọa lạc tại vị trí riêng biệt và đẹp nhất trên đảo Hòn Tre, hướng nhìn ra vịnh Nha Trang - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, với 84 biệt thự ven biển tuyệt đẹp, xây dựng theo tiêu chuẩn và phong cách kiến trúc đặc sắc của một khu nghỉ dưỡng cao cấp miền nhiệt đới, Vinpearl Luxury Nha Trang là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ sang trọng, hoàn hảo và tuyệt đối riêng tư.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/vpl-luxury-nt-vn-vinhomesgroup81-gmail-com/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

20110527. Than thien tre xanh 73%

Press Club Thứ bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2011 PINCTADALI VIỆT NAM Thanh Phong THÂN THIỆN TRE XANH Nằm ở góc phía cuối dãy trong khu nhà triển lãm nhưng gian hàng tre Ali lúc nào cũng đông đúc khách tham quan.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/20110527-than-thien-tre-xanh/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

HiK Ho So Tai Tro Final 66%

Chuỗi chương trình “Chào tân sinh viên” do HSV-ĐTN trường ĐHKT-ĐHQGHN tổ chức, gồm nhiều sự kiện với mục đích tạo một môi trường năng động để khuấy động phong trào, truyền cảm hứng giữa các bạn sinh viên.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/hik-ho-so-tai-tro-final/

07/08/2017 www.pdf-archive.com

20111101. Tai sao tre - Tai sao tre Ali 61%

Pinctadali là công ty tiên phong cung cấp ván sàn tre tại Việt Nam Trong xu thế phát triển bền vững, sử dụng các sản phẩm gần gũi thiên nhiên, thân thiện môi T I AO N T E ALI - N I T ẤT ALI?

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/20111101-tai-sao-tre-tai-sao-tre-ali/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

VIT Executive Summary Vietnamese 61%

Giao thức VIT cho phép nhà sản xuất thưởng cho người xem về đầu vào của họ trong thời gian thực, cung cấp nhiều bộ dữ liệu phong phú hơn.

https://www.pdf-archive.com/2018/07/21/vit-executive-summary-vietnamese/

21/07/2018 www.pdf-archive.com

CG Resume AmanSachan 60%

  AMAN S A C H A N         h   ĥps://aman‐sachan.squarespace.com    h   ĥps://github.com/Aman‐Sachan‐asach    a  man9740@gmail.com     (267)‐361‐8276    EDUCATION  UNIVERSITY   O F   PENNSYLVANIA        M.S.E.   Computer   Graphics   and   Game   Technology  Related   subjects:  A   dvanced   Computer   Graphics,   Advanced   Topics   in   Computer   Graphics   and                 Animation,   Computer   Animation,   Computer   Graphics,   Data   Structures   and   Algorithms  August, 2016 ‐   May, 2018    VISVESVARAYA   TECHNOLOGICAL   UNIVERSITY        B.E.   Electrical   and   Electronics   Engineering    August, 2012 ‐   July, 2016  PROJECTS  MAYA   L­SYSTEM   PLUGIN    ◊   C++, MEL, Maya API    PROCEDURAL   BIRD   W ING    ◊   Javascript, WebGL, GLSL, nodejs, Threejs    PROCEDURAL   NOISE   CLOUD    ◊   Javascript, WebGL, GLSL, nodejs, Threejs    18th   ­  25th   Jan,    RAY   TRACER    ◊   C++, OpenGL, Qt    18th   ­  31st   Jan,    MINI­MINECRAFT ◊   Group Project ◊   C++, OpenGL, GLSL, Qt        Created   a  game   implemenĕng   some   of   the   features   of   minecra├    EL   script  ∘  gui   and   maya   menu   item   implemented   with   a M   ++      ∘  write   or   upload   files   for  g   rammar  ∘  Attribute   editor   implemented   with  C ∘  Procedurally   Modelled   and   animated   a  bird   wing  ∘  GUI   controls   dynamically   control   various   characterisĕcs   of   the   wing    25th   ­  31st   Jan,    2017  ∘  applied   a  pseudo‐4D   noise   to   deform   a  sphere   in   interesĕng   ways    2017  ∘  GUI   controls   change   various   things   including   the   noise   with   octaves,   persistence,   and   textures  ∘  The   ray   tracer   took   modelled   specular   reflectance,   transmission,   lamberĕan   and   phong   lighĕng    2017  models,   and   shadow   feeler   rays.  ∘  Efficient   Terrain   Rendering   with   interleaved   VBO’s    louds         ∘  Day   and   Night   Cycle         ∘  animated   water   and   lava  ∘  Weather   and  C A    g   eneral    s   cheme    to   texture   map   and  n   ormal   map         ∘  specularity   ∘      24th   ­  31st   Jan,     2017    Mid   November   ­    Mid   December,     2016  HALF­EDGE   MESH,   CATMULL   CLARK,   SKELETONS,   and   SKINNING    ◊   C++, OpenGL, Qt      alfEdge   Mesh   data   structure,   the   accompanying  G   UI   and   a v  isualisation   scheming   for   the  ∘  A  H Half   Edge   data   structure   components.    esh   Manipulation   operations   like   extrusion.  ∘  Catmull­Clark   subdivision   and  M ∘  Interactive   Skeleton   Structure,  S  kinning ,  and   Shader   Based  S  kin   Deformation .    November,     2016  ANIMATION    ◊   C++, Visual Studios  ∘  A   variety   of  s  plines         ∘  Forward   and   Inverse   Kinematics    ehaviours   for   agents   and   agent   controllers  ∘  Individual   and   Group  B ∘  Particle   and   Fireworks   systems   that   can   be   influenced   by   external   forces    August   ­     December,     2016    LEADERSHIP  PROJECT   S   ◊   Project Head  ∘  Created  a    250W  s  olar   system   in   the   BMSIT&M   Campus   that   included   the   creaĕon   of   a  and  custom   single   axis   tracked   auxiliary   reflector   system   to  s  ignificantly   improve   the  AWARDS  efficiency   of   the   deployed   solar   PV   system   at   lower   than   market   cost.    s.   1,00,000/­   in   funding   from   BMSIT&M   (only   student   project   to   receive  ∘  Received  R funding   from   the   college) .    rant   of   Rs.   14,000/­   from   IEEMA ,  along   with   a  travel   allowance.  ∘  Received   a g   aĕonal   compeĕĕons  K   PIT   Sparkle   2016   and  E   ngineer   Infinite   2016 .  ∘  Finalist   of  n   March,   2015   ­     June,   2016        EARTHIAN   2014    ◊   Team Lead of Winning Team    ∘  Wipro's   annual   internaĕonal   sustainability   program   and   compeĕĕon.    s.   1,50,000/­  ∘  Awarded  R       October   ­     November,     2014  VIDYUT   2k14    ◊   Prime Coordinator    rime   coordinator s  of   the   fest;  H   ead   of   the   sponsorship   committee ; M   .C.    September,   ∘  One   of   the  p   2014  for   the   event   ‘Minute   to   Win   It’;  K   ey   speaker   in   the   valedictory   address.    SKILLS    PROFICIENT:      OpenGL,   C++,   Maya,   Qt,   MEL,   Visual   Studio,   FAMILIAR:       C,   JAVA,   nodejs,   javascript,   Maya   API,   git,   python,   Houdini,   MotionBuilder,   AutoCAD 

https://www.pdf-archive.com/2017/02/10/cg-resume-amansachan/

10/02/2017 www.pdf-archive.com

20100418. Van san tre - Giai phap toi uu cho moi truong 56%

Pinctadali - Tiên phong cung cấp ván sàn tre tại Việt Nam Ván lát sàn tre có vẻ đẹp tự nhiên tương tự các nhanh của cây tre, việc trồng và khai thác tre loại ván lát sàn gỗ tự nhiên.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/20100418-van-san-tre-giai-phap-toi-uu-cho-moi-truong/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

BCQTNB2015 56%

Th6ng qua chu truong g6p v6n v6i C6ng ty-Cp fiOn Phong AC tfrann lflp Ph6p nhAn m6i;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/bcqtnb2015/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

200806. Truyen hinh Hung Yen - Tre trong ngoi nha Viet 55%

Đây là loại tre thì người Việt Nam chúng ta thường quen vật liệu mới bề mặt và màu sắc hoa văn phong biết với các sản phẩm mang tính dân gian phú giá thành thi công không cao, thi công những sản phẩm tương đối mộc mạc nhưng với nhanh không nhất thiết cần đinh hay là keo lien công nghệ ngày nay cây tre được ứng dụng đa kết, khả năng chống bám bẩn, trầy xước cao dạng hơn dựa vào các tiến bộ khoa học - kỹ hơn nữa lại rất thuận tiện trong việc tháo dỡ và thuật.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/200806-truyen-hinh-hung-yen-tre-trong-ngoi-nha-viet/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

20101219. San tre Ali - Nha cong dong Suoi Re 53%

Press Club Chủ Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2010 PINCTADALI VIỆT NAM QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, ASHUI SAØN TRE ALI THAM GIA DÖÏ AÙN NHAØ COÄNG ÑOÀNG Ngày 19/12/2010, các tác giả KTS Hoàng Thúc Hào và KTS Nguyễn Duy Thanh (Văn phòng Kiến trúc 1+1>2) đã tổ chức khánh thành công trình Nhà cộng đồng đa năng thôn Suối Rè, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình - một kiến trúc sinh thái độc đáo, đậm đà bản sắc Việt - Mường.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/20101219-san-tre-ali-nha-cong-dong-suoi-re/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

Francophonie2017 Concours de dessin 52%

Cách thức nộp bài thi - - Tranh dự thi được để trong phong bì có ghi rõ họ tên, nơi học tập hoặc công tác.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/19/francophonie2017-concours-de-dessin/

19/02/2017 www.pdf-archive.com

200906. VTV4 - Tai sao van san tre la su lua chon thong minh 48%

Press Club Tháng 6/2009 PINCTADALI VIỆT NAM VTV4 Công ty PINCTADALI đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự về sản phẩm tre và phát sóng trên VTV4 trong chuyên mục Tại sao Ván sàn tre và Nội thất tre là sự lựa chọn thông minh cho ngôi nhà của bạn.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/200906-vtv4-tai-sao-van-san-tre-la-su-lua-chon-thong-minh/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

Huong dan khao sat 47%

Thể hiện sự chuyên nghiệp Bạn cần ăn mặc gọn gàng và phù hợp, theo phong cách “business casual” (nghĩa là trang phục thường mặc khi đi làm).

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/huong-dan-khao-sat/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

20111215. Tim hieu them ve Van san tre 46%

NHỮNG ĐIỂM CỘNG CHO VÁN SÀN TRE Pinctadali là công ty tiên phong cung cấp ván sàn tre tại Việt Nam mộc của nó.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/20111215-tim-hieu-them-ve-van-san-tre/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

20111215. 10 ly do tai sao san tre 44%

Sàn tre có thể được sử dụng cho mọi không gian trong căn nhà từ phòng khách tới phòng ngủ, từ phòng ăn đến nhà bếp...

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/20111215-10-ly-do-tai-sao-san-tre/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

July2017WAS.PDF 42%

Singapore Airlines CEO Goh Choon Phong assumed his duties as Chairman of the IATA Board of Governors for a one-year term, succeeding Willie Walsh, CEO of International Airlines Group.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/08/july2017was/

08/07/2017 www.pdf-archive.com

tgdd vs fptshop 42%

Tân Bình, TP.HCM NHÀ BÈ 1 1 1787 Huznh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM BÌNH CHÁNH 6 0 Số D13/40 Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM D7/23, ấp 4, Nguyễn Thị Tú, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.HCM C5/20 Phạm Hùng, Ấp 4A, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM Ấp 1, Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM B6/192 Ấp 2, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM A11/1 Ấp 2, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM PHÚ NHUẬN 2 1 153B Phan Đăng Lưu, P.02, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 127 Hoàng Văn Thụ, P.08, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Cửa hàng FPT Shop 1 - 3 Hoàng Văn Thụ TÂN PHÚ 6 3 171 Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM Big C Trường Chinh, 1/1 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM 451 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kz, Q.Tân Phú, TP.HCM 104 Hòa Bình, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM 138B Gò Dầu, P.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/tgdd-vs-fptshop/

27/04/2016 www.pdf-archive.com