Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pierwszego»:


Total: 110 results - 0.044 seconds

LaTeX 100%

Funkcje liniowe pierwszego i drugiego rodzaju.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/latex/

25/02/2014 www.pdf-archive.com

zadania 95%

39 a) 3x  2 y  3   7x  2 y  1 Z pierwszego równania wyznaczam x:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/16/zadania/

16/05/2011 www.pdf-archive.com

z 85%

filtry pierwszego rzędu:

https://www.pdf-archive.com/2013/08/21/z/

21/08/2013 www.pdf-archive.com

Teoria-do-kol-3 84%

Poisson 𝑠 𝑘 1−𝑠𝑘 𝑃𝑃 (𝑠) = ∏𝑁 ,gdzie s∈Q i π∈[0,1] 𝑘=1 𝜋𝑘 (1 − 𝜋𝑘 ) Element k-ty z populacji jest losowany do próby z prawdopodobieństwem πk, k=1,…,N, które jest jednocześnie prawdopodobieństwem inkluzji rzędu pierwszego oraz E(Sk)= πk.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/teoria-do-kol-3/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 76%

Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników, na którym jednogłośnie powołano Zarząd.

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

oferta2014 74%

OFERTA przewodnik starter 2014/15 Starter STARTER – bezpłatny przewodnik studencki z kalendarzem STARTER to ogólnopolski przewodnik z kalendarzem ściennym na rok akademicki 2013/2014, skierowany do studenta pierwszego roku.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/17/oferta2014/

17/07/2014 www.pdf-archive.com

Spraw1 2015 71%

Jeśli dla dowolnych formuł ϕ i ψ logiki pierwszego rzędu formuła (∃x ϕ) ⇒ (∃x ψ) ⇒ ∀x (ϕ ⇒ ψ) jest tautologią to w prostokąt poniżej wpisz dowód tej tautologii w systemie naturalnej dedukcji.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/spraw1-2015/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

lista 14 70%

Na przykładzie kodu z pierwszego zadania wytłumacz jak procesor Out-of-Order ukrywa opóźnienia związane z dostępem do pamięci.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/lista-14/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 67%

do chwili znalezienia pierwszego pasującego Ŝetonu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 66%

W konkursowym komentarzu należy wytypować́ dokładny wynik oraz strzelca pierwszego gola meczu Polska - Słowenia, który odbędzie się̨ 19.11.2019 o 20:45.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr2 (10-17 marca) 65%

Publikacja pierwszego numeru pokazała nam, jak wiele elementów można ulepszyć.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/17/tygodnik-united-nr2-10-17-marca/

17/03/2014 www.pdf-archive.com

NN 7 63%

Dnia pierwszego lipca roku pamiętnego, Balian1 napadł na Małopolskę z księstwa sąsiedniego.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/02/nn-7/

02/07/2012 www.pdf-archive.com

Pytania z automatyki 63%

Przedstawić różnice w odpowiedzi skokowej elementu inercyjnego pierwszego rzędu i różniczkującego rzeczywistego.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/pytania-z-automatyki/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

ER1083 63%

Tomasz Sacha W YKŁAD II Psychologiczne aspekty komunikacji w relacji lekarz-pacjent oraz lekarz-lekarz Zbigniew Kowalski 16.00 - 16.15 Przerwa kawowa 16.15 - 18.15 Wymiana doświadczeń pomiędzy Ośrodkami na temat terapii pacjentów PBSz część 1 18.15 - 19.15 Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia prowadzenie - dr hab.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/13/er1083/

13/08/2018 www.pdf-archive.com

ER1084 63%

I 18.15 - 19.15 Dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia - prowadzenie dr Marek Dudziński 19.30 Kolacja 21 października (sobota) 09.00 - 09.30 Wykład firmowy BMS Sekwencyjna terapia IKI I, II, III generacji u pacjentów z PBSz w okresie akceleracji i kryzy blastycznej prof.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/13/er1084/

13/08/2018 www.pdf-archive.com

jak zdobyć serca i umysły publiczności - oferta 63%

POZNASZ DZIAŁANIE  MECHANIZMU PIERWSZEGO WRAŻENIA DOWIESZ SIĘ JAK JESTEŚMY ODBIERANI  PRZEZ INNYCH I CO NA TO WPŁYWA NAUCZYSZ SIĘ JAK ZASKAKIWAĆ  I ZAINTERESOWAĆ SŁUCHACZY ZROZUMIESZ JAK BUDOWAĆ  RELACJE ZE SŁUCHACZEM WZMOCNISZ PRZEKAZ PRZY UŻYCIU  KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ 16 h warsztatów zł 800 netto Catering Materiały szkoleniowe ZAPISZ SIĘ!

https://www.pdf-archive.com/2014/09/15/jak-zdoby-serca-i-umys-y-publiczno-ci-oferta/

15/09/2014 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 62%

Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata Kredytu nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończącego okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny 36 miesięczny okres, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 180 miesięcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Browar Konin 62%

Wzmianka ta świadczy o znaczeniu piwa w ówczesnej Polsce oraz o istnieniu browaru królewskiego (książęcego) już za panowania pierwszego króla Polski.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/21/browar-konin/

21/02/2018 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 62%

a) pierwszego wyboru b) drugiego wyboru c) trzeciego wyboru Wynik klasyfikacji I semestru w III klasie – średnia ocen:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU RB 61%

Wyłonienie pierwszego Zwycięzcy nastąpi 16.10.1012roku.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/02/regulamin-konkursu-rb/

02/10/2012 www.pdf-archive.com

Hiragana PL 60%

Małe 「つ」 Umieszczenie małego 「つ」 między dwoma znakami powoduje dodanie spółgłoski pochodzącej z drugiego z nich, na koniec pierwszego np.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/12/hiragana-pl/

12/08/2012 www.pdf-archive.com

Większe imperium stworzyli tylko Brytyjczycy 60%

Moment ich pierwszego spotkania, ukazany w produkcji Siergieja Bodrowa, jest połączeniem faktów historycznych z wyobrażeniami filmowców.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/wi-ksze-imperium-stworzyli-tylko-brytyjczycy/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 60%

czynności rodzica Kontynuacja edukacji przedszkolnej 3 marca składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym (Załącznik nr 2) 10 marca Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 3 marca 31 marca 15:00 składanie wniosków rekrutacyjnych (załącznik nr 1 ) wypełniony formularz składa szkole pierwszego wyboru (rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru także kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) 1 kwietnia 8 kwietnia 14 kwietnia 15:00 15:00 postępowanie rekrutacyjne podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Zaległa praca WOS 60%

W 1981 został wybrany najpierw na przewodniczącego zarządu Regionu Gdańskiego, a następnie – na pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku – na pierwszego przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, otrzymując już w pierwszej turze około 55% głosów.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/zaleg-a-praca-wos/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

raport3 v1 60%

Parametry dokowania przedstawiono na obrazku obok → Analiza dokowania pierwszego Ligand został zadokowany w poprawny sposób, co oznacza, że parametry domyślne są dla nas wystarczająco dobre.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/21/raport3-v1/

21/02/2016 www.pdf-archive.com