Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pilavc»:


Total: 1 results - 0.001 seconds

mesele makalesi 100%

Birnur Pilavc›’n›n Tek Bafl›na Dans Etmek adl› belgeseli, Süleyman Demirel’in vaktiyle Alman flansölyesi Helmut Schmidt’e, “Size 1,5 milyon daha Türk ifl gücü verelim,” dedi¤i modern ücretli kölelerden sadece ikisinin hikâyesini anlat›yor.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com