Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pionowy»:


Total: 3 results - 0.002 seconds

00 tabelka do rys wyk i zlozeniowego - wymiary MSE(1) 100%

Tabelki umieszczane s¹ dok³adnie w prawym dolnym rogu arkusza (linia dolna i boczna lewa tabelki pokrywaj¹ siê z liniami obramowania - 5 mm) b¹dŸ formatu A4 (tylko uk³ad pionowy) b¹dŸ formatu A3 (uk³ad poziomy, dopuszczalny jest uk³ad pionowy).

https://www.pdf-archive.com/2015/01/21/00-tabelka-do-rys-wyk-i-zlozeniowego-wymiary-mse-1/

21/01/2015 www.pdf-archive.com

5dynamika 68%

y0 x 1 a 2 xa a y h v 02 sin 2 g h amax  v 02 sin2  2g v 02 g hmax  dla   45 v 02 2g dla   90 (rzut pionowy w górę) 05 Dynamika 67

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

Lab-4 48%

Wówczas zamyka się zaworek tłoczny 2, a paliwo, przy dalszym ruchu tłoczka do góry, jest przetłaczane poprzez pionowy rowek w główce tłoczka do kanału upustowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/05/lab-4/

05/12/2016 www.pdf-archive.com