Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «platby»:


Total: 17 results - 0.02 seconds

Nove obchodni podminky a Cenik 100%

1) 2) 3) 1) STUDENT 49 Kč 3) nelze použít Aktivním využívaním Účtu se rozumí kreditní obrat na Účtu ve výši nejméně 15 000 Kč a zároveň alespoň tři zrealizované odchozí platby z Účtu měsíčně.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/nove-obchodni-podminky-a-cenik/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Vyjadrenie MPRV SR 81%

V rámci platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie je každý žiadateľ o priame platby je povinný dodržiavať ekologizačné postupy, ktorými sú diverzifikácia plodín a vyčlenenie oblasti ekologického záujmu na ornej pôde a zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/11/vyjadrenie-mprv-sr/

11/10/2015 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 77%

finanční leasing – přenáší v podstatě všechna rizika a výnosy spojené s vlastnictvím aktiva na nájemce X operační (je jiný než finanční, pronajímatel zahruje platby rovnoměrně do výnosů, nájemce zas do nákladů) - finanční leasing se ekonomicky považuje za úvěr poskytnutý pronajímatelem nájemci s tím, že předmět pronájmu slouží jako zajištění úvěru 2.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 75%

finanční leasing – přenáší v podstatě všechna rizika a výnosy spojené s vlastnictvím aktiva na nájemce X operační (je jiný než finanční, pronajímatel zahruje platby rovnoměrně do výnosů, nájemce zas do nákladů) - finanční leasing se ekonomicky považuje za úvěr poskytnutý pronajímatelem nájemci s tím, že předmět pronájmu slouží jako zajištění úvěru - na konci stanovené doby je převedeno vlastnictví majetku na nájemce či možnost koupit velmi levně, stanovená doba představuje např.75% doby životnosti majetku, SH bud.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

7ukoly 72%

Z ničeho nic byla AIG potenciálně zodpovědná za platby v objemu takřka půl bilionu dolarů.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

PS 5756938528 8002517735 68%

Prověřte si prosím Vámi poukázané platby pojistného i za předchozí období.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/13/ps-5756938528-8002517735/

13/06/2012 www.pdf-archive.com

Pojisteni Passo Tonale 68%

+ screen platby na mail cestujeme@sradkem.cz pojistnou kartičku Ti zašleme na mail Zdraví Dan Radkův brácha 605851703 pojistné podmínky https://alltravel.allianz.cz/data/PPCP-CS-01012014.pdf seznam pojištěných sportu - lyžování po vyznačených sjezdovkách již v základu https://online.allianz.cz/file/1313/Pojisteni_sportu_CP_Direct.pdf pojistné limity viz další list Kdo by chtěl jinou pojišťovnu Termín 12.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/pojisteni-passo-tonale/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

20349 Steprien 68%

status Fix INFORMÁCIE O CENE A PLATBE / PAYMENT SUMMARY Celková cena / Total price 1245,00 EUR Cena zahŕňa / Price includes Ubytovacie poplatky / Accommodation costs Zaplatená záloha / Advance Deposit 622,50 EUR Doplatok platby je splatný na mieste pobytu v deň nástupu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/20349-steprien/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

Votočvohoz.cz - podmínky 62%

- Balíčky odesílám buď v den přijetí platby na účet, nebo den následující, pokud se nedohodneme jinak.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/01/voto-vohoz-cz-podm-nky/

01/05/2014 www.pdf-archive.com

Cenik doplnek 58%

300 Kč Výše minimální splátky Pojištění prodloužené záruky Volitelný Balíček KOMFORT POJIŠTĚNÍ (Pojištění prodloužené záruky, Garance nejnižší ceny, Pojištění zneužití karty a pojištění osobních věcí, Pojištění zakoupených věcí) Volitelné cestovní pojištění Volitelné pojištění schopnosti splácet kreditní kartu Autoasistence PROGRAMY A SLUŽBY Věrnostní/slevový program ELITE program Věrnostní prémie (peníze zpět na kartu) 3) Platba kartou u obchodníka v ČR VÝBĚRY A PLATBY 2) 3) 4)    99 Kč měs.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/17/cenik-doplnek/

17/05/2016 www.pdf-archive.com

cc vypoved 58%

špatná akceptace) preferuji platby v hotovosti poplatky za vedení karty, smluvní pokuty jiné důvody (prosím, uveďte):

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/cc-vypoved/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

2016 prva informacia 57%

Úhrada konferenčného poplatku identifikovaním Vašej platby konferenčného poplatku v stanovenom termíne je registrácia dovŕšená - Povinné pre všetkých účastníkov konferencie.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/18/2016-prva-informacia/

18/05/2016 www.pdf-archive.com

6Sekuritizace 54%

rekursem, kdy na sebe bere určitý závazek v případě selhání dlužníka - Mechanismus sekuritizace na začátku sekuritizačního procesu banka či jiná finanční institucí nashromáždí homogenní aktiva banka aktiva převede na SPV (na základě dohody o obsluze) proti přijetí CP zajištěných aktivy úvěrový posilovatel vystaví pro SPV určitou záruku (bankovní, ručitelskou apod.) původní držitel aktiv prodá CP upisovateli, který je dále prodává koncovým investorům 1 Produkty sekuritizace Cenné papíry zajištěné aktivy (Asset Basked Securities) - jde o dluhový CP emitovaný v rámci sekuritizace, kde jsou platby odvozeny z portfolia nehypotečních aktiv (leasingové pohledávky, pohledávky z úvěrových karet, nezajištěné úvěry FO) - mají různou podobu:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/6sekuritizace/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 46%

Platby za kurz (ďalej tiež „kurzovné“) je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky v ktorej je vedený účet Podnikateľa.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

Financi trhy 37%

aktiva oceňovaná v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty b) ostatní finanční závazky Naběhlá hodnota – částka, jíž jsou finanční aktiva nebo finanční závazky oceněny při prvotním zachycení, snížená o splátky jistiny a zvýšená nebo snížená o amortizaci prémie či diskontu a snížená o částku znehodnocení Metoda efektivní úrokové míry – metoda výpočtu naběhlé hodnoty a alokace úrokového výnosu nebo úrokového nákladu za dané období Efektivní úroková míra – přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní platby po očekávanou dobu trvání finančního nástroje.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 37%

závazky oceňovaná v reálné hodnotě vykazované do zisku nebo ztráty b) ostatní finanční závazky Naběhlá hodnota – částka, jíž jsou finanční aktiva nebo finanční závazky oceněny při prvotním zachycení, snížená o splátky jistiny a zvýšená nebo snížená o amortizaci prémie či diskontu a snížená o částku znehodnocení Metoda efektivní úrokové míry – metoda výpočtu naběhlé hodnoty a alokace úrokového výnosu nebo úrokového nákladu za dané období Efektivní úroková míra – přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní platby po očekávanou dobu trvání finančního nástroje.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Sazebnik CaW-08G-03-01-14 37%

Poplatek NSTP je Klientovi účtován v případě Platebních transakcí uvedených v bodě a), b) nebo c) za Platební příkaz, který se týká zahraniční odchozí Platební transakce na účet vedený poskytovatelem platebních služeb v členském státu EHP a který neuvádí bankovní spojení příjemce platby ve formátu BIC a IBAN.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/27/sazebnik-caw-08g-03-01-14/

27/09/2014 www.pdf-archive.com