Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pnorm»:


Total: 4 results - 0.006 seconds

E1 100%

pnorm( 9.5, mean=10,sd=sqrt(9.9)) pnorm( 4.5, mean=10, sd=sqrt(9.9))= 0.396639 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/15/e1/

15/01/2014 www.pdf-archive.com

E2 89%

209.5 = pnorm(210.5, mean = 100, sd = 9.486833) − pnorm(209.5, mean = 100, sd = 9.486833) = 0 209 1000 ∑ i 0.1i 0.91000−i = sum(dbinom(0 :

https://www.pdf-archive.com/2014/01/15/e2/

15/01/2014 www.pdf-archive.com

E3 82%

10 + 0.5) = pnorm(10.5, mean = 40, sd = √ P (Y <

https://www.pdf-archive.com/2014/01/15/e3/

15/01/2014 www.pdf-archive.com

407 mod 68%

18.04.2012 (10:42) 800 200 P-koła [BHP] P-straty [BHP] P-norm [BHP] Mnorm [Nm] 0 0 200 50 400 100 600 150 18.04.2012 8:34 0 1000 2000 3000 Parametry pomiaru mocy Moc według normy Moc na silniku Moc na kołach Straty mocy Maksymalna moc przy 1) Pnorm PMot Pkoła Pstraty 239,2 236,1 183,1 53,0 4390 5000 n [rpm] Parametry otoczenia BHP BHP BHP BHP rpm / 176,0 kW / 173,7 kW / 134,7 kW / 39,0 kW / 193,9 km/h Temperatura otoczenia Temp.powietrza zasysanego Wilgotność powietrza Cisnienie atmosferyczne Cisnienie pary TOtoczenie 14,3 TPowietrze zasysane18,5 HPowietrze 36,6 pPowietrze 988,9 pPara 6,0 / Temperatura oleju Temperatura paliwa TOlej TPaliwo Moment obrotowy 1) Mnorm Maks.moment obrotowy przy 515,0 Nm 2085 rpm Maks.osiągnięta pr.obrotowa 4465 rpm / 197,3 km/h 1) 4000 92,0 km/h °C °C % hPa hPa ----,- °C ----,- °C Korekcja według DIN 70020 Współczynniki korekcji:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/01/407-mod/

01/09/2017 www.pdf-archive.com