Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pobytu»:


Total: 41 results - 0.019 seconds

Booking 100%

€ 30 Zmiana dat Twojego pobytu nie jest możliwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/01/booking/

01/08/2017 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 94%

Zakres ochrony podczas podróży Suma ubezpieczenia Nie ryzykujemy niedoubezpieczenia klienta w razie zdarzenia za granicą – proponujemy adekwatne sumy ubezpieczenia dla wskazanego przez klienta kraju pobytu.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Formular 2% 2013 - novy 90%

príslušníkov dátum narodenia) 02 03 / Adresa trvalého pobytu alebo pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval Ulica a súpisné/orientačné číslo 04 PSČ 05 Štát 07 Telefónne číslo 08 Obec 06 Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane 09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3 % 1) zaplatenej dane 10 Suma do výšky 2 % alebo 3 % eurá) 1) zo zaplatenej dane z r.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/19/formular-2-2013-novy/

19/02/2014 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 85%

Pracovník recepcie vydá hosťovi hneď pri nástupe ubytovací preukaz s uvedením čísla izby, dĺžky pobytu a prístupovú kartu.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 73%

• podróż do kraju odbywania praktyk i powrót do Polski • zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu za granicą • ubezpieczenie:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 71%

Obowiązkowa frekwencja na poziomie 80%,  podpisania umowy o staż,  uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych przed wyjazdem na staż oraz zajęciach przygotowania językowego o pedagogiczno-kulturowego,  odbycia stażu zgodnie z jego programem,  przestrzegania poleceń opiekuna stażu zawodowego,  uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za granicą,  uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu pobytu za granicą,  wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i udostępnienia danych do monitoringu,  złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie Mobility Tool,  sporządzenia prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie efektów mobilności w ramach upowszechniania,  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 71%

Obowiązkowa frekwencja na poziomie 80%,  podpisania umowy o staż,  uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych przed wyjazdem na staż oraz zajęciach przygotowania językowego o pedagogiczno-kulturowego,  odbycia stażu zgodnie z jego programem,  przestrzegania poleceń opiekuna stażu zawodowego,  uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za granicą,  uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu pobytu za granicą,  wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i udostępnienia danych do monitoringu,  złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie Mobility Tool,  sporządzenia prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie efektów mobilności w ramach upowszechniania,  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Biwak2 71%

11 – 13 września 2015 roku Miejsce pobytu:

https://www.pdf-archive.com/2015/09/01/biwak2/

01/09/2015 www.pdf-archive.com

20349 Steprien 71%

status Fix INFORMÁCIE O CENE A PLATBE / PAYMENT SUMMARY Celková cena / Total price 1245,00 EUR Cena zahŕňa / Price includes Ubytovacie poplatky / Accommodation costs Zaplatená záloha / Advance Deposit 622,50 EUR Doplatok platby je splatný na mieste pobytu v deň nástupu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/20349-steprien/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 71%

Dodatkowe informacje o dziecku istotne dla przebiegu kształcenia i pobytu dziecka w szkole (np.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 69%

1 pkt 1 – 4 kredyt mógł być udzielony osobie fizycznej, która posiadała pełną zdolność do czynności prawnych, status rezydenta, dowód osobisty, paszport oraz kartę pobytu, udokumentowane dochody ze źródeł zaakceptowanych przez bank, uregulowany stosunek do służby wojskowej w przypadku mężczyzn, zdolność kredytową zgodnie z obowiązującymi w banku przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 67%

Wydzierżawiający pozwala na przedłużenie pobytu gry na okres dłuższy niż 14 dni, ale za dopłatą kwoty 5 zł.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 67%

jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń oddziału przedszkolnego.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 67%

przynieść do lokalu Sali Zabaw Kinder Club&Cafe rysunek przedstawiający wakacyjne wspomnienie lub wykonać taki rysunek podczas pobytu w Sali Zabaw w Czasie Konkursu – rysunek należy podpisać, pozostawiając dane kontaktowe Rodzica Dziecka, w celu ewentualnego kontaktu po zakończeniu Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/17/regulamin-konkursu/

17/09/2019 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 66%

Art.​​ 23.​ ​​ Podczas​​pobytu​​za​​granicą​​obywatel​​Stanu​​Lakeside​​ma​​prawo​​do​​opieki​​ze strony​​ Stanu​​Lakeside.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

NN 2 66%

Księżna w czasie swojego pobytu odwiedziła Pogański Chram Odzyskany, którego szczęśliwym właścicielem jest Pan Senator Killinger Wiśniowiecki, h.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/27/nn-2/

27/03/2012 www.pdf-archive.com

Biwak-Azymut na przygode.PDF 65%

Uczestnik biwaku ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów i przepisów dotyczących pobytu na biwaku.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/biwak-azymut-na-przygode/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Lektura na wieczor 64%

- ilość dostępnych atrakcji (szlaki, baseny termalne, jezioro, koleje linowe) - koszty noclegów - brak konieczności poruszania się samochodem podczas pobytu - szlaki turystyczne nie przekraczające możliwości całej grupy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/23/lektura-na-wieczor/

23/02/2017 www.pdf-archive.com

Rafa oferta pobytowa (1) 63%

Domek jest ogrzewany i bardzo popularny wśród gości, którzy nie gotują podczas pobytu.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/04/rafa-oferta-pobytowa-1/

04/12/2016 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 62%

Hotel je oprávnený pri uzavieraní Zmluvy alebo počas pobytu, od Klienta požadovať depozit vo forme garanciou kreditnou kartou (pred - autorizácia alebo poskytnutie kompletných informácií kreditnej karty) alebo iným spôsobom, a to:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

zalacznik 1 62%

- dziecko 0-2 lat (bez świadczeń hotelowych) płaci 400 zł - dojazd własny -150 zł - daty pobytu przy dojeździe własnym to 1 dzień po katalogowej dacie rozpoczęcia imprezy i 1 dzień przed katalogowym dniem zakończenia imprezy, np.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/zalacznik-1/

19/03/2015 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 56%

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

biuletyn 53%

Idziemy (dalej zielonym szlakiem) zgodnie do schroniska A w schronisku Pod Rawkami super pyszne piwo z jajem, ale to już inna bajka Wycieczka idealna na pierwszy dzień pobytu w Biesach.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/01/biuletyn/

01/06/2011 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 52%

Rozdział​​ II Miejsce​​Zamieszkania Art.​​ 15.​​ Miejscem​​zamieszkania​​osoby​​fizycznej​​jest​​miejsce,​​w​​której​​osoba​​ta przebywa​​ z​​ zamiarem​​stałego​​pobytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 50%

na nawiązywaniu kontaktów w kraju, organizowaniu drukarni, kolportażu literatury II obiegu, organizowaniu licznych manifestacji patriotycznoreligijnych w kraju, miejsc pobytu dla ukrywających się przed aresztowaniem, spotkań opozycji w swoim mieszkaniu i wielu innych nielegalnych przedsięwzięć.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com