Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pochwalna»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

polski synteza 2 100%

Hymn (z greckiego hýmnos – pieśń pochwalna) – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/polski-synteza-2/

08/02/2017 www.pdf-archive.com