Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poczet»:


Total: 33 results - 0.042 seconds

Herosi w liczbie czterdziestu 100%

Natalia Julia Nowak Herosi w liczbie czterdziestu Książka za “dychę” “Poczet polskich bohaterów narodowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/herosi-w-liczbie-czterdziestu/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 99%

Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Rozdział 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 92%

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NADBUŻAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ‘’PRZYJAZNE MIERZWICE’’ Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Nadbużańskiego Stowarzyszenia ‘’Przyjazne Mierzwice’’ z siedzibą w Starych Mierzwicach, w charakterze członka zwyczajnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

ptsf deklracja 83%

Deklaracja Członkowska nr __________ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków ZWYCZAJNYCH Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Nazwisko Imię Drugie imię Data urodzenia D D - M M - R R R R E-mail Rok studiów Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych członków Stowarzyszenia i przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/ptsf-deklracja/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

statut 73%

Członkiem zwyczajnym OKSW może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia zainteresowana uprawianiem sportów wodnych, która złożyła dobrowolnie pisemną deklarację oraz została przyjęta w poczet członków przez Zarząd OKSW stosowną uchwałą.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

odwolanie 65%

Norwida w Bydgoszczy z dnia 6 lipca o nie przyjęciu mnie w poczet uczniów klasy I o bloku akademickim.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/09/odwolanie/

09/07/2012 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA grudzień 2017 62%

Maciej Henneberg w poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Antropologicznego została przyjęta wieloletnia Przewodnicząca PTA Pani dr hab.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/17/biuletyn-pta-grudzie-2017/

17/12/2017 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 60%

Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę § 13 Organami Spółki są:

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 47%

Raty oraz, w odpowiednich przypadkach, kolejność, w jakiej będą one zaliczane na poczet spłaty Będzie Pani/Pan musiała/musiał dokonać spłaty na następujących warunkach:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 44%

20x1 Krem na dzień Neovadiol Kompleks Uzupełniający o wartości około 120zł Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy dzien chlopaka 44%

Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/regulamin-vichy-dzien-chlopaka/

30/09/2015 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 44%

5 Regulaminu określono natomiast, że kredyty przeznaczone na finansowanie przedpłat na poczet nabycia od spółdzielni / inwestora zastępczego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/domu jednorodzinnym mogą zostać udzielone jeżeli okres od zakończenia inwestycji nie jest dłuższy niż 24 miesiące oraz zabezpieczeniem dodatkowym kredytu na okres do dnia sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości będzie cesja na rzecz banku wierzytelności z tytułu zawartej umowy o budowę / umowy przedwstępnej sprzedaży.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMINv2 42%

-Nagroda główna –5 X 1 PRODUKT WODA TERMALNA Z VICHY Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/zawsze-z-vichy-regulaminv2/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN3 42%

-Nagroda główna –5 X 1 PRODUKT WODA TERMALNA Z VICHY Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/17/zawsze-z-vichy-regulamin3/

17/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN4 42%

-Nagroda główna –5 X 1 PRODUKT WODA TERMALNA Z VICHY Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/24/zawsze-z-vichy-regulamin4/

24/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin normaderm 42%

-Nagroda główna – 10x1 NORMADERM KREM NAWILŻAJĄCY Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/regulamin-normaderm/

16/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin Aqualia Thermal 42%

-Nagroda główna – 5x1 AQUALIA THERMAL balsam pod oczy Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/01/regulamin-aqualia-thermal/

01/09/2015 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 42%

( bezsporne) Pozwani do 16 września 2015 roku na poczet przedmiotowej umowy dokonali wpłat w łącznej wysokości 42 374,23 PLN.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

regulamin at2 42%

-Nagroda główna – 10x1 AQUALIA THERMAL balsam pod oczy Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/10/regulamin-at2/

10/09/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN 42%

-Nagroda główna –5 X 1 PRODUKT WODA TERMALNA Z VICHY Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/03/zawsze-z-vichy-regulamin/

03/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ISS4 42%

-Nagroda główna – 10 x jeden produkt IDEALIA SKIN SLEEP VICHY Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/28/regulamin-iss4/

28/06/2015 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 42%

Powódka upoważniła Bank do zawierania w jej imieniu i na jej koszt stosownych umów ubezpieczenia w całym okresie kredytowania oraz do każdorazowego pobierania tych kosztów z kwoty wpłaconej na poczet spłaty kredytu 4 w całym okresie kredytowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 40%

Kwota w walucie obcej pobrana każdorazowo z rachunku bankowego na poczet spłaty raty kredytu powodowała pomniejszenie o tę samą kwotę zadłużenia z tytułu kapitału i odsetek wyrażonego w walucie obcej, ewidencjonowanego na rachunku kredytowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 38%

powódka dokonała wpłat na poczet rat kredytu hipotecznego, które zostały przeliczone ze złotych polskich na walutę franka szwajcarskiego zgodnie z kursem walut przyjętym w „Tabeli kursowej” strony pozwanej i ewidencjonowane w walucie CHF w następujący sposób:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 37%

W konsekwencji wysokość każdej płatności na poczet spłaty kredytu była zawyżana.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com