Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podaci»:


Total: 22 results - 0.016 seconds

Kafana ER(1) 100%

Kafana se jedinstveno identifikuje preko svog PIB-a (PIB), a postoje podaci i o nazivu (NAZIV), kao i o adrsi (ADRES).

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/kafana-er-1/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

Manual Astra 2011 sr 95%

213 Tehnički podaci ..........................

https://www.pdf-archive.com/2014/12/10/manual-astra-2011-sr/

10/12/2014 www.pdf-archive.com

potvrda 21112012 90%

PBZ365 Informacija o provedenom plaćanju Podaci o nalogodavatelju Nalogodavatelj TOMISLAV RIBIĆ Adresa nalogodavatelja LUDBREŠKA 66, TRNOVEC BARTOLOVEČKI Platitelj TOMISLAV RIBIĆ Adresa platitelja LUDBREŠKA 66, TRNOVEC BARTOLOVEČKI Seiko Titanium Opis plaćanja Poziv na broj zaduženja 05 24511-365-000119265143 Podaci o primatelju Primatelj Davor Fibinger Račun ili IBAN primatelja 2360000-3222496013 Iznos 416,00 KN Korišteni tečaj Model i poziv na broj odobrenja HR 21112012 Šifra namjene Naknada 2,00 KN Podaci o nalogu Datum zadavanja naloga 22.11.2012.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/22/potvrda-21112012/

22/11/2012 www.pdf-archive.com

isprava 20140929000198968415 90%

PBZ365 Informacija o platnoj transakciji Podaci o nalogodavatelju Nalogodavatelj IVAN RUDEŽ Adresa nalogodavatelja SLAVONSKA 18, MAKARSKA Platitelj IVAN RUDEŽ Adresa platitelja SLAVONSKA 18, MAKARSKA Poštarina + piva ;) Opis plaćanja Poziv na broj zaduženja 05 24511-365-000198968415 Podaci o primatelju Primatelj Dado Račun ili IBAN primatelja HR6023600003222361406 Iznos 20,00 KN Korišteni tečaj Model i poziv na broj odobrenja HR 29092014 Šifra namjene Naknada 2,00 KN Podaci o nalogu Datum zadavanja naloga 29.09.2014.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/29/isprava-20140929000198968415/

29/09/2014 www.pdf-archive.com

Upitnik za posao 86%

Sarajevo Podružnica JANJ Donji Vakuf UPITNIK ZA POSAO I-OPŠTI PODACI IME I PREZIME:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/17/upitnik-za-posao/

17/02/2017 www.pdf-archive.com

Predavanje-15 75%

 Detaljan tehnički opis,  Generalni plan sa utvrđenim glavnim dimenzijama i rasporedom prostora osnovanom na realnom obliku brodske forme- linijama,  Glavno rebro sa određenim dimenzijama konstruktivnih elemenata, utvrđenom klasom i opremom za sidrenje i vez,  Podaci o stabilitetu, o glavnim pogonskim i pomoćnim mašinama, opremi za manipulaciju teretom, podaci o vratilnom vodu, propulzorima i kormilarskim karakteristikama, karakteristikama infrastrukture, podacima i obimu elektroinstalacija- snage, osvijetljenja, elektronike sa karakteristikama opreme, itd.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-15/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

SqlPriručnik 65%

Sadržaj Osnove naredbe SELECT Relacioni operatori Složeni uslovi Operatori IN i BETWEEN Operator LIKE Spajanje tabela Ključevi Obavljanje spajanja Klauzula DISTINCT i eliminacija duplikata Pseudonimi i IN podupiti Agregatne funkcije Pogledi Formiranje novih tabela Menjanje tabela Dodavanje podataka Brisanje podataka Ažuriranje podataka Indeksi Klauzule GROUP BY i HAVING Još o podupitima Klauzule EXISTS i ALL Klauzula UNION i spoljašnje spajanje Embedded SQL Česta pitanja o SQL-u Nestandardni SQL Pregled sintakse naredbi Vežbanja Važniji sajtovi o SQL-u, bazama podataka i sličnim temama Osnove naredbe SELECT U relacionoj bazi podataka podaci se smeštaju u tabelama.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/02/sqlpriru-nik/

02/09/2016 www.pdf-archive.com

Matko Soric - Doktorat - 2015 63%

PODACI O MENTORU Prof. dr.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/21/matko-soric-doktorat-2015/

21/04/2016 www.pdf-archive.com

kat 61%

Fotografije i tehnički podaci su indikativni.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/03/kat/

03/12/2011 www.pdf-archive.com

evolucijska 60%

• • Perceptron je najjednostavniji model neuronske mreže, 1 neuron Ulazni podaci x1, x2, ...

https://www.pdf-archive.com/2018/04/18/evolucijska/

18/04/2018 www.pdf-archive.com

SB 2017 HR Web 58%

SADRŽ AJ norament ® podne obloge 8 – 19 noraplan® podne obloge 20 – 37 nora® nTx 38 – 39 nora® specijalne obloge 40 – 53 norament ® oblikovane stepenice 54 – 59 nora® pribor za stepenice 60 – 63 nora® pribor 64 – 71 Tehnički podaci 72 – 73 Dvije linije proizvoda – bezbroj mogućnosti Svatko želi biti poseban.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/07/sb-2017-hr-web/

07/06/2017 www.pdf-archive.com

Atoderm Vodič za AD 57%

VAŽNI PODACI cem pogađa Atopijski dermatitis ili ek 4.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/atoderm-vodi-za-ad/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 50%

 profesionalno usmjeravanje  savjetovanje pri odabiru zanimanja  upoznavanje sa čimbenicima uspjeha u odabiru zanimanja  odabiranje novih zanimanja koji su u interesu polaznika nakon završene škole koja nije zadovoljila potrebe tržišta rada ili samog lica  pomoć pri odabru programa koji ima prohodnost za nastavak napredovanja  upoznavanje sa demografskim trendovima i geografskoj mobilnosti kadrova  upoznavanje sa programima rada i obrazovanje za potrebne kompetencije u struci  usavršavanje radi usklaĎivanja s potrebama razvoja tržišta rada  otvaranje aktuelnih zanimanja nastalih razvijanjem nauke, tehnike i tehnologije  izvoĎenje kursne nastave (njemački jezik, engleski jezik, poznavanje rada na računaru) u cilju ispunjavanja uslova na konkursima, brže zaposlivosti i mogućnosti obrazovanja u stranim zemljama  Centar takoĎe vrši pripremu za upis na fakultet 2 PU „CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH“ GRAČANICA Opći podaci o Centru Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ smještena je na lokaciji u Ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Infektivne - anamneza i status 47%

Podaci od momenta javljanja bolesti do momenta uzimanja anamneze.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/23/infektivne-anamneza-i-status/

23/07/2017 www.pdf-archive.com

Resursna Ekonomija 46%

http://www.youtube.com/watch?v=Y7Qs2gFlt-o http://www.maglevwindturbine.com/ http://www.maglevwind.com/ (svi tehnički podaci i informacije) Jedini je problem što se teško komercijalizuje pošto ozbiljno ugrožava trenutni profitni sistem u energetskoj industriji (i naravno sve što su u njoj zaposleni).

https://www.pdf-archive.com/2011/06/01/resursna-ekonomija/

01/06/2011 www.pdf-archive.com

statut 43%

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjediSte Djedjeg mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtida u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi podaci koje osnivadki akt sadrii temeljem posebnog zakona, osnivai Djeijeg vrtiia duian je izvrSiti izmjene osnivaikog akta te podnijeti zahtjev nadleinom ministarstvu obrazovanja.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 42%

CIS-DOC-2011-07-019 NDA ugovori Upozorenje Podaci, informacije, tvrdnje i stavovi navedeni u ovom dokumentu nastali su dobrom namjerom i dobrom voljom te profesionalnim radom CIS-ovih stručnjaka, a temelje se na njihovom znanju i petnaestak godina iskustva u radu u informacijskoj sigurnosti.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

plur 2 41%

Forenzièki podaci iz državnih laboratorija nisu dostupni, a nevladinim laboratorijima nisu dopuštena testiranja.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Ana-diplomski 40%

Podaci dostupni na:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/21/ana-diplomski/

21/11/2013 www.pdf-archive.com