Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 May at 19:43 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podanie»:


Total: 140 results - 0.055 seconds

Zarządzenie 0050.24.2018 rekrutacja(1) 100%

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/zarz-dzenie-0050-24-2018-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

umowa 98%

Podanie danych jest dobrowolne. ... Podanie danych jest dobrowolne.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin RENAULT Wygraj weekend z Renault 92%

Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/regulamin-renault-wygraj-weekend-z-renault/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 89%

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w terminie do 20.12.2013 poprzez stronę https://www.facebook.com/OleOlepl Uczestnik lub osoba oznaczona w komentarzu ma dwa tygodnie na podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

D 007 0014015 0001 89%

Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta TMobile lub 1.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014015-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014016 0001 88%

Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta T-Mobile lub 1.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014016-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

regulamin.. 87%

Klient proszony jest o podanie swoich danych dostępowych do allegro.pl w dedykowanym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 87%

Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta T-Mobile lub 1.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin akcji Pocztówka z Iranu 82%

POCZTÓWKA Z IRANU Regulamin §1 /informacje ogólne/ 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/regulamin-akcji-poczt-wka-z-iranu/

18/09/2017 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 81%

Laureaci zostaną poinformowani o wygranej również poprzez wiadomość prywatną wysłaną bezpośrednio do nich na Facebooku, w której to wiadomości zostaną poproszeni o podanie i przesłanie na wskazany przez Organizatora adres e-mail swoich danych celem identyfikacji i które są niezbędne do odbioru nagród tj.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Pocztówka z Nepalu 81%

POCZTÓWKA Z NEPALU Regulamin §1 /informacje ogólne/ 1.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/03/regulamin-poczt-wka-z-nepalu/

03/05/2018 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.2 80%

Szablon Rozrzutu jest stosowany, gdy piłka jest wypuszczana lub podanie nie sięga celu.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/27/bblrb6plbeta0-2/

27/01/2016 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.3 80%

Szablon Rozrzutu jest stosowany, gdy piłka jest wypuszczana lub podanie nie sięga celu.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/bblrb6plbeta0-3/

03/03/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 80%

Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 80%

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 79%

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, b.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 78%

SING V REGULAMIN 1. Uczestnictwo.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

regulamin mój 76%

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALL4OFFICE I.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu Wawel - Dzień Tańca 74%

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/regulamin-konkursu-wawel-dzie-ta-ca/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 74%

e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com