PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 July at 20:37 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «podanym»:


Total: 19 results - 0.038 seconds

Raport 100%

NIP Data sprawdzania Rezultat sprawdzania Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 9521872983 2017-07-04 11:15:17 Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/05/raport/

05/07/2017 www.pdf-archive.com

DZG L780 - OI-S-11-13-3175362 90%

Pojazd o podanym numerze rejestracyjnym posiadał w podanym dniu następujące ubezpieczenie OC w ruchu krajowym:

https://www.pdf-archive.com/2013/06/26/dzg-l780-oi-s-11-13-3175362/

26/06/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU KARAOKE 78%

Zapisy do publiczności odbędą się zgodnie z harmonogramem podanym przez organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/19/regulamin-konkursu-karaoke/

19/04/2012 www.pdf-archive.com

Tengwar test 71%

Przypisz podanym tengwom i tehtom ich polskie brzmienie:

https://www.pdf-archive.com/2011/07/28/tengwar-test/

28/07/2011 www.pdf-archive.com

Lista10ABC 71%

Zaimplementować wątek producenta generującego strumień kolejnych znaków zawartych w podanym atomie.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista10abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

bilet 71%

1) tylko łącznie z dokumentem tożsamości, którego nr został wpisany powyżej 2) tylko w podanym dniu, godzinie i na podanej relacji UWAGA!

https://www.pdf-archive.com/2013/04/29/bilet/

29/04/2013 www.pdf-archive.com

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 71%

**- w tytule przelewu proszę wpisać „zlot” oraz nr rejestracyjny wozu, zgodny z podanym w karcie

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/karta-zg-oszenia-uczestnictwa/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

metody 68%

Należy zadawać pytania krótkie, jasno sformułowane i dążyć do tego, by zawierały jedną prośbę o odpowiedź (w podanym przykładzie zawarte są aż trzy takie prośby ).

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/metody/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

harmonogram 66%

pLstrona internetowa Www.zukmosinłpl zakład UsłU8 KomunalnYch w Mosinie pro i sżanownych mieszkańców o ustawi nie worków I wys 81 8owanyhi surowcaml prźed posesj ą w dnlach określonychlł/ podanym wyżej harmonogramie do godz.7;

https://www.pdf-archive.com/2014/11/04/harmonogram/

04/11/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN E 63%

Na każdy rajd zawodnik ma 3 próby przejazdu w ciągu tygodnia czasu, zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości na forum kalendarzem sezonu.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/07/regulamin-e/

07/12/2017 www.pdf-archive.com

Szymkiewicz Krzysztof - Arkusz 57%

Arkusz Zad.1.1 1F 2P 3F Zad.1.2 Postawa wyrażona w podanym zwrocie oznacza to, że człowiek zgadza się z zaistniałą porażką oraz przestaje podchodzić do sprawy z optymizmem Zad.1.3 Choroby nowotworowe to walka o dobry stan psychiczny podczas trwania choroby.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/19/szymkiewicz-krzysztof---arkusz/

19/03/2020 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 54%

Zgłoszenie udziału w WM „ZS” następuje poprzez wypełnienie formularza w terminie podanym przez KO.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http 50%

osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/03/regulamin-sklepu-internetowego-http/

03/06/2015 www.pdf-archive.com

numeryczne 1pdf 50%

Zad 4 Napisać funkcję szukającą litery w podanym ciągu znaków i wywołać ją dla poniższych argumentów:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/numeryczne-1pdf/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 49%

PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU Osoby będące uczestnikami Programu Erasmus+, a także osoby znajdujące się na liście osób rezerwowych zobowiązane są uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przed wyjazdem zgodnie z harmonogramem zajęć podanym przez Koordynatora Projektu na tablicy ogłoszeń w szkole.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 49%

PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU Osoby będące uczestnikami Programu Erasmus+, a także osoby znajdujące się na liście osób rezerwowych zobowiązane są uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przed wyjazdem zgodnie z harmonogramem zajęć podanym przez Koordynatora Projektu na tablicy ogłoszeń w szkole.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Liga 45%

Mecze Miejskiej Ligi Piłki Halowej rozgrywane są zgodnie z harmonogramem podanym przez Biuro Organizacyjne.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/regulamin-liga/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 44%

wskazuje kolejny element, uzupełnia brakujące elementy, rysuje obrazki w powiększeniu i w pomniejszeniu, rysuje szlaczek według własnego pomysłu, kontynuuje regularność w podanym szlaczku, łączy elementy od największego do najmniejszego i odwrotnie, porównuje swój wzrost ze wzrostem kolegów i koleżanek, orientuje się w przestrzeni, rozróżnia strony ciała, rozróżnia lewą i prawą stronę z punktu widzenia innych osób, rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne, poprawnie zapisuje słownie liczby od 0 do 10, wykonuje działania matematyczne w oparciu o kostki do gry, tworzy sad zgodnie z poleceniem, porusza się po klasie, wykorzystując znajomość stosunków przestrzennych, dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym, samodzielnie zapisuje i oblicza działania;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

WEL Analiza Matematyczna II 33%

0 2.Obliczyć pracę w podanym polu sił po wskazanym łuku zorientowanym:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/22/wel-analiza-matematyczna-ii/

22/03/2015 www.pdf-archive.com