Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 November at 06:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podatkowej»:


Total: 14 results - 0.035 seconds

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 100%

"KONTROLA PODATKOWA W PRAKTYCE'' praktyczne aspekty kontroli podatkowej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej Pragniemy zachęcić Państwa do uczestnictwa w szkoleniu, które ma na celu wzbogacenie Państwa wiedzy o praktyczne aspekty kontroli podatkowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 92%

Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

abc 75%

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1.213.116.777,00 złotych.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/06/abc/

06/10/2015 www.pdf-archive.com

D2013000036301 66%

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 61%

z siedziba w Czestochowie przy ul.Waszyngtona 42/15 wpisane do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000512259, z Numerem Identyfikacji Podatkowej 573284861 , okreslane w niniejszym dokumencie jako iRTVAGD.PL  BESTCENA EU LLC oz;nacza BESTCENA EU LLC z siedziba 113 Barksdale Prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 60%

z siedzibą w Częstochowie przy ul.Waszyngtona 42/15 wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512259, z Numerem Identyfikacji Podatkowej 573284861 , określane w niniejszym dokumencie jako iRTVAGD.PL  BESTCENA EU LLC oz;nacza BESTCENA EU LLC z siedzibą 113 Barksdale Prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 56%

• odsetki, należności licencyjne, zyski z przedsiębiorstw,pojęcie rezydencji podatkowej, certyfikat rezydencji.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 55%

dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 52%

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 51%

54, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 774-275-80-26.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 44%

reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 44%

reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 43%

Wapienna 6/8, 87-100 Toruń, wpisaną pod numerem 0000293203 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 879-25389-36 i kapitale zakładowym w wysokości, 12 600 000 PLN , zwany dalej „Organizatorem”.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 34%

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej PKD – Polska Klasyfikacja Działalności KRS – Krajowy Rejestr Sądowy PKPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 1 p.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com