Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 December at 11:51 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podatkowych»:


Total: 14 results - 0.037 seconds

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 100%

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą przedstawiane od strony praktyki stosowanej przez pracowników organów podatkowych w trakcie kontroli podatkowych prowadzonych w firmach.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 78%

oraz zagadnienia problematyczne Niniejsze szkolenie organizowane jest z myślą o bieżących problemach prawno - podatkowych związanych ze zmianami w podatku VAT, które wejdą w życie od dnia 01.07.2015 r., jak również problemami praktycznymi wynikającymi z tych zmian.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 78%

Sporządzanie i przesyłanie do organów podatkowych i podatników informacji oraz deklaracji podatkowych w formie elektronicznej i tradycyjnej.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 60%

z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń oraz wydawanych w tym zakresie interpretacji przepisów podatkowych w szczególności:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 55%

z siedzibą w Krakowie, (KRS 0000064794), w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagrody oraz dopełnienia obowiązków podatkowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Katalog Win Wine4You 50%

– zmian roczników win w momencie wyczerpania zapasów – korekty cen w przypadku zmiany roczników lub w momencie zmian stawek celno - podatkowych i kursów walut.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/katalog-win-wine4you/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 48%

3.Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane dla celów udziału w akcji, w tym wyłonieniem Zwycięzców oraz Zwycięzcy nagrody głównej dla celów podatkowych (w tym przypadku, dane uczestnika mogą zostać udostępnione Partnerowi konkursu w celu sporządzenia rocznej informacji o przychodach z innych źródeł).

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 45%

W przypadku zespołu powiązanych ze sobą czynności dokonywanych przez ten sam podmiot lub pomiędzy tymi samymi podmiotami wysokość korzyści podatkowych, o których mowa w art.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 44%

obrońca w sprawach karnych, pełnomocnik w sprawach cywilnych, administracyjnych, podatkowych;

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 39%

Zwycięzcy zobowiązani są w terminie 7 dni roboczych od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 39%

rzeczowego, spadkowego, rodzinnego oraz prawa zobowiązań), konsumenckiego, karnego oraz administracyjnego (z wyjątkiem spraw podatkowych, ubezpieczeniowych i „zusowskich”).

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 37%

państwo, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe ograniczanie bądź zwiększanie wydatków państwa, ustalanie płacy minimalnej za pracę, zmiana wysokości stawek podatkowych 1 p.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 23%

www.bas.sejm.gov.pl Analizy BAS    nr 2 (69)    9 lutego 2012   3/14 no przede wszystkim Sejm, który nie godził się na radykalne decyzje – urealnienie obciążeń podatkowych bądź obniżenie wydatków budżetowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com