Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podatkowym»:


Total: 4 results - 0.008 seconds

Raport 100%

NIP Data sprawdzania Rezultat sprawdzania Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 9521872983 2017-07-04 11:15:17 Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/05/raport/

05/07/2017 www.pdf-archive.com

pit28 83%

Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

20160602 lenovo fb regulamin final 74%

Zgodnie z przepisami, Zwycięzca powinien wykazać przychód z tytułu nagród (nagrody głównej lub pocieszenia) w swoim rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzić stosowny podatek dochodowy z tego tytułu w przewidzianym w prawie podatkowym terminie.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/20160602-lenovo-fb-regulamin-final/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 61%

Jeżeli Towar zakupiony za pośrednictwem dostarczany jest z Państwa trzeciego, może podlegać dodatkowym opłatom celnym, lub innym opłatom podatkowym.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com