PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 October at 18:59 - Around 210000 files indexed.

Show results per page

Results for «podatku»:


Total: 60 results - 0.055 seconds

informacja ministra finansow dla rolnikow 2015 100%

Przez karuzelę podatkową należy rozumieć siec kilku, kilkunastu (rzadziej kilkudziesięciu) podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem jest wyłudzenie z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/30/informacja-ministra-finansow-dla-rolnikow-2015/

30/10/2015 www.pdf-archive.com

D2013000036301 97%

o podatku od towarów i usług (Dz. U.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 97%

Faktury - skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia, - przypadki w jakich dopuszczalne jest anulowanie faktury, - przy spełnieniu jakich warunków paragon jest uznawany za fakturę, - terminy wystawiania faktur w przypadku refakturowania świadczeń, - faktury elektroniczne, - terminy i skutki podatkowe dotyczące faktur dokumentujących otrzymanie zaliczki, - faktury pro-forma, - przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 96%

• zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT, • podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości, • skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania, • sytuacji w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań itp., • podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu, • rozliczanie faktur korygujących zmniejszających oraz zwiększających podstawę opodatkowania, 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824 94%

bez rabatów za zgody z rabatem za zgodę na otrzymywanie i terminowe opłacanie e-faktury albo za zgodę na telefoniczny kontakt marketingowy z rabatem za zgodę na otrzymywanie i terminowe opłacanie e-faktury oraz na telefoniczny kontakt marketingowy 72,37 zł netto 16,65 zł podatku VAT 89,02 zł brutto 68,30 zł netto 64,23 zł netto 15,71 zł podatku VAT 14,77 zł podatku VAT 84,01 zł brutto 79,00 zł brutto 80,50 zł netto 76,43 zł netto 72,36 zł netto 18,52 zł podatku VAT 17,58 zł podatku VAT 16,64 zł podatku VAT 99,02 zł brutto 94,01 zł brutto 89,00 zł brutto 104,89 zł netto 100,82 zł netto 96,75 zł netto 24,12 zł podatku VAT 23,19 zł podatku VAT 22,25 zł podatku VAT 129,01 zł brutto 124,01 zł brutto 119,00 zł brutto W Promocji przyznajemy następujące ulgi:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/regulamin-promocji-wiat-ow-d-z-telefonem-20170824/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

pit28 90%

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów Składający:

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 87%

o podatku od towarów i usług (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

apel IZA 2013 poprawiony 1% 85%

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Darczyńców w przekazaniu 1% podatku oraz darowizn dla naszej córki możemy kontynuować diagnostykę ,zakupić sprzęt ortopedyczny oraz wysyłać córkę na turnusy rehabilitacyjne ( koszt ok 5000zł).

https://www.pdf-archive.com/2014/01/11/apel-iza-2013-poprawiony-1/

11/01/2014 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 81%

oraz zagadnienia problematyczne Niniejsze szkolenie organizowane jest z myślą o bieżących problemach prawno - podatkowych związanych ze zmianami w podatku VAT, które wejdą w życie od dnia 01.07.2015 r., jak również problemami praktycznymi wynikającymi z tych zmian.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 77%

• • • • • Przedmiot opodatkowania pojęcie budynku i budowli linie, sieci, wyrobiska jako przedmiot opodatkowania drogi, place, parkingi jako przedmiot opodatkowania elektrownie wiatrowe, silosy, banery reklamowe jako przedmiot opodatkowania stacje benzynowe, bocznice przeładunkowe, namioty cyrkowe jako przedmiot opodatkowania likwidacja budynków, budowli a podatek od nieruchomości warunki techniczne budynków i budowli a podatek od nieruchomości budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłączenia z opodatkowania Przedsiębiorca jako podatnik podatku od nieruchomości właściciel, użytkownik wieczysty posiadacz samoistny i zależny najemca i dzierżawca nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości posiadacz bez tytułu prawnego Podstawa opodatkowania budowli 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 77%

………………………… Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Wałbrzych jest zwolnione podmiotowo z podatku VAT [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/karta-zg-oszeniowa/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 75%

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat KONKURSU zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego z tytułu wygranej w KONKURSIE o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody, której uiszczenie Organizatorowi jako płatnikowi w/w podatku w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 74%

▪ błędne kwalifikacje w bilansie i rachunku zysków i strat ▪ nieprawidłowości w rachunku przepływów pieniężnych ▪ informacja dodatkowa niezgodna z Ustawą o rachunkowości ▪ mankamenty wyceny aktywów ▪ brak uzgodnień zmiany stanu produktów ▪ nieprawidłowe wyliczenia podatku odroczonego ▪ nie tworzenie rezerw ▪ błędy arytmetyczne, formalne i inne 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 73%

Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 72%

"ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 2015'' PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 72%

Zmiany w podatku dochodowym na 2015 rok.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 70%

Nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 63%

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

7433 POL Navara 01102011 2011 62%

Wskazane ceny brutto mogą być zmienione w szczególności w przypadku zmiany podatku VAT.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/08/7433-pol-navara-01102011-2011/

08/01/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 61%

Odpowiedzialność Organizatora • Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

Mikołaj (1) 60%

Może w tym pomóc 1% waszego podatku.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/10/miko-aj-1/

10/02/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 2 60%

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 60%

Opodatkowanie świadczeń socjalnych • Omówienie świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego • Nowe zwolnienia podatkowe dla emerytów i pracowników 6.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

montaż gratis regulamin 60%

Na wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura z 8% stawką podatku VAT.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/monta-gratis-regulamin/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

gazetka sierpień 60%

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

https://www.pdf-archive.com/2015/08/11/gazetka-sierpie/

11/08/2015 www.pdf-archive.com