Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podatnik»:


Total: 7 results - 0.018 seconds

Raport 100%

NIP Data sprawdzania Rezultat sprawdzania Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 9521872983 2017-07-04 11:15:17 Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/05/raport/

05/07/2017 www.pdf-archive.com

pit28 90%

Z działalności prowadzonej w formie spółki(ek) osób fizycznych, w której(ych) podatnik jest wspólnikiem 27.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 70%

Podatek naliczony i zwrot podatku - źródło podatku naliczonego, - terminy odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP, - błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego, - przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, - terminy i zasady korygowania podatku naliczonego, - warunki jakie winien spełnić podatnik aby otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, 4.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

D2013000036301 69%

5. W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 63%

• • • • • Przedmiot opodatkowania pojęcie budynku i budowli linie, sieci, wyrobiska jako przedmiot opodatkowania drogi, place, parkingi jako przedmiot opodatkowania elektrownie wiatrowe, silosy, banery reklamowe jako przedmiot opodatkowania stacje benzynowe, bocznice przeładunkowe, namioty cyrkowe jako przedmiot opodatkowania likwidacja budynków, budowli a podatek od nieruchomości warunki techniczne budynków i budowli a podatek od nieruchomości budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłączenia z opodatkowania Przedsiębiorca jako podatnik podatku od nieruchomości właściciel, użytkownik wieczysty posiadacz samoistny i zależny najemca i dzierżawca nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości posiadacz bez tytułu prawnego Podstawa opodatkowania budowli 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 55%

VAT w kraju konsumenta usługi b) MOSS -mały punkt kompleksowej obsługi, dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem państwa w którym podatnik posiada siedzibę c) Brak obowiązku rejestracji w każdym państwie członkowskim UE.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 43%

https://www.youtube.com/ watch?v=9PyCs41wo1Y (posiedzenie sejmu 10.02) Ujemny podatek dochodowy polega na tym, że podatnik, który nie osiągnął w  danym roku podat- kowym określonego przez ustawodawcę dochodu, otrzymuje dodatek w  wysokości brakującej różnicy.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com