Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podiel»:


Total: 16 results - 0.025 seconds

ET-2014 9t 100%

Podiel ľudí, ktorí majú VYŠŠIU kvalifikáciu, než aká je potrebná na výkon ich práce krajina podiel v % krajina podiel v % Taliansko 13,3 ČR 20,6 Holandsko 14,8 Rakúsko 21,0 Belgicko 15,8 Kórea 21,2 Cyprus 15,9 Španielsko 21,7 Poľsko 16,4 Nemecko 23,2 Fínsko 16,8 Estónsko 26,5 Slovensko 18,0 Kanada 26,8 Dánsko 18,4 Írsko 27,2 Švédsko 18,7 Austrália 27,8 USA 19,7 V.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-9t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 13t 95%

V Bratislavskom a Banskobystrickom kraji je síce podiel domácností s televízorom najnižší, no aj tak dosahuje až 97,9 %.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-13t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 14t 91%

Tak práve tieto tri tovarové skupiny sme v minulom roku vyvážali najviac a na našom exporte mali skutočne leví, až takmer tretinový podiel.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-14t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 18t 88%

EUR podiel r/r zmena Región [v b.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/et-2014-18t/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 15t 72%

[podiel obyvateľov v %] krajina áno nie neviem V.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-15t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

Ekonomicky-Tyzdennik-2014 7t 72%

Podiel ľudí, pre ktorých je najdôležitejšou hodnotou v živote láska krajina v% krajina v% Dánsko 35 Poľsko 12 Švédsko 23 Cyprus 11 Holandsko 20 Lotyšsko 11 Francúzsko 18 Malta 10 Fínsko 17 Slovinsko 10 V.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomicky-tyzdennik-2014-7t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 3t 71%

Z dlhopisov, ktoré sú obchodované na domácom slovenskom trhu, vlastnili na konci roka 2013 zahraniční investori až 49,4 % a v porovnaní s koncom roka 2009 tak tento podiel vzrástol päťnásobne.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-3t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 12 71%

Sťahovanie obyvateľov medzi krajmi SR podiel kraj prisťahovania Bratislavský kraj 32,4% Trnavský kraj 15,7% Nitriansky kraj 11,4% Košický kraj 8,8% Baskobystrický 8,3% Trenčiansky kraj 8,0% Prešovský kraj 7,7% Žilinský kraj 7,6% Zdroj:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-12/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

Formular 2% 2013 - novy 70%

09 (minimálne 3 1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane podľa § 50 ods.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/19/formular-2-2013-novy/

19/02/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 2t 60%

Najvyšší podiel domácností s takýmito ťažkosťami, až vyše štyri pätiny, nájdeme v Banskobystrickom kraji.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-2t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 19t 57%

Matematika bývania a úverovania na Slovensku to bola priemerná cena za meter štvorcový nehnuteľnosti 1 221 EUR na Slovensku v prvej štvrtine roka 2014 toľkokrát drahšie sú nehnuteľnosti v Bratislavskom ako 2,8 x v Nitrianskom kraji to je podiel Slovákov žijúcich v podnájme a zároveň aj 1 z 10 podiel tých, ktorí žijú vo vlastnom, ale s úverom na bývanie to je magická hranica bankových úverov pre obyvateľstvo, 20 mld.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/22/et-2014-19t/

22/05/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 16t 42%

Ten slovenský napríklad dosahuje 0,77 %, zatiaľ čo podiel Nemecka ako najväčšieho upisovateľa kapitálu predstavuje 18,00 %.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-16t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

5-týždeň-2014 40%

Poštová banka podľa OECD, 2012 Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných na Slovensku od krízového roka 2009 postupne narastá.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/5-t-de-2014/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 10t 40%

Podiel Bratislavčanov a Košičanov spokojných s finančnou situáciou svojej domácnosti je však takmer totožný [55 % resp.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/et-2014-10t/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Ekonomický-týždenník-6-týždeň 39%

Podiel zlyhaných úverov pre obyvateľstvo totiž predstavoval v závere roka 2013 úroveň 4,0 %, čo bolo o – 0,2 p.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomick-t-denn-k-6-t-de/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 8t 37%

7 zaujímavostí o zlate 1 900 USD za uncu [september 2011] 1 693 USD za uncu cenové maximum v roku 2013 [január 2013] 1 189 USD za uncu cenové minimum v roku 2013 [december 2013] Čína najväčší producent zlata v roku 2013 [viac ako 400 ton] Čína najväčší spotrebiteľ zlata v roku 2013 [viac ako 1 000 ton] USA najväčšie zlaté rezervy v roku 2013 [8 134 ton] 1,1 % podiel zlata v zlatej medaile v Soči [6 g z 531 g] Zdroj:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-8t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com