Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podkroju»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

Yey, it is grey 100%

Na prawy przód dowiązać przy podkroju pachy nitkę i przerobić w układzie odwrotnym jak lewy przód oczka zamykając w rzędach parzystych (w pierwszym rzędzie parzystym oczek nie zamykać).

https://www.pdf-archive.com/2011/10/14/yey-it-is-grey/

14/10/2011 www.pdf-archive.com

Yey, it's grey! poprawiony 2012.06.20 99%

Na prawy przód dowiązać przy podkroju pachy nitkę i przerobić w układzie odwrotnym jak lewy przód oczka zamykając w rzędach parzystych (w pierwszym rzędzie parzystym oczek nie zamykać).

https://www.pdf-archive.com/2012/07/12/yey-it-s-grey-poprawiony-2012-06-20/

12/07/2012 www.pdf-archive.com