Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podle»:


Total: 60 results - 0.031 seconds

Pomahat a chranit 100%

Měření bez použití výstražného světla modré barvy Podle § 18, odst.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/11/pomahat-a-chranit/

11/04/2012 www.pdf-archive.com

8To 185 2017 9 ANONYM 95%

Podle § 258 odst. ... Podle § 259 odst.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/8to-185-2017-9-anonym/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

Dokument 90%

a) PODLE DRUHU ZKOUMANÉHO ORGANISMU 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/dokument/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

svoboda hudba.md 86%

Podle § 17 odst. ... Podle § 17 odst.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/19/svoboda-hudba-md/

19/06/2014 www.pdf-archive.com

Scan0010.PDF 81%

13412016 Sb., o zad6v6ni veiejnfch zakfuzek (d6le t6Z ,,zflkon"l se nejedn5 ozadAvaciiizeni podle tohoto z6kona Druh veiejn6 zakAzky podle piedpoklSdan6 hodnoty:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/15/scan0010/

15/08/2017 www.pdf-archive.com

CVOK2017 78%

CVOK 2017 aneb Cyklistický Výlet Oblastmi Kokořínska             Druhý ročník závodu dvojic s cílem objet na kole co nejvíce oblastí na Kokořínsku a v každé vylézt věž Podle aktuálního průvodce Dubské skály se zde nachází úctyhodných 29 oblastí!

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/cvok2017/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

SRS10-19 77%

U obvodù podle obr.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

7ukoly 73%

Konstrukce daní – VH zisk a) odpočitatelné – základ daně b) neodpočitatelné - CAS – 7 účetních systémů (pro banky, pojišťovny,...) – jsme jediná země na světě, kdo to tak dělá, zmatek (každý si účtuje podle něčeho jiného) - IFRS – 1 systém (ČR – ten, kdo účtuje dle IFRS, musí to pak konvertovat do CAS pro účel daní) - leasing:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Sazebnik CaW-08G-03-01-14 71%

(viz bod 5 Všeobecných ustanovení) Výpisy (zahrnuje všechny běžné a spořicí účty, termínované vklady a Investiční účet Klienta) Zasílání elektronických výpisů z účtu Měsíčně Zasílání výpisů poštou Měsíčně Vydání a používání Debetní karty CitiCard Minimální zůstatek na účtu Zrušení z podnětu Klienta Zrušení z podnětu Banky Zdarma Zdarma E Investniční účet Běžný Účet Cena Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/27/sazebnik-caw-08g-03-01-14/

27/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 3 71%

Teorie u ´ lohy Elektrodynamick´ y reproduktor v uzavˇren´e ozvuˇcnici lze pro u ´ˇcely anal´ yzy nahradit pomoc´ı elektro-mechanick´ ych a elektro-akustick´ ych analogi´ı n´ahradn´ım schamatem podle obr.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-3/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 69%

To respektují normy, podle kterých zesilovaè má být po neomezenì dlouhou dobu schopen dodávat alespoò jednu desetinu svého jmenovitého výkonu (viz napø.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

spd-na-vlastni-oci 69%

Za první 3 měsíce letošního roku překročilo podle údajů Policie ČR nelegálně naše hranice 1300 migrantů.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/spd-na-vlastni-oci/

24/03/2018 www.pdf-archive.com

ALL IN ONE projectaaa 68%

Podle nedávného průzkumu se toto pečivo umístilo na postu nejoblíbenějšího pekárenského výrobku v Česku.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/05/all-in-one-projectaaa/

05/01/2014 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-cs 66%

Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu, podle obecně závazných předpisů.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-cs/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 65%

V následné komunikaci žalovaný uvedl, že jeho cílem je znesnadnit žalobci cestu ve veřejném životě i k výkonu veřejné funkce a podle žalobce se tedy nejedná o exces žalovaného, ale o promyšlené a cílené útoky na žalobce, které vybočily z ústavně chráněných hranic svobody.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

K.2 65%

Podle mě to dopadlo hodně blbě.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/k-2/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

bs mzar 63%

A pokud jde o reproduktorový kabel snů, ten už se zrodil - je jím kabel "Musical Dream", který podle autorova doporučení vyrábí firma Shark na Taiwanu a do Česka jej dováží firma Pekra v Hranicích na Moravě.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bs-mzar/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna (Cz. 4) 63%

Przyimki B bez - yoz beze - Fej C celem - yoknis chyba - zry D dla - ba do - ui dookoła - yoy dzięki - $ray dziela - #d G gwoli – Zr$ J jako - YY K k - #iz koło - Hey krom – Uli# ku – Za$ L lada – Fas$ M miast - Hu miasto - Hu# między – Me$z mimo - Ryzr N na - #$ na czele - P$-weley na kształt – P$-yoza# na rzecz – P$-Va na zewnątrz – P$-zo nad - Vay nade - Yav naokoło – kok# naprzeciw – Yog$ naprzeciwko – Ze$p niby - zriy niczym – He$ nieopodal – Hahahe# O o - we obok – Leo$ od - yoyozr ode – yuza$ odnośnie - opelo odnośnie do – opelo-sasas około - kolzri oprócz - zoh P po - miezi pod - $$z pod wezwaniem - $$z-lehis podczas – Yok$$z pode - Wolo podle - Woie pomiędzy - Xiz pomimo – Mixo$ ponad - Rozuza poniżej - Haloz poprzez - Rozni pośród – zroy$ powyżej - $#X

https://www.pdf-archive.com/2016/07/30/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-4/

30/07/2016 www.pdf-archive.com

eet-cedulka 63%

Informační povinnost o EET v provozovně Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/eet-cedulka/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

Snatky ceskych nevest 2015 63%

B.14 Sňatky podle státního občanství ženicha Marriages:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/12/snatky-ceskych-nevest-2015/

12/02/2017 www.pdf-archive.com

vypr otazky 63%

Současný stav plnění ohlašovacích povinností podle jednotlivých právních předpisů se tak vyznačuje vysokou mírou roztříštěnosti a preferencí listinné podoby předávaných údajů.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/vypr-otazky/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

kvarticka paty cislo 63%

Podle mého názoru si všichni tento den užili.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/24/kvarticka-paty-cislo/

24/06/2013 www.pdf-archive.com

Akciove trhy a investovani 63%

Forma listinných akcií 1)na jméno- spojeny s konkrétním akcionářem 2)na doručitele- nejsou spojeny s konkrétním akcionářem (trend omezovat je-kriminalita) Klasifikace akcií (podle chování cen akcií) 1)růstové akcie- mají vynikající výnosové možnosti, předpoklad dlouhodobého stabilního růstu 2)defenzivní akcie- během poklesu trhu vykazují lepší výsledky než trh (výrobci zákl.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/akciove-trhy-a-investovani/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 61%

(emisi zajišťují OB), emisi oběživa určuje poptávka klientů OB- sami OB držení oběživa minimalizují- není úročené - Subjekty drží oběživo podle toho, zda očekávají inflaci či deflaci - Reálná výnosnost = výnosnost po odečtení inflace - Neexistuje spolehlivý vztah mezi objemem peněz a cenovou hladinou (inovace fin.aktiv tyto vztahy oslabují) Peněžní agregáty - měří peněžní zásobu, M0 = oběživo - mezibankovní vklady nejsou peníze (tyto položky se kompenzují) - rezidenti, ti co bydlí na daném místě (do agregátů se počítají jen jejich nástroje) (zahr.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

Marek Pavelec - Repertoire 2016-12 CZ 61%

Frolov) Praeludium a Allegro podle Pugnaniho Polonéza G-dur, op.8 Meditace (z opery Thais) Rondo C-dur, KV373 Tanec kostlivců, op.40 Fantazie Carmen, op.25 Introdukce a tarantela, op.43 Navarra pro dvoje housle a orchestr, op.33 Cikánské melodie, op.20 Suita a-moll, op.10 Rondo A-dur, D438 Tarantela z Koncertní suity op.28 Pohádka, op.16 Chaccona g-moll Polonéza D-dur, op.4 Scherzo Tarantelle, op.1

https://www.pdf-archive.com/2017/07/06/marek-pavelec-repertoire-2016-12-cz/

06/07/2017 www.pdf-archive.com