Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podmienky»:


Total: 12 results - 0.039 seconds

Všeobecné obchodné podmienky 100%

Všeobecné obchodné podmienky Podnikateľa Viktória Čerňanská.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

Vyjadrenie MPRV SR 92%

Sú podľa vás podmienky pre ochranu biodiverzity zahrnuté v pravidlách pre vyplácanie priamych platieb dostačujúce?

https://www.pdf-archive.com/2015/10/11/vyjadrenie-mprv-sr/

11/10/2015 www.pdf-archive.com

Reklmačný poriadok 89%

REKLAMAČNÝ PORIADOK PREAMBULA Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/reklma-n-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 89%

OBCHODNÉ PODMIENKY PREAMBULA Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať ich ustanovenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

ZOD C 1 12 2016 MK.PDF 76%

Dohodnutá cena diela podľa článku 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciu predmetu zmluvy podľa článku 3, platobné podmienky v zmysle článku 7 a zodpovednosť za vady v zmysle článku 10 tejto zmluvy o dielo.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/08/zod-c-1-12-2016-mk/

08/12/2016 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 67%

UBYTOVACÍ PORIADOK PREAMBULA Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

stanovisko ZMOS HSR SR 18.8. 2014 - kópia 64%

Návrhom zákona sa vytvárajú aj podmienky pre vznik koordinačného centra, ktoré bude slúžiť na podporu plnenia zákonných povinností výrobcov a organizácií zodpovednosti výrobcov.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/stanovisko-zmos-hsr-sr-18-8-2014-k-pia/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

mt-mm 53%

Úvod (definícia, základné pojmy, geometria noža, delenie sústruhov, nástrojov a upnutia a rezné podmienky) 2.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/09/mt-mm/

09/06/2017 www.pdf-archive.com

ET-2014 18t 37%

V Portugalsku pokračuje stabilizácia bankového sektora, avšak podmienky financovania v súkromnom sektore zostávajú zložité.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/et-2014-18t/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 2t 36%

a výhodné podmienky si nechcelo nechať ujsť ani Slovensko.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-2t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 3t 35%

Priaznivé podmienky využila ARDAL opäť aj na predaj dlhopisov na zahraničných trhoch.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-3t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 12 35%

Maďarská vláda premiéra Orbána požiadala ešte na jeseň minulého roka ústavný súd o stanovisko, či sú cudzomenné hypotéky poskytované občanom protiústavné a je možné meniť ich podmienky.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-12/

24/04/2014 www.pdf-archive.com