Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podnik»:


Total: 5 results - 0.017 seconds

mt-mm 100%

Štátny podnik, konzorcium, tichá spoločnosť, neziskové organizácie Personalistika - spôsoby vzniku a zániku pracovného pomeru, pracovná zmluva Personalistika - zákonník práce, mzdy Marketing - nástroje, etapy, mix Zásobovacie činnosti podniku Inflácia, nezamestnanosť, HDP, HNP Banková sústava na Slovensku a v EU Finančná gramotnosť, úver, úrok, nebankové inštitúcie, platobné karty, poistenie, sociálna podpora a pomoc, zmluvy, životné minimum, dane

https://www.pdf-archive.com/2017/06/09/mt-mm/

09/06/2017 www.pdf-archive.com

Akciove trhy a investovani 98%

Tunelování -zcizení majetku podniků většinovými vlastníky -náklady nesou menšinoví akcionáři.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/akciove-trhy-a-investovani/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

KMM 69%

Dobre riadiť podnik, znamená riadiť jeho budúcnosť.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/kmm/

08/05/2016 www.pdf-archive.com