Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 June at 16:33 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podopiecznego»:


Total: 6 results - 0.026 seconds

OŚWIADCZENIEzgoda 100%

– jestem rodzicem / prawnym opiekunem (niepotrzebne skreślić) zgłaszającego się do wyścigu kolarskiego (imię i nazwisko Podopiecznego):

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa 2 79%

oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział imię i nazwisko podopiecznego mojego podopiecznego w turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-2/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

zgoda paintball 79%

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez mojego podopiecznego, gwarantuje jednocześnie, że mój podopieczny będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/zgoda-paintball/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

oswiadczenie krewni 62%

(nazwa szkoły) zamieszkują krewni mojego dziecka/podopiecznego:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-krewni/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

dyspraskja 56%

dłoń terapeuty/rodzica przylega do dłoni podopiecznego), tak aby to on czuł się sprawcą działania.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/dyspraskja/

28/01/2014 www.pdf-archive.com

Limanowska ''Inka'' oraz jej koledzy z BCh-LSB i AK 32%

Gdy Kroczkówna obierała ten obcobrzmiący pseudonim, nie przypuszczała jeszcze, że w przyszłości sama zginie z ręki swojego byłego podopiecznego.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/limanowska-inka-oraz-jej-koledzy-z-bch-lsb-i-ak/

26/02/2018 www.pdf-archive.com