Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podru»:


Total: 10 results - 0.014 seconds

ČLANAK 100%

godine Ljubija, kraj s najvi{e Hrvata u ovom dijelu BiH, izgubila status op}ine, ovo podru~je je administrativno podijeljeno U izme|u Prijedora i Sanskog Mosta.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

3523nap05 96%

Doprinos stabilnosti Prema o~ekivawima, nije se dugo ~ekalo da se „plavi jezik” opaka zarazna bolest `ivotiwa pro{iri na vi{e sela u Kolubarskom okrugu, na podru~ja op{tina Ose~ina, Qig i grada Vaqeva.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

26.06.2009 85%

Na podru~je `upe Stara Rijeka, kojoj pripada i selo Bri{evo, do danas se vratilo tek desetak hrvatskih povratnika od neka- Misu uz sve{tenstvo slu`io banjalu~ki biskup Franjo Komarica FOTO NN SARAJEVO - Ukoliko postoji osnovana sumnja i dokazi da su novinari svojim tekstovima i rije~ima direktno uticali na ~injenje zlo~ina u ratovima na podru~ju biv{e Jugoslavije, Tu`ila{tvo BiH }e protiv takvih novinara pokrenuti istragu.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2006 71%

Ju~e je u pomen na stradanje Hrvata misu zadu{nicu za nevino ubijene slu`io biskup banjolu~ki Franjo Komarica, koji je rekao da za zlo~ine u tom selu i na podru~ju `upe Stara Rijeka jo{ niko nije odgovarao pred Ha{kim tribunalom.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

02 68%

Ekshumirana tri tijela SARAJEVO - Podru~na kancelarija Instituta za nestala lica BiH u Biha}u ekshumirala je jedno nekompletno tijelo na lokaciji Bri{evo, op{tina Prijedor, saop{teno je iz ovog instituta.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

komšić 48%

- Tom prigodom, kao i vi{e puta ranije, iznijet je na{ stav da procese vezane za ratne zlo~ine po~injene na podru~ju Bosne i Hercegovine, ako su po~inioci bh.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 48%

sjednica za koju je predlo`en dne- se vrlo mali broj Hrvata vratio u svoja predratna prebivali{ta na podru~ju RS za {ta, kako je rekao, najve}u odgovornost snose vlasti u tom entitetu.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 47%

Dok se podružnica u Rijeci tek uhodava, osjeèka veæ duže vrijeme naveliko radi na slavonskom podruèju i ozbiljno konkurira nama u Zagrebu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

26.07.2011 45%

Dok za imena ubijenih znademo, jo{ ne znamo imena tih ja- Slu`en parastos u [amcu [AMAC - Jerej Dra`en Stevanovi} ju~e je u spomen-hramu svete Petke u Gajevima, kod [amca, slu`io parastos za 18 poginulih boraca i tri civilne `rtve iz posljednjeg Otad`binskog rata i za 16 `rtava iz Drugog svjet skog ra ta sa ovog podru~ja.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 42%

Doboj STOTINU PORODICA POGINULIH BORACA BEZ KROVA NAD GLAVOM DOBOJ - Oko stotinu porodica poginulih boraca iz kategorije izbjeglih i raseljenih lica na podru~ju op{tine Doboj nema rije{eno stambeno pitanje.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com