Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podstawie»:


Total: 300 results - 0.016 seconds

pm w3 prezentacja 100%

Czy na podstawie poziomu zainstalowanej elektroniki?

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w3-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

pm w1 prezentacja 97%

Wprowadzenie I II III Karta opisu przedmiotu ECTS Wprowadzenie w tematykę Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z testu rozwiązywanego przed komputerem:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w1-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

pm w2 prezentacja 96%

I II Podstawy Mechatroniki 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w2-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

pm w4 prezentacja 96%

I Podstawy mechatroniki 4. Sensory Jarosław M.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w4-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

pm w5 prezentacja 96%

I Podstawy mechatroniki 5. Sensory II Jarosław M.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w5-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

rosyjski (1) 95%

INTERDRUK, Warszawa Spis treści TESTY CZĄSTKOWE na podstawie rozdziału 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/rosyjski-1/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 94%

Roszczenie powódki uznał jednak za zasadne na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu, a nie na podstawie przepisów o zobowiązaniach umownych.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 92%

Natomiast stosownie do § 3 regulaminu wskazano, że kredyt udzielany jest w PLN (pkt 1) i może być indeksowany kursem waluty obcej na podstawie obowiązującej w banku Tabeli (pkt 2).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 90%

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych oraz ustalanie podstawy wymiaru składek w świetle obowiązujących przepisów oraz zmian od 01.01.2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

pit28 90%

Określone przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy 34.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

KP 89%

https://www.pdf-archive.com/2014/10/15/kp/

15/10/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015 88%

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wyboru uczestników dokona organizator na podstawie zgłoszeń z uwzględnieniem kryteriów zawartych w punkcie 10.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/08/regulamin-przegl-du-kapel-studenckich-2015-1/

08/02/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 88%

Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

D2013000036301 87%

w sprawie kas rejestrujących Na podstawie art. 111 ust.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

11.demografia.fakultet10.11 87%

Oblicz, na podstawie wykresu, ilu Polaków było bezrobotnych w grudniu 2001 roku.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/13/11-demografia-fakultet10-11/

13/09/2011 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 86%

a) kluby i organizacje pozarządowe dla realizacji celów statutowych na podstawie umów zawartych z Gminą Czaplinek zwanej dalej „Gminą”;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Zestaw4 k.tryc 86%

(4pkt) Szereg rozdzielczy liczby usterek zgłaszanych przez klientów w ciągu 1 miesiąca od chwili zakupu nowego samochodu renomowanej marki jest w próbie losowej 200 samochodów następujący Liczba usterek Liczba samochodów 0 1 2 3 4 5 66 92 26 10 4 2 Na podstawie zebranego materiału statystycznego obliczyć miary położenia liczby zgłoszonych usterek.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/04/zestaw4-k-tryc/

04/12/2017 www.pdf-archive.com

klucz (2) 85%

Test cząstkowy na podstawie rozdziału 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/klucz-2/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 85%

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria Na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

Karta charakterystyki kamienie marmurowe POLARIS 85%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późn.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/02/karta-charakterystyki-kamienie-marmurowe-polaris/

02/05/2016 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 84%

§2 Spółdzielnia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com