Search


PDF Archive search engine
Last database update: 02 December at 14:45 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «podzbiorem»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

C 100%

czy_podzbior przyjmująca odniesienia do dwóch tablic o elementach typu int i nazwach a, b opisujących zbiory, która zwróci wartość true jeśli a jest podzbiorem b.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/c/

21/11/2016 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 69%

Niech U b¦dzie otwartym podzbiorem Rk , f :

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com