Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pogre»:


Total: 4 results - 0.006 seconds

Nosonja 100%

Protivim se mnogim dru#tveni, politi!kim, znanstvenim, religijskim i drugim prihva"enim postavkama za koje smatram da su pogre#ne, da su poprimile razmjere dogme.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/11/nosonja/

11/01/2012 www.pdf-archive.com

26.07.2006 87%

Odoba{i} je istakao da su ranije izjave predstavnika Kancelarije za tra`enje nestalih i zarobljenih lica RS Milana Ivan~evi}a o tome da se radi o `rtvama srpske nacionalnosti bile pogre{ne.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

komšić 84%

Pogre{na odluka ^olak je ustvrdio da odluka srbijan ske mi nis tri ce pra vo su|a Sne`ane Malovi} da posjeti centralu Interpola u Lyonu, s ciljem reaktiviranja crvenih tjeralica protiv bh.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

11.09.2008 82%

Ljudi ne razumiju, oni misle da ti predmeti nama do|u spremni, to je apsolutno pogre{no.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com