Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pojasniti»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

Kolokvijum II - Teoretska pitanja.docx 100%

Pojasniti osnove površinskog modeliranja predmeta (prednosti i nedostatke) Prednost je realan izgled predmeta u prostoru ???, glavni nedostatak je sto su mnogo više kompjuterski zahtjevni u odnosu na žičane modele, za njih je potrebno mnogo više vještine za njihovu konstrukciju i korištenje.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/kolokvijum-ii-teoretska-pitanja-docx/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Matko Sorić - Gajo Petrović - kritički esej 52%

sažeti centralna mjesta filozofije Gaje Petrovića, kontekstualizirati ih i smisleno pojasniti, naznačiti potencijalne strategije interpretiranja Petrovića, eventualno objaviti tekst na engleskom jeziku kako bi se s nekim Petrovićevim idejama mogao upoznati širi krug ljudi, i dakako, ugodno provesti prvi godišnji odmor u životu radeći na idejama ovog značajnog filozofa.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/18/matko-sori-gajo-petrovi-kriti-ki-esej/

18/10/2014 www.pdf-archive.com