Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pojemno»:


Total: 1 results - 0.002 seconds

Wzory 100%

Wykłady z Kompatybilno´sci Elektromagnetycznej – Wzory Sprz˛ez˙ enia indukcyjne i pojemno´sciowe w dziedzinie cz˛estotliwo´sci – linie bezstratne µ ¶ ¡ ¢ RN E RF E RL Cm Lm VˆN E RN E = jω + = jω MNINED + MNCAP , E RN E + RF E RS + RL RN E + RF E RS + RL VˆS µ ¶ ¡ ¢ VˆF E RF E Lm RN E RF E RL Cm = jω − + = jω MFINE D + MFCAP .

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/wzory-4/

15/06/2015 www.pdf-archive.com