Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «polega»:


Total: 80 results - 0.021 seconds

Teoria-do-kol-3 100%

k∈s , t ∈s, k≠t} Przykładowy plan losowania z inkluzjami - Poisson Na czym polega losowanie warstwowe?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/teoria-do-kol-3/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

notatka 1 96%

• Szeregowy – polega na tym, że każda następna operacja technologiczna wykonywana jest dopiero po zakończeniu poprzedniej na wszystkich sztukach danej partii.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/notatka-1/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

Co to jest AI 93%

• Jakie • Na czym polega reprezentacja wiedzy w przestrzeni stanów?

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/co-to-jest-ai/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

Badanie spręzyny- Karol Kraus budownictwo nst 93%

I A 1.Wstęp teoretyczny Celem wykonanego zadania jest wyznaczenie stałej sprężystości metodą statyczną i dynamiczna, oraz stwierdzenie prawdziwości prawa Hooke’a Zjawisko sprężystości polega na tym że ciało po zadziałaniu na nim siłą odkształca się, a gdy siła przestaje działać ciało wraca do swojego poprzedniego kształtu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/24/badanie-spr-zyny-karol-kraus-budownictwo-nst/

24/02/2015 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 86%

prawidłowo czyta wyrazy i krótkie teksty, wypowiada się na podany temat, bierze udział z zabawach integracyjnych, słucha wypowiedzi rówieśników, rozumie czytany tekst, wie, że imiona rozpoczyna się pisać wielka literą, buduje zdania z rozsypanki wyrazowej, kształtnie pisze, potrafi wskazać wśród liter samogłoski i spółgłoski, rozumie pojęcia głoska, litera, wyraz, zdanie, korzysta z różnych źródeł informacji - plan, rozkład jazdy, recytuje z pamięci wiersz, wie na czym polega praca kolejarza, nadaje tytuły ilustracjom, opowiada kolejne wydarzenia na podstawie ilustracji, buduje pytania i odpowiedzi;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

Zadania laborki 85%

3.Na czym polega przewodnictwo w dielektrykach 4.Jaki wpływ na prąd w dielektrykach ma woda(wilgod) Ver2:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/14/zadania-laborki/

14/10/2015 www.pdf-archive.com

ASD2017 PS0102 zlozonosc 85%

Zadanie polega na znalezieniu możliwie najmniejszej ilości tego typu zbiorów.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/12/asd2017-ps0102-zlozonosc/

12/10/2017 www.pdf-archive.com

Oskar Bachon o Fillet Therapy 83%

Pierwszy polega na gruntownym oczyszczeniu włosa.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/oskar-bachon-o-fillet-therapy/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 74%

Wykonanie zadania konkursowego w rywalizacji o Nagrodę Główną polega na przesłaniu Pracy Konkursowej przez Uczestnika konkursu przy użyciu e-maila na adres:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

kredyty konsolidacyjne 73%

Kredyt konsolidacyjny - na czym polega?

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 72%

Praca twórcza polega przede wszystkim na ustalaniu nowych połączeń pomiędzy już znanymi pojęciami, zjawiskami, rzeczami.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Zadanko 70%

f(x1,x2,x3,x4)=x1+x2+x3+x4+0s1+0s2+Mt1+Mt2 Zadanie polega na minimalizacji funkcji celu 1 x1 t1 t2 M M ∆j x3 t2 1 M ∆j x3 x4 1 1 ∆j 3 0 3M-1 3 -12 -12M+2 3 -2 2/5 - 2/5 1 x2 1 x3 2 1 2 4 4M-1 5M-1 2 1 -6 0 -6M+1 0 2 1 -1 1/5 0 - 1/5 0 1 x4 0 s1 0 5 5M-1 0 5 5M-1 0 1 0 -1 0 -M -1 4 4M-1 -1 4/5 - 1/5 0 s2 M t1 M t2 0 1 0 -1 0 1 -M 0 0 0 1 0 -1 -4 1 -M -5M-1 -2M 0 1 0 - 1/5 - 4/5 1/5 - 1/5 -M+1/5 -M+1/5 wyraz wolny iloraz wyjścia 40 200 40 50 40 40 8 40 8 <0 Rozwiązaniem zadania jest:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/29/zadanko/

29/11/2013 www.pdf-archive.com

zgoda paintball 70%

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy, że gra w paintball polega na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie z markerów o napędzie pneumatycznym kulkami z żelatyny i farby spożywczej.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/zgoda-paintball/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Współpraca międzynarodowa 70%

Współpraca międzynarodowa WSPÓŁPRACA POLSKI Z ZAGRANICĄ Współpraca międzynarodowa Handel zagraniczny Ruch turystyczny Wymiana dóbr kultury i osiągnięć naukowych Zakres współpracy Przepływ informacji Jedna z najstarszych form współpracy międzynarodowej Polega na wymianie towarów i usług między krajami Obejmuje:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/wsp-praca-mi-dzynarodowa/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 70%

Logistyka międzynarodowa – powinna służyć efektywnemu zarządzaniu międzynarodowymi systemami logistycznymi i polega na integrowaniu aktywności firm występujących jako poszczególne ogniwa w międzynarodowym łańcuchu dostaw.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 70%

Praca twórcza polega przede wszystkim na ustalaniu nowych połączeń pomiędzy już znanymi pojęciami, zjawiskami, rzeczami.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

regulamin-promocji---doladowania-plus 6 grudnia 69%

Promocja polega na wysłaniu przez Organizatora, za pośrednictwem wiadomości SMS, Nagrody na numer telefonu dla którego było realizowane Doładowanie telefonu w Okresie Trwania Promocji.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-promocji-doladowania-plus-6-grudnia/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 69%

badacz powinien interpretować zjawiska (subiektywizm), radykalny strukturalizm – zakłada istnienie obiektywnej rzeczywistości społecznej, rola badacza polega na uświadamianiu społeczeństwa w oparciu o obiektywne opisy rzeczywistości w celu wskazania na grupy społeczne „uciśnione” i „hegemoniczne”, radykalny humanizm – społeczeństwo nie jest bytem konkretnym;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

2017-07-11 Słowny Ninja - oferta Basanti 69%

 Wariant „zabawa w zadania” polega na układaniu słów zgodnie z opisem karty zadania.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/12/2017-07-11-s-owny-ninja-oferta-basanti/

12/07/2017 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 69%

badacz powinien interpretować zjawiska (subiektywizm), radykalny strukturalizm – zakłada istnienie obiektywnej rzeczywistości społecznej, rola badacza polega na uświadamianiu społeczeństwa w oparciu o obiektywne opisy rzeczywistości w celu wskazania na grupy społeczne „uciśnione” i „hegemoniczne”, radykalny humanizm – społeczeństwo nie jest bytem konkretnym;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

ZYLKENE ulotka SYTUACJE 1 10 2014 69%

Odwrażliwianie polega na przyzwyczajaniu psa do dźwięku fajerwerków na poziomie, który nie wywołuje u niego strachu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/zylkene-ulotka-sytuacje-1-10-2014/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

Referat 68%

Odświeżanie polega na zwykłym odczycie zawartości komórki.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/07/referat/

07/10/2017 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 67%

Sformułowanie problemu w konkretnych badaniach polega zatem na określeniu i objaśnieniu pewnego, obiektywnego stanu niewiedzy na gruncie dotychczasowej wiedzy.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Koniec świata. 66%

Myślę, że groteskowość polega na zestawieniu pozornie poważnych wydarzeń i nadanie im charakteru żartobliwego.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/27/koniec-wiata/

27/01/2014 www.pdf-archive.com

klasa-cw-2 65%

Polega ono na ukrywaniu pewnych danych składowych lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one (i ich modyfikacja) dostępne tylko metodom wewnętrznym danej klasy.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/klasa-cw-2/

13/12/2016 www.pdf-archive.com